จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Manager

1-20 จาก 10550 ผลการ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและสำเร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.แสงอุดม เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการแผนส่งเสริมการตลาด และกลยุทธิ์การตลาดทั้งในระยะสั้น,ระยะยาว- สรรหา วิเคราะช่องทางการจ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...w secret project. The primary role of Strategic Partner Manager is to lead content acquisition and partnership programs... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Key Responsibilities1.วางแผนการดำเนินการของทีมงานออกแบบให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * สร้าง content ลงสื่อต่างๆเพื่อสร้างให้ community มีความน่าสนใจ* พัฒนาช่องทางการสื่อสารทาง Social ...
2 วันที่ผ่านมา
Villamarket JP  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการปฏิบัติการในสาขาและพัฒนาทีมงานเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย รวมทั้งรักษามาตรฐานร้านให้เป็นไ...
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำกระดาษทำการงบการเงินรวม รายไตรมาส- จัดทำงบกระแสเงินสดงบการเงินรวม รายไตรมาส- จัดทำข้อมูล Sup...
2 วันที่ผ่านมา
DTZ Facilities & Engineering (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการปฎิบัติการและซ่อมบำรุงในอาคารสูง ศูนย์การค้า หรืออาคารพาณิชย์ (ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า เครื่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การบริหารโครงการติดตั้งและทดสอบส่งมอบระบบ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 1.1. การวางแผนออกแบบระบบ คว...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอซโซ่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลพนักงาน PC ทุกช่องทาง DT MT Event- ประสานเรื่องโครงการพัฒนาบุคลากร- จัดฝึกอบรม กฎหมาย บริหารจ...
3 วันที่ผ่านมา
Bangkok Flight Services  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ To attend and successfully complete the management trainee program with the aim to be assigned a Du...
8 วันที่ผ่านมา
สมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ความรับผิดชอบ1. สรรหาบุคลากร สนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ รักษาและ...
8 วันที่ผ่านมา
เอ็กซ์ สปอร์ต คลับ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส* ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง* ทำกา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที แอนด์ ทูมอร์โรว์ จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่โดยสรุป กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ..., product briefing deck and spokesperson talking points• Manage international media and strengthen relationship with new... 
2 วันที่ผ่านมา
meko clinic  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลจัดการการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อให้ได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงการวิจัยตามลักษณะนิสัยของผู้บริโภค, แน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอทออกาไนเซอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ organizer คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่น...
2 วันที่ผ่านมา
Human Tech Consulting  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage and process month ended closing / Year end closing on time• Handling and responsible for o... 
3 วันที่ผ่านมา