จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Site

1-20 จาก 1710 ผลการ

บริษัท ซีคอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำรายละเอียดและขอบเขตงานก่อสร้างบ้านตามโซนที่ได้รับมอบหมาย2. ประสานงานขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา3. ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทค โฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการเคลียร์แบบ/ แบบ shop Drawing- ใช้ ACAD/ 3D Max/ Sketch up ได้ คุณสม...
2 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานระบบ (M&E) วางแผนงาน- ใช้ Auto cad ได้คล่องแคล่ว- ทำ Shop Drowing ถอดแบบ - ประสานงานกับผ...
2 วันที่ผ่านมา
ไอยราวาณิชย์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงาน และควบคุม การปฏิบัติงานด้านก่อสร้างภายในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ- ควบคุมการ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง ตรวจสอบและ ควบคุมงานการก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) :...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้งไม้พื้นไม้, บันได, ประตู- ประสานกับผู้รับเหมา / วิศวกรโครงการ- ตรวจสอบคุณภาพงานติ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง-กฟน.หน้างาน ,ประสานงานควบคุมผู้รับเหมาช่าง,คิดประมาณวัสดุที่ใช้ในการก่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานให้ถูกต้องตามแบบและตามเวลาที่ผู้บริหารกำหนด ดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ท...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวอร์เท็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุม ดูแลงาน safety ประจำไซน์งาน ตามระยะเวลาโครงการ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน Sa...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวอร์เท็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลปรับปรุงกระบวนการผลิต และตรวจสอบให้ได้งานตามที่ลูกค้าต้องการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิคกี้เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง , ประสานงานกับผู้รับเหมา ,งานก่อสร้างวางท่อแก๊ส และ สถานีแก๊ส คุณสมบัติ เ...
9 วันที่ผ่านมา
เดอะเบสท์ พร็อพเพอร์ตี้  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลควบคุมประสานงานภายในโครงการ-วางแผนและส่งมอบงานตามกำหนดของทางบริษัท-ควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาต...
2 วันที่ผ่านมา
bUFFALO bUILT  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าแรงงาน- จัดทำแผนทรัพยากร- ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง- ฯลฯSite engineers perform a technical, organisational and supervi... 
2 วันที่ผ่านมา
NMC Property Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและควบคุมดูแลงานก่อสร้าง**ประจำไซต์งานก่อสร้าง - กรุงเทพฯ - เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา คุณสมบ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ีตามผลงานและผลประกอบการบริษัท7. เบี้ยต่างจังหวัด (สําหรับ site งานต่างจังหวัด) 8. ท่องเที่ยวประจำปี 1. เพศชาย/หญิง อายุ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บาริโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เข้าประจำหน่วยงานตามโครงการต่างๆ ทั่วกรุงเทพ (อาจมีงานที่ต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราว)- บริหารงาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน- ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรและควบคุมการทำงานของช่างหน้างาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเย็น (Cold Room) ห้องสะอาด (Clean Room) - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้-...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานก่อสร้างทั้งสเเนวราบเเละเเนวสูง-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี)...
3 วันที่ผ่านมา