ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Site

1-20 จาก 3587 ผลการ

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซุปเปอร์เช็ลทรัลแก๊ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการก่อสร้างและจัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 45000 บาท
 ...ีตามผลงานและผลประกอบการบริษัท6. เบี้ยต่างจังหวัด (สําหรับ site งานต่างจังหวัด) 7. ท่องเที่ยวประจำปี 1. เพศชาย/หญิง อายุ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานสำเร็จ,มีคุณภาพ,และต้นทุนการก่อสร้างตามที่กำห...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา- ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานว...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้าง พร้อมทั้งควมคุมงานก่อสร้างของพนักงานรายวันในส่วนที่ตนได้...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เคลียร์แบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน site งาน• ถ้าเคยผ่านงาน ถนน สะพาน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ • สา... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและดูแลให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน :- ควบคุมงานก่อสร้างให...
3 วันที่ผ่านมา

Mahajak Development Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 17000 บาท
 ...กับ Sub Contract ที่เหมาะกับโครงการแต่ละโครงการ-ประชุมกับ Site งานประจำเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและรับฟังปัญ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค พี คอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และสามารถร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสระบุรี

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน- ประสานงานกับตัวแทนลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวบข้อง เพื่อเร่งรัด...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ * รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม...
2 วันที่ผ่านมา

SIT ENGINEERING SYSTEM CO.,TLD.  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียน แก้ไข ถอดปริมาณวัสดุ หน้างาน2.ควบคุมการทำงานของ คนงาน/ผู้รับเหมา3.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 45000 บาท
 ...ีตามผลงานและผลประกอบการบริษัท7. เบี้ยต่างจังหวัด (สําหรับ site งานต่างจังหวัด) 8. ท่องเที่ยวประจำปี 1. เพศชาย/หญิง อายุ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานธุรการและงานเอกสารของไซท์งานก่อสร้าง- จัดทำบันทึกการประชุม- ติดต่อประสานงานระหว่างไซท์งานก...
3 วันที่ผ่านมา

Kinden (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม-ประเมินราคางานระบบไฟฟ้า-ตรวจสอบรายก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็กซเปอร์ต เดคคอเรท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จะอยู่ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์งาน (จะขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสม) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.  -  ปทุมธานี

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด3...
3 วันที่ผ่านมา