ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Consultant

1-20 จาก 1978 ผลการ

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สอนการใช้งาน ERP Software ให้กับบริษัทลูกค้า2. รวบรวมความต้องการของลูกค้า และวิเคราะห์ระบบธุรกิจ...
3 วันที่ผ่านมา

A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Consult ระบบงาน ERP Systemติดตั้ง อบรม ให้คำปรึกษาระบบงาน ERP System สำหรับธุรกิจโรงงานและ trading... 
3 วันที่ผ่านมา

CareerLink Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

60000 - 100000 บาท
 ...-Lead pre-sales phase of ERP implementation project as consultant.-Analyze fit & gap between business and system.-Make b... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทดสอบและนำเสนอโปรแกรมให้แก่ลูกค้า เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และใ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้ความสามารถด้านระบบ SAP ทางด้าน Functional ระบบงาน HR- Mapping SAP Functional กับ Require...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

35000 - 80000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ERP Implementer มีหน้าที่ส่งมอบระบบ ERP ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ โดยมี หนัาที่หลัก คือ การวิเคราะห์...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัทฟอร์เวิร์ดซอฟท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • นำเสนอซอฟต์แวร์แก่ลูกค้าที่สนใจ (Software Demonstration)• ติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เคร...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...lient issues and manage day to day client relationships Consult client to improve efficiency and reduce cost of operati... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์, ออกแบบ, ดูแลระบบงาน SAP, เขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบงานด้วย VB.NET, Crystal Report, MS SQL...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับ Vendor, distributor และลูกค้าเพื่อจัดทำ Solution เพื่อตอบสนองความต้องการ- จัดทำเล่ม ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยุโรปา มอเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการขายสินค้า การบริหารทีมงานขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารล...
3 วันที่ผ่านมา

SVOA  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ฝึกอบรบลูกค้าเพื่อใช้งานระบบ และเมื่อมีการขึ้นระบบใหม่ต้องทำการนำเข้า (Import) ข้อมูล เช่น Master...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ให้กับลูกค้า - สนับสนุนฝ่ายขายและหา Solution ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SAP มากว่า 10 ปี เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Flvent in English2. 2 years experience in customer service or/and sale3. Own transportation4. Ba...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แคนอินโนเวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภันฑ์ของบริษัท (Software License) 2. สามารถเขียนโปรแกรม C#...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยุโรปา มอเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 90000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการขายสินค้า การพยากรณ์ยอดขาย การบริหารทีมงานขาย การสร้างความสัมพันธ์กับ...
3 วันที่ผ่านมา

CareerLink Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Recruiting admin-Confirmation of candidate's resume and job history, contacting candidate, pre-inte...
4 วันที่ผ่านมา

Apar Technologies (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ Technical Consult- มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ด้านการใช้งาน Office tool... 
12 วันที่ผ่านมา