จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Interior

1-20 จาก 156 ผลการ

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่ง จัดวาง และให้คำปรึกษาด้านการเลือกเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งภายในให้กับลูกค...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ/ออกแบบ/ตรวจแบบตกแต่งภายใน ของร้านค้า/พื้นที่ส่วนกลางโครงการศูนย์แฟชั่น คุณสมบัติ เพศ : ชา...
3 วันที่ผ่านมา
SP ASSET CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานตกแต่งภายใจ , บริหารต้นทุน , บริหารทีมงานในการทำงานในเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด,มีความรู้ใน...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งที่ 1 - ออกแบบ/เขียนแบบพิมพ์เขียวร้านและการจัดตกแต่งร้านตำแหน่งที่ 2 - ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์และออ...
10 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท จาร์เค็น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน1. ให้คำปรึกษางานตกแต่งภายใน เลือกวัสดุตกแต่งให้กับลูกค้า2. แก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิภนัย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบตบแต่งภายใน บ้าน รีสอร์ท โรงแรม ฯลฯ- จัดทำ presentation เพื่อนำเสนอลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บาริโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี2. สามารถวาง Concept ของงานได้3. สามารถจัด Material Board ได...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานตกแต่งภายใน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานออกแบบตกแต่งภายใน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบ จัดหาวัสดุ และควบคุมงานตกแต่งภายใน อาจจะมีงานออกแบบภูมิสถาปัตย์บ้างเล็กน้อย-และงานอื่นๆ ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิภนัย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ถอดแบบ ประมาณราคา งานตบแต่งภายในนำเสนองานให้ลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายในหรือมัฑณศิลป์ขึ้นไป - ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป-...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่ง จัดวาง และให้คำปรึกษาด้านการเลือกเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งภายในให้กับลูกค...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ริญญาตรี สาขาการออกแบบ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- ออกแบบ Interior / Exhibition / Museum และอื่นๆ- สามารถใช้โปรแกรม 3D Max... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรี บี เอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... - 4ปี อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการณ์ในงาน Interior (Port folio Request) มีประสบการณ์คุมงาน Interior ที่ s... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...TOSHOP หรือ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี -มี ไอเดีย ด้าน Interior design- หากมีประสบการณ์ด้านถอดแบบเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณา... 
26 วันที่ผ่านมา
KDN Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบ แก้ไขปรับแบบตามที่ได้รับมอบหมาย- ส่งเสนอ Landlord บางส่วนเพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติจาก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ็บเลส เดอ บิวส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานหน้างานระหว่างไซต์งานกับออฟฟิศ- ประสานกับลูกค้า- จัดทำเอกสารการประชุม- จัดทำเอกสารส่งมอบงาน...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...rtfolio showcasing a solid background in luxury, Hi End interior design for lifestyle Design (hospitality & Residential)... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารจัดการภายในโครงการทั้งหมด ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา-วางแผ...
4 วันที่ผ่านมา