ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Lab จังหวัดเชียงใหม่

1-20 จาก 34 ผลการ

บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1. ทดสอบค่าต่างๆทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ\\r\\n2. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (เห็ดออรินจิ)\\r\...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน ทดสอบและตรวจวิเคราะห์โรคพืช ตรวจวิเคราะห์และทดลองด้านการเกษตร สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าอาหาร ชุดพนั...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

10001 - 12000 บาท
ลักษณะงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐานโรงงาน\\r\\nสามารถแก้ปัญหาและควบคุณคุณภาพสินค้าได้ สามารถวิเคราะห์คุ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอกรีโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน QC supervisor สวัสดิการ ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร หญิง 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีจุลชีว...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน -ตรวจสอบ,วิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน กองทุนสำร...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  -  สันป่าตอง (อำเภอ)

- ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงาน - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าภายในบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่หัวหน้...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

12001 - 15000 บาท
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมคุณภาพในกระบวนการ การผลิต 2. บันทึกและทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน\\r\\n3. ปฏิบั...
9 วันที่ผ่านมา

โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง\\r\\n- ตรวจสอบงวดงาน ผรม.\\r\\n- ทำเอกสาร Check list งานบ้านก่อนโอนลูกค้า\\r\\n-...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน - ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงาน\\r\\n- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าภายในบริษัทฯ\\r\\n- ปฏิบั...
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน - วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตย์ ให้ถูกต้องตามแบบและระยะเวลาตามแผนงาน\\r\\n- ตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1.ควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบ,ส่วนประกอบ,ผลิตภัณฑ์ ระหว่างผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนด\\r\\n2.มอบหมายงานให้หัวหน้าห...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

12001 - 15000 บาท
ลักษณะงาน - จัดทำมาตรฐาน Specification ของสินค้า เพื่อควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐาน\r\n- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

15500 บาท
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะกา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพผ้าที่ผ่านขั้นตอนการผลิตของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า\\r\\n2.ตรวจสอบจ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน ตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สวัสดิการ ประกันสังคม ...
13 วันที่ผ่านมา

Manao Software Co., Ltd.  -  เมืองเชียงใหม่

Our growing company is seeking to hire several Senior QA position to join our development teams working on ongoing and ...
13 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็ค ดราย คลีนนิ่ง กรุ๊ป  -  จังหวัดเชียงใหม่

9001 - 10000 บาท
ลักษณะงาน - ตรวจสอบคุณภาพของงานซักรีด\\r\\n- แพ็คผ้าเตรียมส่งลูกค้า\\r\\n- เช็คสต๊อกผ้า พร้อมจัดทำรายงาน สวัสดิการ ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอลาโบราทอรี่ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

15001 - 20000 บาท
 ...rs as Thailand’s oldest privately-owned creative business lab, we’re rolling out 4 independent business projects in Chi... 
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  -  แม่ริม

 ...ตรี, โท วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 0-1 ปี หากเคยใช้เครื่อง GC, HPLC, LC-MS มาก่อ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท มะนาวซอฟต์แวร์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน - Web GUI testing.\\r\\n- Automated testing using Selenium WebDriver.\\r\\n- Design test cases.\\r\\n- Test...
4 วันที่ผ่านมา
12