จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Service

1-20 จาก 2393 ผลการ

บริษัท คาราโอเกะ ซิตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการเปิดระบบคาราโอเกะของที่ร้าน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ต่ำกว...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบหลักรับผิดชอบงานด้านการติดตั้ง ดูแลรักษา และช่อมเครื่องมือแพทย์ให้ทำงานได้อ...
3 วันที่ผ่านมา
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ปร...
3 วันที่ผ่านมา
GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับ Booking2.ติดต่อประสาน3.ติดต่อ Agent ต่างประเทศ4.ออกเอกสารประกอบการขนส่ง 5.บันทึกข้อมูลต่างๆ ล...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริการด้านเทคนิคซ่อมบำรุงติดตั้งอุปกรณ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบแก่ลูกค้า- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตำแหน่ง Engineer รายละเอียดงาน ควบคุม ตรวจสอบ การทำงาน ดูแลระบบการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ให้คำปร...
2 วันที่ผ่านมา
Auctorem Solution Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Overseeing the Customer Service Function to ensure the delivery of excellent customer service to ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของโครงการในการให้บริการแนะนำ และตอบข้อซักถามของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในโ...
3 วันที่ผ่านมา
A&G International Cargo (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการจัดทำ INVOICE , PACKING LIST , ใบ BOOKING และ SHIPPING PARTICULAR - ติดต่อให้บริการ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับการสั่งซื้อจาก พนักงานขาย- จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า- ประสานงานกับจัดส่ง เพื่อส่งของให้ลูกค้...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ติดตั้ง สอนวิธีการใช้งาน และดูแลเครื่อง ให้กับลูกค้า•เตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนออกให...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลเด้นดั๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Installing Digital Cinema EngineerProviding service and maintenance for Digital Cinema System คุณสม...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีไอพี กรุ๊ปส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานด้านการตลาด-ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกค้าสนใจ-ประสานงานกับฝ่ายขายเกี่ยวกับข้อมูลลู...
10 วันที่ผ่านมา
Mission Hospital  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับผู้ป่วยและให้ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยผู้มารับบริการ ด้วยความเต็มใจ และบริการที่เป็นเลิศ คุณสมบัติ...
4 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทโอ จี เอ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสินค้าและบริการ2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขข้อร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริการ Service งานหลังการขายให้กับลูกค้า(ด้านอุปรกณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม) คุณสมบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานสวนต้นไม้ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่สวยงามเสมอ-จัดกระเช้าของขวัญ,ของชำร่วยและจัดดอกไม้ให้แต่ละห...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่ใช้บริการระบบทางโทรศัพท์2.อบรมการใช้งานระบบกับลูกค้าในกรุงเทพฯและต่างจ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications ชาย / หญิง อายุ 35 – 45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสาตร์ อิเล็กทรอนิกส์,คอ...
3 วันที่ผ่านมา