จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Consultant

1-20 จาก 1134 ผลการ

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สรรหาพนักงานส่งให้ลูกค้าสัมภาษณ์และคัดเลือกตามที่ลูกค้าต้องการ-เข้าไปดูแลความเป็นอยู่และการทำงานขอ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถควบคุมงานก่อสร้าง,เขียนแบบก่อสร้างและใช้Programe Autocat ได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีดีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ปรึกษาด้านงาน โครงสร้าง จัดการบริหารไซน์งานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประงค์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ...
13 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Provide candidates through various channels including traditional job boards and social media.Att...
1 วันที่ผ่านมา
เดอะคลีนิกค์  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับและบริการลูกค้าพร้อมแนะนำให้คำปรึกษาด้านผิวพรรณและสุขภาพ- ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า พร้อมติดตามแล...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SAP มากว่า 10 ปี เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให...
2 วันที่ผ่านมา
1-TO-ALL Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สนับสนุนฝ่ายขายทางด้านเทคนิค และโซลูชั่น ให้สามารถปิดการขายได้2. สนับสนุน และร่วมให้คำปรึกษาในกา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับ Vendor, distributor และลูกค้าเพื่อจัดทำ Solution เพื่อตอบสนองความต้องการ- จัดทำเล่ม ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเอ็มอาร์.เอเซีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team.• Design and impleme...
9 วันที่ผ่านมา
Apar Technologies (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Technical Consult- มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ด้านการใช้งาน Office tool... 
22 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาลูกค้าแผนกผิวพรรณความงาม และแนะนำโปรโมรชั่นหรือคอสให้กับลูกค้า สามารถปิดการขายได้ คุณสมบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ient issues and manage day to day client relationships• Consult client to improve efficiency and reduce cost of operati... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หากลุ่มเป้าหมาย 2. วางแผนการเข้าพบลูกค้า 3. นำเสนอการขาย4. ปิดการขาย5. จัดทำเอกสารการขาย คุณสมบั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Sales condominiums/other properties to achieve sales target.- ดูแลต้อนรับให้คำปรึกษา และพาลูกค้าเ...
2 วันที่ผ่านมา
Slim up center  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำด้านความงามให้กับลูกค้า- ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด- สามารถทำงานเป็นกะได้- หากมีปร...
1 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ติดตั้ง อบรมการใช้งานระบบ CRM System สำหรับองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิง ออฟ อีฟเวนท์ จำกัด  -  ขอนแก่น
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้าพบและให้ข้อมูลด้านผิวพรรณ2. โปรโมท หรือ นำเ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โมอาว็าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Descriptions:· Implement ERP software to the group of companies and clients· Support ERP softwa...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาระบบ ESS/MSS บน SAP Portal - เขียน BAPI (Business Application Programming Interface) ดึงข้อม...
6 วันที่ผ่านมา