งาน Area sales

10,081 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Content writer/Copywriter

 ...ence and preferences # Complete few test tasks in your area of specialization and a short English test Once yo... 
งานระยะไกล

Livingston Research

ทำงานระยะไกล
2 เดือนที่แล้ว

Expert/Tutor in Chemistry

 ...ence and preferences # Complete few test tasks in your area of specialization and a short English test Once yo... 
งานระยะไกล

Livingston Research

ทำงานระยะไกล
2 เดือนที่แล้ว

Sales Area

หน้าที่/ความรับผิดชอบ - นำเสนอสินค้าและทดสอบสินค้า- ทำสรุปเพื่อจบงานขายโดยมีกลุ่มลูกค้าเก่า- ขยายสินค้าในกลุ่มลูก...

บริษัท พีที เทคโนทีฟ จำกัด

สำโรงเหนือ
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Area Manager/ผู้จัดการเขต

คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี # วุฒิปริญญาตรี ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ในสายงานป...
ปทุมวัน
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการเขต (Area Sale Manager) ประจำเขตกรุงเทพมหานคร

 ...ที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้- ดูแลการบริการ+การขาย ของพนักงาน Sale + PC และงานในส่วนอื่นๆ- ให้คำปรึกษาและตัดสินใจการแก้ปัญห... 

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Area Sales (ปฏิบัติงานสุโขทัย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบงานขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย(ผลิตภัณฑ์3Cอุปกรณ์ดิจิตอล)2.ดูแลลูกค้าและขยายฐานลูกค้า...

บริษัท วู๊ค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดสุโขทัย
2 วันที่ผ่านมา

Area Supervisor (ภาคตะวันออก)

 ...นงานพัฒนาแนวทางการเพิ่มยอดขาย - ผลักดัน ยอดขาย (Revenue, Sale Out) ตาม Target บริษัทที่กำหนด- Monitor ควบคุมค่าใช้จ่าย... 

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

Area Manager ( sales supervisor) สายกทม.

หน้าที่ความรับผิดชอบ •วางแผนการขาย, ตั้งเป้าหมายการขาย, ประมาณการสินค้าเพื่อขายประจำเดือน ,วางแผนการออกเยี่ยมตลาด เพื่...

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา

Sale Area OPPO

10001 บาท

ลักษณะงาน มีความเป็นผู้นำ ดูแลพื้นที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมาย ดูแลพีซี รายการทำงานและปัญหาให้หัวหน้างานฟัง ดูแลพื้นท...

OPPO THAI CO .,LTD

จังหวัดเชียงใหม่
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ผู้จัดการเขต(Area Manager) ภาคเหนือตอนล่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และพนักงานประจำสาขา - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ หรือมากก...

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพิษณุโลก
5 วันที่ผ่านมา

Area manager

 ...ร้านอาหารอย่างน้อย​ 3 ปีขึ้นไป​หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่ง​ Area Manager​ อย่างน้อย​ 1 ปีขึ้นไป *จะพิจารณาเป็นพิเศษมีความ... 

ทีทีจี ฟู้ด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

Area Sale

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน2. บริหาร...

บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการเขต Area Manager

 ...ษัที่กำหนดไว้ ดูแลสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5-6 สาขา ต่อ Area 1 ท่าน1)บริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้... 

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Area Manager/ผู้จัดการเขต

 ...นดวิเคราะห์ผลประกอบการสาขาทุกสิ้นเดือนเข้าร่วมการประชุม Area Manager และประชุมกับผู้บริหารสาขาทุกเดือน ติดต่อประสานงา... 

โนเบิล เรสเตอท์รองต์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการเขต (Area Manager : แบรนด์ มิส มาม่อน)

 ...บมาตรฐานสินค้าและบริการ5. วิเคราะห์ข้อมูลขาย product mix/sale mix / P&L สาขา และนำไปปฎิบัติเป็น Action Plan ได้6. มีคว... 

ร้านมิส มาม่อน&ขนมหวานไต้หวัน ทาโรโตะ

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

area manager, ผู้จัดการเขตการขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและรับผิดชอบตัวเลขการขายของทีมเซลล์ บริหารผู้แทนขาย และการกระจายสินค้าหากมีประสบการณ์การขายเ...

บริษัท อิโนวา ซีอาร์ซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Area Manager (ผู้จัดการเขต) แบรนด์ Brown Café

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ รวมถึงให้คำแ...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการเขต(Area Manager)

ลักษณะการทำงาน : - ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และพนักงานประจำสาขา - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ฯ หรือมากกว่าท...

KTS Pet Food Co.,Ltd.

ปทุมธานี
8 วันที่ผ่านมา

Area Sale

คุณสมบัติผู้สมัคร # ผู้หญิง # มีใบขับขี่และรถยนต์ # มีความอดทนและขยัน # มีน้ำใจ # สามารถขับรถได้ สวัส...
เมืองสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ Area Sale

เคมีทำความสะอาด เป็นbiochemical ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง การขาย / การบริการลูกค้า จ...

บริษัท พีที เทคโนทีฟ จำกัด

สำโรงเหนือ
5 วันที่ผ่านมา