จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Site

1-20 จาก 619 ผลการ

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด  -  บางบ่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า - เข้าตรวจเยี่ยมหน่...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวลคลีน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือทำความสะอาดและน้ำยาสารเคมีต่างๆได้ - มีความสามาร...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  กระทุ่มแบน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...
4 วันที่ผ่านมา
แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานให้ถูกต้องตามแบบและตามเวลาที่ผู้บริหารกำหนด ดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... โบนัสประจําปีตามผลงานและผลประกอบการบริษัท 7. เบี้ยต่างจังหวัด (สําหรับ site งานต่างจังหวัด) 8. ท่องเที่ยวประจำปี
8 วันที่ผ่านมา
bUFFALO bUILT  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ัดทำแผนทรัพยากร - ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - ฯลฯ Site engineers perform a technical, organisational and supervi... 
11 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง (งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์) - จัดทำแผนรายวัน , รายสัปดาห์ - ตรวจสอ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง-กฟน.หน้างาน ,ประสานงานควบคุมผู้รับเหมาช่าง,คิดประมาณวัสดุที่ใช้ในก...
4 วันที่ผ่านมา
แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบงบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด, ติดต่อประสานในโครงการได้...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ ไบโอเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างศูนย์การค้าและนิคมอุตสาหกรรม คุณสมบัติเพิ่มเติม ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง ตรวจสอบและ ควบคุมงานการก่อสร้าง คุณสมบัติเพิ่มเติม ...
4 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานระบบ (M&E) วางแผนงาน - ใช้ Auto cad ได้คล่องแคล่ว - ทำ Shop Drowing ถอดแบบ - ปร...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานตกแต่งภายในหลักและจัดการงานโครงการ - ควบคุมการดำเนินงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแผนงา...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า • คว...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คำนวณออกแบบ , วางแผนการก่อสร้าง , ประมาณราคา คุณสมบัติเพิ่มเติม -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม...
22 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ปรับอากาศ หรือระบ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียน แก้ไข ถอดปริมาณวัสดุ หน้างาน 2.ควบคุมการทำงานของ คนงาน/ผู้รับเหมา 3.ติดต่อประสานงาน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Infinite Real Estate Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
Job skills preferred: Project Management, Analytical Thinking, Problem Solving, Work Well Under Pressure, Good Commun...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเย็น (Cold Room) ห้องสะอาด (Clean Room) - สามารถเดินทางออกต่างจังหว...
11 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานและจัดเก็บเงินสดย่อยสำนักงานตลอดจนรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระบบขององค์กร...
4 วันที่ผ่านมา