จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Site

1-20 จาก 1156 ผลการ

RK Housing and Space Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมประสานงานติดตามงานกับผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด-ประสานงานกับลูกค้า เพื...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานท...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานก่อสร้าง/ติดตั้ง ระบบท่อ/ระบบไฟฟ้า/เครื่องวัดควบคุม- จัดทำรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดื...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง ตรวจสอบและ ควบคุมงานการก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) :...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท เน็ทเทล เอ็นยิเนียริ่ง จำกกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดต้นทุนวัสดุเพื่อประมาณการก่อนก่อสร้าง,ควบคุมงานก่อสร้าง,ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ คุณสมบัติ เ...
2 วันที่ผ่านมา

SIT ENGINEERING SYSTEM CO.,TLD.  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียน แก้ไข ถอดปริมาณวัสดุ หน้างาน2.ควบคุมการทำงานของ คนงาน/ผู้รับเหมา3.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธารารัตน์2007 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครราชสีมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและวางแผนงานโครงการรายวันทางด้านงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้- ศึกษา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานตกแต่งภายในหลักและจัดการงานโครงการ - ควบคุมการดำเนินงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแผนงาน และ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ S Curve, Report, Bar Chart ได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท จุงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  เมืองเชียงใหม่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. ถอดแบบและประเมินราคา 2. ประสานงานระหว่างไซด์งานและออฟฟิศเชียงใหม่-ตะวันออก 3. ควบคุมงานก่อสร้า...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...สมบัติเพิ่มเติม : ไม่ระบุ สวัสดิการ สวัสดิการอื่นๆ เที่ยวประจำปี โบนัสประจำปี โบนัสประจำ site และตามมาตรฐานกรมแรงงาน
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน- ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คุณสมบ...
2 วันที่ผ่านมา

เอ็นซิส กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

 ...วกับไฟฟ้าแรงสูงและกลางได้) Familiar and able to handle site documentation(สามารถจัดทำเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับ... 
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท โทเทิล เมคเคอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง หรือผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท- ควบคุมการทำงานของช่างติด...
10 วันที่ผ่านมา

เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแล และตรวจสอบโครงการบ้านที่รับผิดชอบ โดยวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง2.ควบคุม/ตรวจสอบการทำงานให้ได...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเนอร์ทริค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ *รับผิดชอบงาน SITE Service Coordinate Support *เขียบแบบ และออกแบบ ด้านวิศกรรมไฟฟ้ากำลัง *ควบคุมงาน ... 
11 วันที่ผ่านมา

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนควบคุมงานก่อสร้างติดตามความคืบหน้าการทำงานที่ไซด์งาน และจัดทำรายงานจัดกำลังคนภาคสนามและอุปร์ก...
17 วันที่ผ่านมา