Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Contract นครปฐม

1-20 จาก 28 ผลการ

MARC(THAILAND) CO., LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รักษาฐานลูกค้าเก่า 2.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่3.รับคำสั่งซื้อ / เสนอราคา / ติดตามลูกค้า 4.แก้ปัญหาติดตาม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เฮอริเทจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  นครปฐม
 เสนอขายสินค้าช่องทางร้านค้ายี่ปั๊ว ร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าคอนวีเนียนสโตร์ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วไป  เปิ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท จิไท จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกตลาดเพื่อติดต่อพบลูกค้าหาOrder เข้าบริษัททำใบเสนอราคาประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ คุณสมบัติ ...
4 วันที่ผ่านมา
JKN Globla Media Ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ นำเสนอและขายผลิตภัทณ์ให้กับลูกค้า สามารถหากลุมลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย สามารถปิดการขายขอ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ นำเสนอขายสินค้าและบริการ งานสอบเทียบเครื่องมือวัด,เครื่องชั่งต่าง ๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(...
2 วันที่ผ่านมา
PENEAK QUALITY OIL CO.,LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น S-OIL ตามพื้นที่รับผิดชอบและสร้างยอดขายตามที่กำหนด2.เขตพื้นที่ความ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด  -  นครปฐม
1.ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านให้กับลูกค้า 2.นำเสนอแนวคิดในการออกแบบโดยการพาลูกค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
วี ดิจิตอล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เปิดฐานลูกค้าใหม่-ดูแลลูกค้าเก่า-รับผิดชอบเรื่องยอดขาย-ยอดส่ง-จัดหน้าร้านให้ลูกค้า-จัดกิจกรรมส่งเส...
3 วันที่ผ่านมา
PENEAK QUALITY OIL CO.,LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น S-OIL ตามพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างยอดขายตามกำหนด2. ดูแลรับผิดชอบ จ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานประจำ-นำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม-สำรวจความพ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกติดต่อบริษัทลูกค้า เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ขายสินค้า2. มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และ...
19 วันที่ผ่านมา
KM CC GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สนับสนุนการขาย ขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้า2. ประสานงานระหว่างลูกค้าและองค์กร3. รวมรวมข้อมูลของงานขาย ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด  -  นครปฐม
• วางแผนการขาย นำเสนอสินค้าและบริการ ติดตามผลการขาย และปิดการขายกับลูกค้า • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
1.เสนอขายเครื่องชั่งคำนวนราคา เครื่องบันทึกเงินสด( เครื่อง POS)ให้กับลูกค้า และสินค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 2.วางแผน/...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด  -  นครปฐม
• การวางแผน และการบริหารทีมงานขายเพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามเป้าหมายของบริษัท • ดูแลลูกค้า ยอดขาย แล...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
1. เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่ม OEM) 3. ดูแล ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
คุณสมบัติ 1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี 2.จบวุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 3.บุคลิกภาพดิ มีใจร...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
-นำเสนอขายเครื่องชั่งคำนวณราคา./ระบบเครื่องชั่งต่างๆ -นำเสนอขาย เครื่องวัดขนาดกล่อง เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
1.เสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ 2.ปิดใบสั่งขาย 3.ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ เพือจัดส่งสินค้า 4.งานอ...
1 วันที่ผ่านมา
12