จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Export

1-20 จาก 199 ผลการ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องเอกสารส่งออก/เอกสารสั่งซื้อและอื่นๆ 2. ดูแลซัพพอร์ตกระบวนการส่...
6 วันที่ผ่านมา
smile bull marketing.co,Ltd  -  บางบัวทอง
 ...น้อยกว่า 3 ปีหรือเทียบเท่า - มีความรู้ทางด้าน Import - Export และ International Marketing ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป... 
11 วันที่ผ่านมา

Export Sales

ใหม่
บริษัท เดคคอเรทีฟ พลาสติก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการงานการขายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อลูกค้าต่างประเทศเพื่อเสนอขายสินค้า - สำ...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสาร / ประสานงาน การส่งออก คุณสมบัติเพิ่มเติม - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีประสบการ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาเขียว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานด้านการขายกับต่างประเทศ คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีความรู้ด้านเอกสารการส่งออก ...
9 วันที่ผ่านมา
Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานระหว่างสายเดินเรือสายการบินและลูกค้าเพื่อดำเนินการเอกสารส่งออก -จัดเตรียมเอกสา...
11 วันที่ผ่านมา
Internet Business Network Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อหาคู่ค้าต่างประเทศ คุณสมบัติเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ และ หากมีความรู้ภาษาอื่น จะพิจาณาเ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี เค ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ-นับงานให้ถูต้อง ตรงตามเอกสาร ก่อนแพ็คสินค้าส่ง 2. บรรจุสินค้าลงกล่อง 3. อื่นๆ ที่...
14 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  ปากเกร็ด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Handle export documentations also co-ordinate with internal and external parties for support e... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...แกรม Microsoft Officer ได้ดี - มีประสบการณ์การทำงานด้าน Export อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิก... 
6 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 30000 บาท
Air Export Checking freight price list for FCL/LCL for marketing department arrange booking confirmation for clients... 
17 วันที่ผ่านมา
Internet Business Network Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อหาคู่ค้าต่างประเทศ คุณสมบัติเพิ่มเติม ความรู้ภาษาอังกฤษ หากมีความรู้ภาษาอื่นจะได้รั...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานการนำเข้าและส่งออก ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานในแผนก ติดต่อประสานงาน และแก้ไขป...
7 วันที่ผ่านมา
DIGITAL TRANSPORT SYSTEM CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสารส่งออก เช่น B/L, Invoice, Packing List - ติดต่อประสานงานกับสายเรือ, ผู้...
25 วันที่ผ่านมา
เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล  -  คลองหลวง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานภายในที่เกี่ยข้อง ดูแลติดตามสถานะของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต เ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจาต่อรองกับลูกค้า / รับข้อร้องเรียนของลูกค้า - ควบคุมการ...
13 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  นนทบุรี
Job Descriptions and Responsibilities - Handle export documentations also co-ordinate with internal and external part... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
 ...w business opportunities in oversea markets • Generate export sales • Prepare quotation for oversea customers • Co... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Collect related Information such as Industry characteristics, Key customers, Competitors and r...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ - รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ก...
5 วันที่ผ่านมา