จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Manager

1-20 จาก 11962 ผลการ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานบริหาร ควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ให้เป็นไปตามสัญญาและ Spec และควบคุมงานติดต...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์2. ติดต่อสื่อมวลชนในการทำข่าว3. สามารถเขียนบทความ และเขียนข่าว PR ต่างๆ ไ...
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท บริลเลี่ยน โฮม เดคโคเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 26500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลโครงการ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระ...
4 วันที่ผ่านมา

UPPER EVENT (THAILAND) COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการฝ่ายโปรเจ็ค คือผู้ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานโปรเจ็คร่วมกับทีมและลูกค้าได้ดำเนินไปอย่างมื...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท คามุ ที  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมติดตามการบริหารโครงการก่อสร้างร้านทั้งมาสเตอร์-แฟรนไชส์ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการ- จัดสรรทรัพยากร : ทีมงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ฯลฯ- ป...
4 วันที่ผ่านมา

OpticSquare  -  จังหวัดนนทบุรี

55000 - 70000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลภาพโดยรวมของบริษัททั้งหมด - รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง- นำนโยบายมาสานต่อให้เกิดผลสำเร็จ คุ...
6 วันที่ผ่านมา

360 Quality Management Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 55000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Identify/analyze/capture and propose project requirements from Clients.• Define project success cri...
7 วันที่ผ่านมา

Kinden (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

26000 - 46000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงานก่อสร้าง ระบบเครื่องกลต่างๆ Air condition และ Ventilation ที่หน้างาน2.ควบคุมงานระบบสุขาภ...
1 วันที่ผ่านมา

Mudman Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities• Managing of all day to day activities in a high performing production area.• Cont... 
4 วันที่ผ่านมา

Eagles Air & Sea (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

 ...erm relationship with members and alliances• Develop and manage the delivery of campaigns to recruit new members• Manage... 
9 วันที่ผ่านมา

Sunvillas Hua Hin Blue Lagoon  -  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

15000 บาท
 ...rvices; ~ promoting and marketing the business; ~ managing budgets and financial plans as well as controlling expe... 
3 วันที่ผ่านมา

K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร

45000 - 65000 บาท
 ...parties/vendors for the effective execution of projects• Manage and control the Delivery of projects and projects plans ... 
1 วันที่ผ่านมา

Habitat Group co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร

 ...t and owner expectations. The Public Relation Executive/Manager is responsible to develop, implement, monitor and evalu... 
3 วันที่ผ่านมา

Human Tech Consulting  -  กรุงเทพมหานคร

35000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และบริหารช่องทางการขายทางโทรศัพท์/ สื่อวิทยุโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อให้...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิด นำเสนอ เป็นที่ปรึกษา ระบบ ไอที ให้ลูกค้า - ประสานงานกับ Vendor รวบรวมให้เป็น Solutions - ควบค...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอยมิตร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบโครงการด้านความงามและเครื่องสำอาง- บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในทีม- สร้างแรงจูง...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

35000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานฝ่ายผลิต Stamping Part รถยนต์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย...
2 วันที่ผ่านมา

CDS Solution Corp.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รวบรวม Business Requirement เพื่อพัฒนาบริการ / ปรับปรุงระบบงาน-มีส่วนร่วมในการศึกษาความเป็นไปได้ ป...
12 วันที่ผ่านมา