จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Import

1-20 จาก 409 ผลการ

บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เปิด L/C- โอนเงินไปต่างประเทศ- ประสานงานกับธนาคาร- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : หญิง อ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...epartments for coming shipment•Prepare and follow up all import document such as invoice, B/L, Packing List, Certificate... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.วี.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานด้านเลขานุการ , มีความรู้ด้านนำเข้า และการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ , สามารถเจรจาก...
3 วันที่ผ่านมา
เเอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Work out the customs duties for incoming shipment from ADA and Affiliates.2.Coordinate export shi...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท คณาพญา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานต่างประเทศ Import+Export เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้)หมายเหตุ: ส่งรูปถ่... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคส ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำใบขนขาเข้า-ขาออก- Enter B/L กับสายเรือ- Paperless- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แจ้งค่าใช้จ่าย และป...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเท็กซ์ ลิฟวิ่ง สแควร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าและ ซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งทางอีเมล์และ โทรศัพท์ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร...
3 วันที่ผ่านมา
Handle Inter Group CO., LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารให้กับลูกค้า- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง- ติดต่อประสานงานกับต่างประเ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารธุรกิจด้านส่งออกและนำเข้า ( Shipping Documents ) 2.ประสานงานกับ Shipping3.ประสานงานรับ...
2 วันที่ผ่านมา
Internet Business Network Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อหาสินค้า เคมีอาหาร / อาหารเสริมจากต่างประเทศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีข...
3 วันที่ผ่านมา
Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสารขาเข้าทางอากาศ แจ้งสินค้าเข้าต่อผู้นำเข้า ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ป...
3 วันที่ผ่านมา
แมส ทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย,หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี- สามารถพูด/เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)- ปร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ด้านงาน Import-Export / Purchasing / Shipping อย่างน้อย 2 ปี- เคยดูแลงา... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อกับ Supplier ต่างประเทศ, จัดทำเอกสารนำเข้า 2. ติดต่อประสานงานกับ Freight Forwarder and Shi...
3 วันที่ผ่านมา
SPG LOGISTICS CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำใบขนสินค้าขาออก, หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด,เอกสารต่างๆเพื่อการส่งออก และติดตาม status 04 และ...
14 วันที่ผ่านมา
Goldenduck International Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Coordinate with freight forwarder for all incoming and outgoing shipment to and from Bangkok.2. ...
3 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทแบงเทรดดิ้ง  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ PO สั่งซื้อต่างประเทศ ประสานงาน และติดตามสินค้าพร้อมเอกสาร2. ประสานงานกับ Freght Forwarder...
4 วันที่ผ่านมา
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เตรียมเอกสารเกี่ยวกับ License per invoice• ตรวจเอกสารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและเตรียมเอกสารเพื่...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...- ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้คล่องแคล่ว- มีประสบการณ์ด้าน Import หรือ Export ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สวัสดิการ สวัสดิการอื่นๆ At... 
27 วันที่ผ่านมา
Seatrans logistic co.,ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับลูกค้าและจัดทำเอกสารขาเข้า- ติดต่อสายเรือเพื่อเช็คเรือเข้าและ enter เอกสาร- ประสานงาน...
3 วันที่ผ่านมา