จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Site

1-20 จาก 3455 ผลการ

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มแผนที่วางไไว้3.รายงานผลการดำเนินงานต่อ Project Manager / Site Manager3.จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน4.... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานสำเร็จ,มีคุณภาพ,และต้นทุนการก่อสร้างตามที่กำห...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่...
2 วันที่ผ่านมา
JARKEN CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมงานก่อสร้าง บ้าน อาคาร ให้ถูกต้องตามแบบและมาตราฐานวิชาชีพ2. บริหารงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนงานและติดตามแผนงานก่อสร้าง- ตรวจสอบผลงานและคุณภาพของผู้รับเหมา- ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็น...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ใบวิชาชีพ-ค่าตำแหน่ง-ค่าที่พัก(ประจำโครงการ)-อาหารกลางวัน(Site จัดให้)-โทรศัพท์ 1 เครื่อง+SIM เหมาจ่าย (โทรได้ 400.-บาท/... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอค่าเทน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงานให้ดำเนินตามแผนงาน2. ควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน3. ประสานงานกับลูกค้าในการทำง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน- จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ- ควบคุมการก่อสร้างให้...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดแผนงานย่อย และดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน- บ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน- จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างให...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  นครราชสีมา
 ...• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เคลียร์แบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน site งาน• ถ้าเคยผ่านงาน ถนน สะพาน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ • สา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและจัดการงานติดตั้งพื้นไม้และทีมช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ- บริหารและควบคุมการทำงานของทีมช่า...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาประสานกับผู้รับเหมา ควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานดูแลตรวจสอบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า• ควบคุมการ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด3...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับเหมา-ควบคุมดูแลการติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด และบร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานให้ถูกต้องตามแบบและตามเวลาที่ผู้บริหารกำหนด ดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ท...
1 วันที่ผ่านมา
แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และได้ตามแผนงาน- ดูแลการทำงานของคนงาน และ Sub-contr...
1 วันที่ผ่านมา
Medesign And I Co.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ีตามผลงานและผลประกอบการบริษัท7. เบี้ยต่างจังหวัด (สําหรับ site งานต่างจังหวัด) 8. ท่องเที่ยวประจำปี 1. เพศชาย/หญิง อายุ... 
7 วันที่ผ่านมา