ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Product manager

1-20 จาก 12195 ผลการ

IDS Medical Systems (Thailand)  -  จังหวัดสมุทรปราการ

50000 - 70000 บาท
 ...บ • To driving new agency product, product presentation, sa...  ...egy and marketing event.• Managing the entire product line l... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานขาย Product พื้นที่ที่กำหนดให้- ให้คำปรึกษา และสนับสนุน รายละเอียด Product ตามความต้องการ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่การทำงานอย่างย่อ1. ศึกษาค้นคว้า ทดสอบ ออกแบบ พัฒนา และแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท2. ติดต่อป...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถวิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย, วางแผนสร้างยอดขาย บริหารสินค้าในกลุ่ม- วางแผนทางการตลาด- สร้างแบรนด์...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...อบ • Continuous improvement and development of existing product range.• Research market requirements for new products a... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
 ...ระสานงานกับส่วนงาน Sales team ในองค์กร3. ดำเนินการสรรหา Product และวิธีการด้าน Marketingใหม่ๆ เสมอ4. ดำเนินการหา Sales ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 50000 บาท
 ...Marketing strategies and Management plan to drive output and...  ...hannel promotions for IT product NetworkAnalyze marketing... 
5 วันที่ผ่านมา

Chanwanich Group  -  กรุงเทพมหานคร

 ...Job Description / Responsibilities:• Create and develop product & services for Business segment including tracking perf... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - Manage a IT product line to achieve company and vendor's revenue and profit targets- Forecast ma... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัทจีเวล เดคอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • เป็นผู้นำทีมการผลิตทั้งระบบ: ประสานนโยบายและบริหารเป้าหมายการผลิตจากระดับบริหารมาสู่ระดับการปฏิบั...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำงบประมาณ และแผนการผลิต และสั่งนำเข้าสินค้าประจำปี2. วิเคราะห์สถิติ ข้อมูล ABC และแนวโน้มทาง...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 35000 บาท
 ...le Age 30 – 40 • advanced degree an advantage• previous product management or related experience• quantitative and busi... 
26 วันที่ผ่านมา

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการวางแผนการตลาด จัดทำโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้า คุณสมบัติ เพศ : ชา...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - manage overall 4P plan- store operation- etail relationship - contact point for HP คุณสมบัติ เพศ...
19 วันที่ผ่านมา

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 28000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย- ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเ...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...หมายที่กำหนด• ดูแลเรื่องการติดต่อประสานงานกับทางเจ้าของ Product• ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เช่น Technical Team / S... 
21 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทโอ จี เอ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนกลยุทธ์การขำย บริหารทีมขำย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า รวมทั้งการบริหารลูกค้าทั้งลูกค้ำเก่าแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ หรือนโยบาย วางแผนกบริหาร ทีมขาย วิเคราะห์วางแผนก และควบคุมประสิทธิภาพทีม คุณสมบัติ เพศ...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ชอบการวางแผนการตลาดและยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT Enterprise Product• ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ ... 
21 วันที่ผ่านมา