ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Manager

1-20 จาก 10365 ผลการ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสามารถ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - Training Program Planning & Management- Curricula Design & Development- Staff’s Competency Develo...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท คามุ ที  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ผู้จัดการพื้นที่, ผู้จัดการสาขา- บริหารสาขาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด- บริหารการจัดการด้านวัตถุดิบ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดบูธใหญ่ของบริษัท ให้ได้มาตรฐานอันนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯและได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สายงานขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ2. รับผิดชอบงาน Operation จำนวน 5 - 8 สาขา3. ดูแลยอดขายและควบคุม...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สมาร์ท เทรนนิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานและวางแผนการตลาด- งานเอกสาร- จัดประชุมและฝึกอบรม- วางแผนและสนับสนุนการทำงานให้กับบุคลากร...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและสำเร็จตามเวลาที่กำหนด- รับผิดชอบงานด้านจัดเตรียมแ...
1 วันที่ผ่านมา

THAI OPPO  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ •To build up the key account market segment; Distributor channel, dealer, partner etc.•To ensure th...
1 วันที่ผ่านมา

OpticSquare  -  จังหวัดนนทบุรี

30000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดประจำปี และจัดทำงบประมาณทางการตลาดประจำปี- วางแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานขาย Product พื้นที่ที่กำหนดให้- ให้คำปรึกษา และสนับสนุน รายละเอียด Product ตามความต้องการล...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2. นำเทคโนโลยีด้านไอที...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

30000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานงานสารสนเทศของบริษัท 2. ให้การสนับสนุนและให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ใช้ง...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...istics, and cost factors under the direction of General Manager and DOSM.• Develop strong relationship with key domesti... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  จังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อบรมพนักงานที่อยู่ใน QA. ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการทำงาน2. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องใน...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซี.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.หน้าที่วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าปัจจุบัน โดยการนำเสนอขายสินค้า และบริการของบ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - กระตุ้นยอดขายและกำหนดทิศทางให้กับพนักงานขายให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกับบริษัท- กำหนดเป้าหมายในหัวข้...
1 วันที่ผ่านมา

E DISPRO ACTIVE  -  กรุงเทพมหานคร

 ...dwork interviews and provide suggestions to Operations management to improve performance• Establish data analysis framew... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำกับดูแลงานให้ดำเนินการตามแผนการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด2.ให้คำปรึกษาโฟร์แมนแก้ไขปัญหาในการก่อสร...
1 วันที่ผ่านมา

Meinhardt (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 31 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลทีมขายทางโทรศัพท์- วางแผนธุรกิจ หาผลิตภัณฑ์ใหม่ หาฐานลูกค้าใหม่- ดูแลทีมงานเพื่อให้สามา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหาร จัดการ ดูแลและควบคุมงานในแผนกขาย เพื่ิอดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ เป็นการเพิ่มยอด...
2 วันที่ผ่านมา