จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หนังสือ

1-20 จาก 36 ผลการ

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารและจัดการกองบรรณาธิการให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด-งานบรรณาธิการ สรรหา/สร้างสรรค์...
7 วันที่ผ่านมา
Thailand Privilege Card Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นและร่วมพัฒนางานด้านการขายในหน่วยงานอื่นๆ7. จัดทำบันทึก หนังสือ รายงานการประชุม และ/หรือ เอกสารต่างๆที่ใช้ในฝ่ายฯ8. งาน... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ นิตยสาร 2.ออกแบบปกหนังสือและจัดหน้าได้ คุณสมบัติ เพศ :... 
7 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •การจัดรขายเครื่องแบบ, หนังสือ, โน้ตบุ๊คและเครื่องเขียน•สรุปยอดขายและนำเงินสดส่งเจ้าหน้าที่การเงิน... 
7 วันที่ผ่านมา
ดี เพาเวอร์ ไอที เทคโนโลยี  -  กรุงเทพมหานคร
 ...จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และติดต่อ... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ,นิตยสาร) ผ่าน Online,Social Network 2.เขียนข่าว และข้อค... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีชเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ที่ความรับผิดชอบ - จัดซื้อสินค้าทางด้านสื่อ ,CD , VCD , หนังสือ ให้กับบริษัท- จัดทำต้นทุนสินค้า- ต่อรองราคาสินค้า- หาสิ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กสารราชการต่างๆ เช่น หนังสือส่งงาน, หนังสือเข้าพื้นที่, หนังสือ อนุมัติวัสดุ, หนังสือส่งผลทดสอบวัสดุ ฯลฯ- ติดต่อประสาน... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนบทความจัดอันดับ วิดีโอ หนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ ที่เป็นงาน original-สัมภาษณ์และเขียนบทสัมภาษณ... 
29 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา(O-PLUS)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ๆ เช่น หนังสือเรียน บัตรหนังสือ ถุงพลาสติก ของพรีเมี่ยม หนังสือ ข้อสอบ ใบสมัคร ชีท เอกสารการเรียน และการสมัครเรียน ฯ• พ... 
8 วันที่ผ่านมา
กิตติชัย พริ้นติ้ง  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ระดาษ, กล่อง, ป้าย- ใบปลิว, การ์ด, นามบัตร- ถุงต่าง ๆ - หนังสือ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับก... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ....สามารถออกแบบป้ายคัทเอ้าท์ โบรชัวร์ โปสเตอร์ บรรจุภัณฑ์ หนังสือ การ์ดไวนิล สมุด และสมุดโปรไฟล์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัทเอเซีย บุ๊คส จำกัด (Asia Books Co., Ltd.)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เช่น รับชำระเงิน ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ห่อปก หนังสือ เป็นต้น คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัทเอเซีย บุ๊คส จำกัด (Asia Books Co., Ltd.)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เช่น รับชำระเงิน ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน ห่อปก หนังสือ เป็นต้น คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ในเครือของAR Group Graphic Design - ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร โบรชัวร์ ฯลฯ - ออกแบบ website คุณสมบัติ เพศ : ... 
22 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หนังสือ และสื่อการเรียนสำหรับเด็ก สวัสดิการ : ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. การศึกษาปริญญาตรีขึ้น... 
4 วันที่ผ่านมา
กรมควบคุมโรค  -  จังหวัดนนทบุรี 11500 - 12650 บาท
 ...ความเข้าใจในงานศิลป์ (2) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้า... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ออกแบบงานกราฟิกของบริษัท เช่น โบชัวร์ โปสเตอร์ หนังสือ งานโฆษณา เว็บไซท์ ฯลฯ สวัสดิการ : ประกันสังคม โบนั... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นำทองการพิมพ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กแบบ งานที่ต้องทำ เช่น ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ โบร์ชัวร์ หนังสือ ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ผ่านทดลองได้ ไ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
จัดรูปเล่มหนังสือ ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร โบรชัวร์ สวัสดิการ : ประกันสังคม Uniform โบน... 
4 วันที่ผ่านมา
12