จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Interior

1-20 จาก 325 ผลการ

บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...TOSHOP หรือ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี -มี ไอเดีย ด้าน Interior design- หากมีประสบการณ์ด้านถอดแบบเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณา... 
2 วันที่ผ่านมา
บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์, เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์, ดราฟแบบ ประสานงานก่อสร้างหน้างาน วัดพื้นที่ ,เคลียร์แบบ ,...
2 วันที่ผ่านมา
ฮาฮามา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบตกแต่งบูท หน้าร้าน-ควบคุมงานตกแต่งภายใน-นำเสนอ สื่อสารกับลูกค้า-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จบสาขาออกแบบตกแต่งภายใน (INTERIOR DESIGN) หรือ สาขาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง- ประสบการณ์ในก... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ัวอย่าง ของแต่ละโครงการ2. ดูแลงาน Spec ที่เกี่ยวข้องกับ Interior ของอาคาร3. ประสานงานตกแต่งภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้อง4. งา... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บาริโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี2. สามารถวาง Concept ของงานได้3. สามารถจัด Material Board ได...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรี บี เอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ตย์ และออกแบบตกแต่งภายในเป็นอย่างดี5. มีประสบการณ์ในงาน Interior (Portfolio Request) 6. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน7. มีควา... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายในหรือมัฑณศิลป์ขึ้นไป - ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป-...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งที่ 1 - ออกแบบ/เขียนแบบพิมพ์เขียวร้านและการจัดตกแต่งร้านตำแหน่งที่ 2 - ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์และออ...
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท จาร์เค็น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน1. ให้คำปรึกษางานตกแต่งภายใน เลือกวัสดุตกแต่งให้กับลูกค้า2. แก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานตกแต่งภายใน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
2 วันที่ผ่านมา
Healthland  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบ ตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน หมู่บ้าน โรงแรม และสปา2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก3.ประสาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สำรวจวัสดุที่ต้องใช้ วางแผนการทำงาน ประสานงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์2. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของช่า...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบงาน Graphic สิ่งพิมพ์และนิทรรศการ/ Information design คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 2...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่ง จัดวาง และให้คำปรึกษาด้านการเลือกเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งภายในให้กับลูกค...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดแบบ และตกแต่งภายใน สำหรับร้านค้าภายใต้แบรนด์ The Face Shop ที่มีการเพิ่มสาขาใหม่- ประสานงานกับ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วาง Plan Lay-Out (Shop ขายเสื้อผ้า/ เคาน์เตอร์ใน ห้างสรรพสินค้า / พื้นที่ขายจัดรายการ)- ลงพื้นที่...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่ง จัดวาง และให้คำปรึกษาด้านการเลือกเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งภายในให้กับลูกค...
9 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto-CAD และเขียนโปรแกรม 3 มิติได้2.เขียนแบบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย3.จัดทำแ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์ วิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานออกแบบใน Project โครงการบ้าน คอนโด ตามที่ได้รับมอบหมาย- ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เก...
3 วันที่ผ่านมา