จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Service

1-20 จาก 7859 ผลการ

บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

9000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมให้ข้อมูลต่างๆของโรงแรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35 ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeวิเคราะห์และติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆในความรับผิดชอบวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่จะเก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอทู ฟิตเนส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริการต้อนรับลูกค้าและแขกที่เข้าพักในโรงแรม- รับโทรศัพท์และข้อร้องเรียนจากลูกค้า- ทำรายงานต่างๆ จ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน : ติดตั้งโปรแกรม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหา ระบบ IPPBX โทรศัพท์ CCTV กล้องวงจรปิด และอื...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้าความพึงพอใจสูงสุดควบคุม ดูแลและตรวจสอบ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร-ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน-ดูแลงานรักษ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeควบคุมการวางแผนการก่อสร้างในโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างในคว...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Take care of dental and skin services to clients both in Thailand and overseas• Any other relevan...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมต้นทุนการ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอกาว่า โลจิสติก จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Customer Service /ธุรการทั่วไป พระราม 2เพศ ชาย - หญิงสนใจติดต่อสอบถามTel: 08-1825-1271 คุณเรย์08-14...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

14500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในพื้นที่นนทบุรี - เเนะนำเเละให้ข้อมูลการให้บริการ- ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลั...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร- ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน - ดูแลงาน...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แคนอินโนเวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เรียนรู้ Work flow ของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย- ให้บริการลูกค้าผ่านโทรศัพท์ , E-mail , Social Netwo...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการก่อสร้าง ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฎิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในภาพรวมและติดตามว...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล บริการ ลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประ...
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่ใช้บริการระบบทางโทรศัพท์2.อบรมการใช้งานระบบกับลูกค้าในกรุงเทพฯและต่างจ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน วิเคราะห์และปฏิบัติงานในการจัดทำต้นทุนมาตรฐานในการก่อสร้างและประมาณราคา รวมทั้งร่วมในการจัดท...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมความพร้อมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆในการส่งมอบบ้าน- สรุปรายงานการตรวจบ้านของลูกค้าเพื่อจัดส่ง...
11 วันที่ผ่านมา

GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

14000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับ Booking2.ติดต่อประสาน กับสายเรือ-สายการบิน3.ติดต่อ Agent ต่างประเทศ4.ออกเอกสารประกอบการขนส่ง ...
20 วันที่ผ่านมา