จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน IT-admin

1-20 จาก 5469 ผลการ

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบ, ผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา, การทดสอบและการติดต...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฟทีก้า จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ... น. - 17.45 น.รายละเอียดงาน - รับแจ้งปัญหาของการใช้งานระบบ IT จาก User และบันทึกข้อมูลในระบบ - รับแจ้งปัญหาด้านเทคนิคและ... 
28 วันที่ผ่านมา
Insert Commercial Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...งานต่างๆด้วย MS Excel (VLOOKUP, PIVOTE table,etc.)-Support IT Management report คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 31... 
11 วันที่ผ่านมา
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -คีย์ข้อมูลต่างๆลงในระบบ-จัดการงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร-...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ- สามารถใช้ระบบ Network system Admin, CISCO Router- สามารถใช้ระบบด้าน Linux/Unix platform. (R... 
1 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วามรับผิดชอบ ทำการรับ Order จากลูกค้าในกลุ่มของ System และ IT Security Productดูแลงานด้านธุรการการขายของบริษัทดูแลงานด้า... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ฝ่าย- จัดเตรียมอุปกรณ์ให้กับพนักงานใหม่ - ประสานงานกับฝ่าย IT ในการขอสิทธิ์ต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่- จัดทำ report ต่างๆ เ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซูชิ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รู้ความเข้าใจเรื่องการตลาดออนไลน์,เฟสบุ๊ค- มีความรู้เรื่อง IT- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพร็ซทีจ กรุ๊ป (2015) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีความรู้ ความสามารถ ในงานด้าน Adminมีความอดทนในงาน ใจรักด้านการให้บริการ สื่อสารกับบุคคลอื่น... 
1 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่- รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้า- จัดเตรียมเอกสารสำหรับงานต่างๆ- จัดซื้อ จ...
1 วันที่ผ่านมา
ProsperSof Consulting Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...are a professional business-IT-consulting provider for man...  ...Amway Thailand.   ตำแหน่ง : Admin / ธุรการอัตราที่รับ 1 ตำแหน... 
1 วันที่ผ่านมา
GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นัดหมาย, จัดตาราง, เตรียมเอกสารการประชุม2. ร่าง, บันทึก, ส่ง email3. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร4...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส แอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสารรับ-ปล่อยสินค้าจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ด้าน Operationทำรายงานตารางการทำงานการรับปล่อยสินค้...
5 วันที่ผ่านมา
chocoholicasia co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานกับแผนกและสาขา -ดูแลเอกสารต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับกา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อำนาจชัยกิจ อินทีเรีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี,World,Excel,Photoshop,จัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,ต่อต่อประสาน...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออเคสตร้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับสมัคร เจ้าหน้าที่แอดมินสถาบันดนตรีศิลปะและการแสดง Superstar Academy ทองหล่อ ซ.20ลักษณะงาน- ตอบคำ...
1 วันที่ผ่านมา
Worldclass Rent a Car Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูลงานเข้าระบบ- จัดทำงานทางด้านเอกสารต่างๆ- จัดทำงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ- งานต่างๆตามที่ได้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มินิกู๊ด (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย- วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า- ติดต่อประสานงานแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง- มีความรับผ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ภาษาอังกฤษดีติดต่อประสานงานได้-พิมพ์ดีสัมผัสได้ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ-ติดต่อประสานงานต่างประเทศได้ด...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.เอส.วู้ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการประสานงานแผนกติดตั้ง ประสานงานระหว่างทีมช่างติดตั้งภายใน-และช่างติดตั้งผู้รับเหมาภายนอก,คีย์ข...
1 วันที่ผ่านมา