รายละเอียดงาน - ออกแบบระบบ ควบคุมการติดตั้งระบบ - ซ่อมบำรุง วิทยุสื่อสาร - ติดตั้งระบบ วิทยุสื่อสาร - ประสานงา...

บริษัท เอ็มโอที สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. เพศชาย 2. อายุ 35-50 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ( มีใบ ก.ว. ) ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หน้า...

บริษัท เอดีเอบี จำกัด

ปทุมธานี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ... Male #~ 25 years # Bachelor Degree in Mechanical Engineer #1 Years experiences in Mechanical Engineer (Construc... 

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รวบรวมปัญหา และแนวทางในการแก้ไขกระบวนการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/ชาย # อายุ 22 ปีขึ้น...

บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงานโครงการ จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ถอดปริมาณงาน งานเพิ่ม-ลด ติดตามความคืบหน้า...

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมงานก่อสร้าง - ควบคุมโฟร์แมน - ควบคุมผู้รับเหมา, Supplier - ถอดปริมาณงานก่อสร้าง เพื่อสั่ง...

บริษัท เค พี คอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน โรงงานผลิตหลังคาshingle roof ควบคุม วางแผน ปรับปรุง กระบวนการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # จบวิศวะ เ...

บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

อินทร์บุรี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทดสอบและศึกษาการทำงานของเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ และการประยุกต์ใช้งาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ทำ P/...

PRC Technologies Corporation., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - Data analytics software - Python, NodeJS, Cloud, Docker, Git Job Description - Design and devel...

4Plus Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผน/ติดตาม/ตรวจสอบ/ขออนุมัติ Shop Drawing,จัดทำ Payment โครงการ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิ...

บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

คลองหลวง
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Technical Support- ให้ความรู้และสอนการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า Installation & After Sale...

บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมต้นทุนและงบประมาณในกระบวนการผลิต 2.ทบทวนเวลามาตรฐานในการทำงาน,Point,คะแนนช่าง,ชิ้นงาน,ราคาขาย...

บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนงาน, ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน มีคุณภาพ และอยู่ภายใต้งบประมาณ, จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต Machine control. 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน...

บริษัท อาเจไทย จำกัด

เมืองชลบุรี
2 วันที่ผ่านมา
 ... 30 years with Thai nationality. # Degree in Computer Engineer or Computer Science or Information Technology or Softwa... 

4Plus Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ears # at least 1 - 5 years experience in Electrical Engineer (Construction Work) # Good computer skill สวัสดิ... 

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดเตรียมและดำเนินงานตามSchdule Plan / Method Statement / Work Procedure 2.รายงานผลการติดตั้งประจำส...

บริษัท วิศวและอุตสาหกรรมบริการ จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการควบคุมงานก่อสร้างโรงงานอุตสาห...

บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานด้านวิศวกรรม, เขียนแบบ คุณสมบัติผู้สมัคร # สามารถใช้โปรแกรม Sketch up drawing and Autocad Draw...

บริษัท อาร์อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อลูกค้าเก่าและใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ และทำใบเสนอราคาตามที่ลูกค้าต้องการ ...

บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน นำเสนอสินค้าประเภทFinger Scan,ระบบCar Park, CCTV,HOTEL LOCK,ระบบลิฟท์ และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น...

บริษัท แซดเค อินฟอร์เมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้า 2. หาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตา...

Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า รายงานข้อมูลการตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร...

บริษัท ทอปลู้บ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ซ่อมเครื่องมือหรือเครื่องจักรให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่า...

Max Value Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน sales engineer นำเสนอขายงานโปรเจ็ค และสินค้า งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะเรา Services & Maintanances เ... 

บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน นำเสนอขายงานบำรุงรักษาและงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ , วางแผนเข้าพบ...

บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหารควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรม (Mechanical/Electrical/Workshop/Facility) ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เขียนแบบ/งาน Drawing กระบอกไฮดรอลิค,นิวเมติก และ งานระบบวิศวกรรมต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศชา...

บริษัท ยูไนเต็ดฟลูอิดคอมโพเนนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หาลูกค้าใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 45 ปี # จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาข...

บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา