จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Site

1-20 จาก 3340 ผลการ

บอริส  -  ปทุมธานี

35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 29 ปีขึ้น...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ร้อคกรีต คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

19000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงานให้ดำเนินตามแผนงาน2. ควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน3. ประสานงานกับลูกค้าในการทำง...
17 วันที่ผ่านมา

Medesign And I Co.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 45000 บาท
 ...ีตามผลงานและผลประกอบการบริษัท6. เบี้ยต่างจังหวัด (สําหรับ site งานต่างจังหวัด) 7. ท่องเที่ยวประจำปี 1. เพศชาย/หญิง อายุ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.  -  ปทุมธานี

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด3...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานสำเร็จ,มีคุณภาพ,และต้นทุนการก่อสร้างตามที่กำห...
2 วันที่ผ่านมา

Mahajak Development Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
 ...ับ Sub Contract ที่เหมาะกับ โครงการแต่ละโครงการ-ประชุมกับ Site งานประจำเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและ รับฟังปั... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน- ประสานงานกับตัวแทนลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวบข้อง เพื่อเร่งรัด...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ * รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม...
7 วันที่ผ่านมา

ITC- GROUP  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นให้แก่ลูกค้าตามแผนงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดั...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับเหมา-ควบคุมดูแลการติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด และบร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลั...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เคลียร์แบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน site งาน• ถ้าเคยผ่านงาน ถนน สะพาน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ • สา... 
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดแผนงานย่อย และดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน- บ...
2 วันที่ผ่านมา

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) Work coordination between costomers and sub-contractor. 2) Planing and prepare document befor an...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า- เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานท...
3 วันที่ผ่านมา

SIT ENGINEERING SYSTEM CO.,TLD.  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียน แก้ไข ถอดปริมาณวัสดุ หน้างาน2.ควบคุมการทำงานของ คนงาน/ผู้รับเหมา3.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและดูแลให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน :- ควบคุมงานก่อสร้างให...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 มีอำนาจตัดสินปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เด็ดขาด 2 สรุปรายการสั่งซื้อวัสดุรวมถึงปริมาณวัสดุที่ใช้...
4 วันที่ผ่านมา

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียม Shop Drawing งานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อตัดเหล็ก บันทึกรายงานประจำวัน รายงานความก้าวห...
10 วันที่ผ่านมา