งาน Part time อุบล อุบลราชธานี

1-5 จาก 5 ผลการ

P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  ศรีเมืองใหม่
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเรื่องเบิกจ่าย และดูแลการจ่ายเงินให้พนักงานสาขา คุณสมบัติเพิ่มเต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  นาเยีย
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -คิดเงินเดือนให้กับพนักงาน -เข้าประกันสังคม -เช็คขาด ลา มาสาย พน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อุบล ดี.ซี จำกัด  -  อุบลราชธานี 10000 - 20000 บาท
 ...้าหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ 6 เขตจังหวัด อุบล,ศรีสะเกษ,อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,ยโสธร,สุรินทร์ สถานที่ปฎิบัต... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุบล ดี.ซี จำกัด  -  อุบลราชธานี 9000 - 16000 บาท
 ...ขาย สถานที่ปฏิบัติงาน รับผิดชอบทั้งหมด 6จังหวัด อุบล,ศรีสะเกษ,อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,ยโสธร,สุรินทร์ (แล้วแต่จะได้... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด  -  อุบลราชธานี
 ...ุคคลได้ มีความเป็นผู้ใหญ่ - ติดต่อราชการได้ - อาศัยอยู่ อุบล หรือจังหวัดใกล้เคียง สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกัน... 
2 วันที่ผ่านมา