จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Operation

1-20 จาก 4680 ผลการ

0  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับต่อและโอนโทรศัพท์จากลูกค้า หรือผู้มาติดต่อสอบถาม-ต้อนรับบุคคลที่มาติดต่อกับบริษัท-รับวางบิลและจ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามายังบริษัท และแขกต่างๆ ที่มายังบริษัท2. รับ-โอนสายโทรศัพท์ไปยังแผนกต่างๆ3. ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปวีณ์มล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่องาน พร้อมให้บริการข้อมูลเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานภายใน, รับส่งสายโ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอทออกาไนเซอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 26 ปี ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่นๆ : คุณสมบัติ...
10 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เป็นผู้กำกับและบริหารงานปฏิบัติการสาขาร้านอาหาร Audrey Cafe ทั้ง 8 สาขา ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย ...
9 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท วายแอลจี กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลควบคุมแผนกบัญชีการเงิน ขนส่ง ให้ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทปรับปรุงขั้นตอนการทำงานประสานงานกับหน่...
2 วันที่ผ่านมา

Pan Air Travel Service Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เสนอโปรแกรมทัวร์ขายให้แก่ลูกค้า - จัดทำโปรแกรมทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - นำทัวร์ ดูแลลูกค้า...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ประสานงานด้านงานซ่อมและ...
17 วันที่ผ่านมา

Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - Devising and implementing the company’s sales strategy.- Setting revenue targets for the company ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ses that they can effectively perform work as per the operational standard. Coach and develop leadership skills of shop... 
9 วันที่ผ่านมา

Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานระหว่างสายเดินเรือสายการบินและลูกค้าเพื่อดำเนินการเอกสารส่งออก-จัดเตรียมเอกสารขาออก...
4 วันที่ผ่านมา

Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานระหว่างสายเดินเรือสายการบินและลูกค้าเพื่อแจ้งสินค้าเข้า -จัดเตรียมเอกสารขาเข้า ออกค...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีแคนบาย จำกัด  -  นครปฐม

50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ผู้ชายหรือผู้หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป2. มีประสบการณ์ทางด้าน บริหารคลังสินค้า ขนส่งสินค้า และ Custom...
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสารขาเข้าทางอากาศ แจ้งสินค้าเข้าต่อผู้นำเข้า ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ป...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารจัดการ ส่วนงานปฏิบัติการสาขา 2.ผลักดันยอด ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย3.สร้างทีมงานในสายบังคั...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัทจีเวล เดคอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • Managing and motivating the sales team to increase sales and ensure efficiency• Managing stock le...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายทั้งหมดเทียบกับค่าที่ประมาณการณ์ไว้ และทำการพัฒนา ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท อโรม่า กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ร้าน 94 Coffee1. ดูแลธุรกิจร้านกาแฟ 94 Coffee ทั้งระบบ2. ดูแลฝ่ายปฎิบัติการของแบรนด์ 94 Coffee3. รั...
4 วันที่ผ่านมา

Univentures Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสบการณ์การบริหารจัดการร้าน retail store - ดูแล ประสานงานในการจัดตั้งร้านค้าปลีก - บริหาร จัดกา...
8 วันที่ผ่านมา