จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Consultant

1-20 จาก 519 ผลการ

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สรรหาพนักงานส่งให้ลูกค้าสัมภาษณ์และคัดเลือกตามที่ลูกค้าต้องการ-เข้าไปดูแลความเป็นอยู่และการทำงานขอ...
3 วันที่ผ่านมา
Inmarketing Co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Contacting companies from a database to obtain or verify required data to execute a program or camp...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับ Vendor, distributor และลูกค้าเพื่อจัดทำ Solution เพื่อตอบสนองความต้องการ- จัดทำเล่ม ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับและบริการลูกค้าพร้อมแนะนำให้คำปรึกษาด้านผิวพรรณและสุขภาพ- ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า พร้อมติดตามแล...
2 วันที่ผ่านมา
Apar Technologies (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Technical Consult- มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ด้านการใช้งาน Office tool... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถควบคุมงานก่อสร้าง,เขียนแบบก่อสร้างและใช้Programe Autocat ได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ...
14 วันที่ผ่านมา
Inmarketing Co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Consulting regarding customers software licensing needs- Direct customer contact- Executing Licen... 
11 วันที่ผ่านมา
ATPHONE  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- ค้นหาและติดต่อร้านอาหาร โรงแรม สปาและสถานประกอบการต่างๆ - ร่วมมือกับพาร์ทเน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Sales condominiums/other properties to achieve sales target.- ดูแลตอนรับให้คำปรึกษา และพาลูกค้าเย...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัวร์ ซัคเซค โซลูชั่น จำกัด  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Financial & Implement Microsoft Dynamics AX-At least 5 year working experience about ERP Project M...
6 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ติดตั้ง อบรมการใช้งานระบบ CRM System สำหรับองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
2 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Consult ระบบงาน ERP Systemติดตั้ง อบรม ให้คำปรึกษาระบบงาน ERP System สำหรับธุรกิจโรงงานและ trading... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Sales condominiums/other properties to achieve sales target.- ดูแลต้อนรับให้คำปรึกษา และพาลูกค้าเ...
3 วันที่ผ่านมา
Laconic Technology Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Work with business partner to elicit high-level requirements and capture business needs2. Clearl...
19 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Provide candidates through various channels including traditional job boards and social media.Att...
4 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานทีมขาย ในส่วนของทีมเซลล์และเทเลเซลล์ ในธุรกิจการขาย IT Consulting ใน Product กลุ่ม Anti-Vi...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์, ออกแบบ, ดูแลระบบงาน SAP, เขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบงานด้วย VB.Net, Crystal Report, MS SQL...
11 วันที่ผ่านมา
Harrison Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า- พาลูกค้าเยี่ยมชมทรัพย์- นำเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงตามความต้องการของ...
2 วันที่ผ่านมา
AWP Services (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Summary:As a key member of the Global Competence Center of Asia Pacific, you will be part of an...
3 วันที่ผ่านมา