จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Operation

1-20 จาก 3010 ผลการ

บรืษัท เอเชียเฮลท์จำกัด  -  เกาะช้าง, ภาคตะวันออก

35000 - 40000 บาท
บริหารและควบคุมฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมด ประสานงานกับผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ 1.มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานไม่...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด  -  บางปะกง

1.ควบคุมการผลิตและรายงานผลผลิตรายวัน ตรวจสอบติดตั้งเครื่องจักรเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายคุณภาพและจำนวนที่สั่งผลิต 2. ตรวจสอ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกมอินดี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ความรับผิดชอบ • ติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก(KPI)ของเกมในแต่ละวันเพื่อให้มั่นใจว่าเกมมีเสถียรภาพและทำกำไรได้ • ให้คว...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ( TCC Group)  -  กรุงเทพมหานคร

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมตามนโยบายบริษัทฯ 2. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ 3. จัดทำคู่มือหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ 4. เป็น...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัทฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานรับ-ส่ง การสื่อสารจากบุคคลภายนอก การปรสานงานการปรชาสัมพันธ์รหว่างแผนก และสาขา คุณสมบัติ เพศ : ห...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

14000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Coordinate between sale team and factory side/control L/T and preparing. คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
3 วันที่ผ่านมา

The Talent Fishers Group  -  กรุงเทพมหานคร

 ...the chocolate, patisserie bakery industry. Running the Operation in over 10 countries and selling in over 100 countries... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครีเอเซีย แทรเวิล เน็ทเวิร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดสรรแพคเกจทัวร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยว...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครีเอเซีย แทรเวิล เน็ทเวิร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำโปรแกรมทัวร์,ติดต่อ Land ต่างประเทศได้ดี,มีความรู้ ความสามารถ ในการท่องเท...
4 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • Identifies operational problems by observing and studying system functioning and Performance res...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท จีเอส25 ทราเวล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดิวงานกับแลนด์ต่างประเทศทำรูมริสทำเอกสาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศ...
19 วันที่ผ่านมา

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Installation / Configuration of ATM machine2. Setup / Configuration / Maintain PC and computer p...
2 วันที่ผ่านมา

มัชรูม ทราเวล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรแกรมทัวร์ต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละเทศกาล- แนะนำและนำเสนอโปรแกรมทัวร์ หรื...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอทออกาไนเซอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 26 ปี ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่นๆ : คุณสมบัติ...
11 วันที่ผ่านมา

Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานระหว่างสายเดินเรือสายการบินและลูกค้าเพื่อดำเนินการเอกสารส่งออก-จัดเตรียมเอกสารขาออก...
8 วันที่ผ่านมา

ไชน่า ไฮวิน โลจิสติกส์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมทุกขั้นตอนของการส่งออก -ติดต่อประสานงานกับสายเรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างๆทุกด้าน-ควบคุม...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปลดปล่อยสินค้า เดินพิธีการและติดต่อหน่วยงานราชการ- ปิดชุดค่าใช้จ่าย หลังปลดปล่อยสินค้าเรียบร้อยแล...
2 วันที่ผ่านมา

บจก. แม่น้ำร้อยสาย  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถช่วยทีมงานในด้านต่างๆตามแต่ละงาน รับโทรศัพท์ ช่วยประสานงานการรับส่งเอกสาร ดูแลจัดเก็บเอกสาร ค...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

14000 - 16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความรู้พื้นฐานด้าน Marketing- เป็นผู้ช่วยเหลือจัดการตามงานของ Retail Operations- ช่วยในด้านดูแลแ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เป็นผู้กำกับและบริหารงานปฏิบัติการสาขาร้านอาหาร Audrey Cafe ทั้ง 8 สาขา ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย ...
3 วันที่ผ่านมา