ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Operation

1-20 จาก 4503 ผลการ

บริษัท ไทยเร้นท์อีโก้คาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

35000 - 50000 บาท
1 ) บริหารจัดการสาขา ที่อยุ่ใต้บังคับบัญชา และพนักงานในองค์กรได้ดี 2.) บริหารจัดการยอดขายได้ดี คุมยอดขายปริมาณรถยนต์ใน...
5 วันที่ผ่านมา

DKSH (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

- จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา ( ปวส.) - มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี - ความ...
5 วันที่ผ่านมา

DKSH (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

- Master’s degree in Industrial Engineering - Experience in supply chain management and Business Development - Ana...
5 วันที่ผ่านมา

Arakawa Chemical (Thailand) Ltd.  -  จังหวัดระยอง

10000 - 15000 บาท
1.จบการศึกษาระดับ ปวส. ด้านเคมีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.เพศชาย และ ...
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 มีประสบการณ์ด้านเทคนิค 2-3 ปีขึ้นไป ในฝ...
2 วันที่ผ่านมา

DKSH (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

- Bachelor’s Degree in Business Accounting or General Administration - At least 2-3 years experience in procurement ...
5 วันที่ผ่านมา

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Installation / Configuration of ATM machine2. Setup / Configuration / Maintain PC and computer p...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงาน Operation ประจำวันและกำหนดกิจกรรมในโปรเจคของบริษัท2. รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลแ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท จีเอส25 ทราเวล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดิวงานกับแลนด์ต่างประเทศทำรูมริสทำเอกสาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ ของบริษัท- รับออเดอร์จากลูกค้าที่เข้ามาทางช่อง...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสามารถ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับนโยบายจากฝ่ายงาน และนำมาวางแผนกลยุทธ์ วางแผนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด- กำหนด ว...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบดูแล แก้ไข้ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบต่างๆภานใน Data Center, DR Site-รับผิดชอบดูแล และวิเค...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประกันสังคม-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-เบี้ยอาหาร-ค่ารักษาพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 2...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครีเอเซีย แทรเวิล เน็ทเวิร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำโปรแกรมทัวร์,ติดต่อ Land ต่างประเทศได้ดี,มีความรู้ ความสามารถ ในการท่องเท...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครีเอเซีย แทรเวิล เน็ทเวิร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดสรรแพคเกจทัวร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยว...
6 วันที่ผ่านมา

Thai Nippon Road Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ****@*****.*** คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญา...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดนาก้า (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานประจำออฟฟิต ฝ่ายงาน Operation ดูแลงานเอกสารฝ่ายงาน ผลิต / จัดส่ง/ธุรการฝ่ายปฎิบัติการ/ รับส่...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับ - โอนโทรศัพท์ภายนอก ภายใน ของลูกค้าและ พนักงานบริษัท2. ดำเนินการแลกบัตรสำหรับผู้ที่มาติดต่อง...
9 วันที่ผ่านมา

Travel Click (Thailand), Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 27000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดโปรแกรมทัวร์ บริการจัดทริปทัวร์ 2.ทำเอกสารต่างๆ เช่น Invoice Receipt Insurance3.ติดต่อประสานงา...
5 วันที่ผ่านมา

Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานระหว่างสายเดินเรือสายการบินและลูกค้าเพื่อแจ้งสินค้าเข้า -จัดเตรียมเอกสารขาเข้า ออกค...
5 วันที่ผ่านมา