จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Service

1-20 จาก 8295 ผลการ

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeวิเคราะห์และติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆในความรับผิดชอบวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่จะเก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการก่อสร้าง ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฎิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในภาพรวมและติดตามว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนบริหารการจัดการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมของ SBU และมูลค่าโครงการที่สามารถรับผิดช...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรีโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Overall project management, service support for implementing Electrical projects at customer site i...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมต้นทุนการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแล ตรวจสอบงานบริการหลังการขายในโครงการ2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขป้องกันปัญหาในช่ว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและพัฒนา Web Service ด้วยภาษา PHP และ HTML หรือ Joomla- ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลบน Serv...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหล...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมความพร้อมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆในการส่งมอบบ้าน- สรุปรายงานการตรวจบ้านของลูกค้าเพื่อจัดส่ง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจสอบผลงานนำเสนอและปรับแก้ เพื่อนำส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป- ร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้าความพึงพอใจสูงสุดควบคุม ดูแลและตรวจสอบ...
29 วันที่ผ่านมา
อุดมเมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องเอกซ์เรย์ เครื่องมือผ่าตัด ปั้ม ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เบิก - จ่าย ผลงานผู้รับเหมา- ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกนอกพื้นที่บริการลูกค้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับรถกับลูกค้า- ตรวจสอบใบชิ้นงานกับใบเคลมให้ตรงกัน- ตรวจสอบรถเกี่ยวกับชิ้นส่วนการทำงาตามใบตรว...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมนดาริน โคลธิ่ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานระหว่างลูกค้า กับ ฝ่ายผลิต เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคคาโทรล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลและร่วมในการวางแผน และปฎิบัติงานขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ธุรกิจกำหนด ร...
2 วันที่ผ่านมา