จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Site

1-20 จาก 1855 ผลการ

บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางsite supervisor จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามรถออกแบบ ถอดแบบ ประมา... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ รายการประกอบแบบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างโครงการ 2.ดำเนินการออก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
bUFFALO bUILT  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าแรงงาน- จัดทำแผนทรัพยากร- ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง- ฯลฯSite engineers perform a technical, organisational and supervi... 
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
RK Housing and Space Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมประสานงานติดตามงานกับผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด-ประสานงานกับลูกค้า เพื...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ควบคุมงาน/ตรวจสอบคุณภาพงาน/ประสานงาน -ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามข้อกำหนดและแผนงาน -วางแผนค่าใช้จ่ายและวิธี...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ แอนด์ เอ คอนโทรล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ธุรการประจำไซร้งาน- ประสานงานทั่วไป- ดูแลสโตร์ เบิก - จ่าย อุปกรณ์- ดูแลความสะอาดในพื้นที่ คุณสมบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานท...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สมบัติเพิ่มเติม : ไม่ระบุ สวัสดิการ สวัสดิการอื่นๆ เที่ยวประจำปี โบนัสประจำปี โบนัสประจำ site และตามมาตรฐานกรมแรงงาน
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค พี คอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแ...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทย-วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ควบคุมงานตาม Site งานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้รับเหมา และตรวจสอบคุณภาพงาน ดูแลงานของบริษัทให้สำเร็จตามเป้าหมายที... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ควบคุมและวางแผนงานโครงการรายวันทางด้านงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้ - ศึกษาแบบและวิธีการทำงานจ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออริก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
งานก่อสร้างโรงงานและสำนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. 1.วศบ.โยธา ~2. 2.ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ~3. 3.ประจำหน่วย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิค คลีน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ,สาย ของพนักงาน 6.สรรหา อัตรากำลังตามจำนวนที่ขาด ในแต่ละ Site งาน7.ตรวจสอบใบลงเวลา, ค่าลวงเวลา 8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำส... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเนอร์ทริค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ *รับผิดชอบงาน SITE Service Coordinate Support *เขียบแบบ และออกแบบ ด้านวิศกรรมไฟฟ้ากำลัง *ควบคุมงาน ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานให้ถูกต้องตามแบบและตามเวลาที่ผู้บริหารกำหนด ดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ท...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและวางแผนงานโครงการรายวันทางด้านงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้- ศึกษา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...terials as per project specification and requirement 5. Site management สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ... 
4 วันที่ผ่านมา
Welclean  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือทำความสะอาดและน้ำยาสารเคมีต่างๆได้- มีความสามารถในด้...
5 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานระบบ (M&E) วางแผนงาน- ใช้ Auto cad ได้คล่องแคล่ว- ทำ Shop Drowing ถอดแบบ - ประสานงานกับผ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์ แวลลู(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างทุกขั้นตอนเพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพ- วางแผนก่อสร้าง, จ...
5 วันที่ผ่านมา