รายละเอียดงาน 1. สร้างเนื้อหา Content เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัท อย่างสร้างสรรค์ เพื่อลงสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์ม... 

บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ript) Social Media update Tiktok,facebook,Instagram 3.Content Post/video 4.Stylist/Content คุณสมบัติผู้สมัคร #... 

บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - งาน Creative Content - งาน Digital Marketing Content Writer มีหน้าที่เขียนบทความลงเว็บไซต์หรือบ... 

บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -เขียน Content ทั้งข้อความและรูปภาพ สำหรับเผยแพร่บนเว็ป -ดูแลและอัพเดทเว็ป Content -ดูแลเนื้อหาจัด... 

บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เป็นผู้ที่สามารถสร้าง content ในสื่อ social media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram ได้ รวมทั้งพวก n... 

บริษัท ยูนิ จี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ี่แบรนด์ต้องการนำเสนออย่างแท้จริง สามารถนำไปวางแผนสร้าง content ได้ จัดการโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย เขียนคำโฆษณา ออกแ... 

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. คิดและผลิตสื่อ สร้างสรรค์ Content ที่น่าสนใจทั้งคลิปวีดีโอ และภาพนิ่ง ในสื่อ Social Media 2. เขีย... 

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. คิดคอนเทนท์สำหรับถ่ายวิดีโอ 2. คิดแคปชั่นภาพนิ่ง บทความ เกี่ยวกับการขายรถและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ...

เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...พลง และ พากย์เสียงลงในคลิป -คิดและเขียนสคริปที่ใช้ทำ Content และ ไลฟ์สด -สามารถนำกระแสที่ผู้คนสนใจ นำมาทำ Content ... 

บริษัท สตาร์คลินิก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...ript) Social Media update Tiktok,facebook,Instagram 3.Content Post/video 4.Stylist/Content คุณสมบัติผู้สมัคร : - ... 

บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...างออนไลน์ Facebook, Instagram, YouTube, TikTok -สร้าง Content กับร่วมกับทีมตามเป้าหมายองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร #... 

Tumtook Group

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...outube, FB Page, IG, ของบริษัทได้ 2. วางโครงเรื่องของ content ประกอบกับ customer journey ของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ท้ายท... 

บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน 1. คิด Content สำหรับขายสินค้าของบริษัท ลงในช่องทาง Social Media เช่น Facebook, Insta... 

บริษัท โปรมาร์ท อินเตอร์สแตนดาร์ด จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ายละเอียดงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. เขียนสคริป Content + Story Board / Story Line 2. บรีฟคนถ่าย และ นักสแดง... 

บริษัท โปรมาร์ท อินเตอร์สแตนดาร์ด จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ยวข้อง # มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง เช่น Content Editor, Copywriter, หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จะได้รับกา... 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ถ่ายวีดีโอ หรือรูปภาพ รถจักรยานยนต์ที่ร้าน เพื่อนำไปโปรโมท และลงจัดจำหน่ายต่อไป คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท ชัยมงคล168 จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...m เช่น Facebook, Instagram, และ Line เป็นต้น 2. สร้าง content ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง... 

Medi Hair Clinic

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ร่วมวางแผนและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และช่องทางต่างๆ 2. สามารถออกแบบภาพ-กราฟฟ...

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ลน์ และบริหารทุกช่องทางได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คนเข้าถึง Content - Youtube - Facebook - Tiktok คุณสมบัติผู้สมั... 

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. Development of monthly content execution plan based on the agreed content calendar 2. Coordinate ... 

บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - สามารถเขียนคอนเท้นท์ หรือ คำโฆษณา ที่สื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจบริการได้อย่างชัดเจน - สร้างสรรค์ผลงาน ห...

POSS Clinic (พอสส์ คลินิก)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ● คิดสร้างสรรค์ วางแผนการนำเสนอ content Online แบบเข้ากับช่องทาง รวบรัดและทันสมัย ในรูปแบบของทั้งภาพนิ... 

บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สร้าง Content ถ่าย+ตัดต่อวีดีโอสั้นสำหรับ TikTok ด้วยมือถือหรือกล้องตามภาพลักษณ์หรือแนวทางที่กำหนด ... 

บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ทางของพวกเขา คุณสมบัติผู้สมัคร #์สร้างสรรค์คิด Content Creator ใหม่ # เดินทางไปต่างจังหวัดได้ # สร้างสรรค์แนวค... 

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - วางแผนและคิด Content ต่างๆ บน Platform Online - ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภ... 

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนพัฒนา และสร้างสรรค์ Content ในทุกช่องทาง Social Media วางแผนการboost post - รับผิดชอบการวาง ... 

MOGA PROFESSIONALS ALLIANCE LTD.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ียดงาน 1.Planning for campaign strategies with create content that suitable with the brand, create clips and motion g... 

บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
 ...ม** - สร้างสรรค์และพัฒนา Content คุณภาพถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้...  ...ประสบการณ์ทางด้าน Content Creator อย่างน้อย 1 ปี #4. กล้า... 

บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ผลิต Content ที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการขาย และภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ ลงในสื่อ Social Media ช่องทางต่... 

บริษัท เชลซีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - คิดและวางแผนสร้าง Content เกี่ยวกับสินค้า/บริการต่างๆ ของบริษัทฯในแต่ละ Platform (Facebook,Line,IG ,... 

บริษัท สยามเมอร์แคนไทล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา