จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Operation

1-20 จาก 1658 ผลการ

Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลทีม Telemarketing ซึ่งรองรับงานที่ผ่านมาจากระบบ Online2.สร้างแรงจูงใจพนักงานในทีมและผู้บังคั...
2 วันที่ผ่านมา
Habitat Group co., ltd  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ส่วนงานปกครองผู้บังคับบัญชา• บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานให้มีกำลังพลที่สอดคล้องและเพียงพอ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานต้อนรับดูแลลูกค้าและผู้มาติดต่องานกับทางบริษัทฯ- งานด้านธุรการเอกสาร เข้า - ออก- การรับ / โอน ...
2 วันที่ผ่านมา
Golden Land Property Development PLC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนงานในการให้บริการผู้เช่า การบริหารจัดการอาคาร ความปลอดภัย การจราจร และสภาพแวดล้อมทั้งหมดภาย...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับโทรศัพท์และโอนสายภายใน หรือต่อสายภายนอก 2. ต้อนรับแขกหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อบริษัทฯ 3. งานอื่น...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบเยอร์ จำกัด  -  พระสมุทรเจดีย์
- ควบคุมการแต่งน้ำหนัก,การโหลดสารเคมี - ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ - แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัทศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร้บโทรศัพท์ประสานงานแผนกต่างๆดูแลบริการลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัทดูแลห้องประชุมพิมพ์จดหมายหรือช่วยเ...
24 วันที่ผ่านมา
The Royal Bangkok Sports Club  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ และให้บริการประสานงานกับฝ่าย/แผนกต่างๆ, บริการสมาชิกที่มาติดต่อเคาน์เตอร์และทา...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้-การสร้างนวัฒนกรรมและออกแบบงานระบบให้สามารถ...
17 วันที่ผ่านมา
chocoholicasia co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดชอบ Main Responsibilities:BusinessEnsure execution of operating standards that optimize returns on assets and increase... 
12 วันที่ผ่านมา
Argyll Scott  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ort and distribution management who can be a Warehouse Operation Manager. Key Responsibilities Ensure day-to-day ac... 
สมัคร Jooble 5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ดูแลทีม Telemarketing ซึ่งรองรับงานที่ผ่านมาจากระบบ Online 2. สร้างแรงจูงใจพนักงานในทีมและผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในควา...
21 วันที่ผ่านมา
Ocean Life Insurance PC.L  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลรับผิดชอบงานการรับโทรศัพท์สายเข้า-ออก และบริการต่อสายหรือโอนสายให้ฝ่ายงาน2.ดูแลรับผิดชอบการรั...
10 วันที่ผ่านมา
Ocean Life Insurance PC.L  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้บริการรับสายและโอนสายโทรศัพท์ไปยังปลายทางแก่ผู้ติดต่อได้อย่างถูกต้อง• ดูแล และปรับปรุงหมายเลขโ...
10 วันที่ผ่านมา
ITC- GROUP  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ รับ และ ต่อสายโทรศัพท์ / เซ็นบิล / วางบิล / รับสินค้า / ต้อนรับบุคคล...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพ็ทคลับ จำกัด  -  ศรีนครินทร์
- ดูแลการทำงานของทุกสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ขับเคลือนทีมงาน ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด...
16 วันที่ผ่านมา
ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการและประสานงานกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างบริษัท- บริหารทีมงานภายใต้...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ จำกัด  -  เมืองชลบุรี
- Control and management in production assembly line. - Control and management all targets : Manpower ,cost, Quality ,D...
16 วันที่ผ่านมา
TE Connectivity  -  ฉะเชิงเทรา
 ... industries. We believe EVERY CONNECTION COUNTS – . Operation of equipment or machines to produce the required Quant... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •Act as an operator and response the incoming calls in professional manners and takes messages, and... 
7 วันที่ผ่านมา