จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หนังสือ

1-20 จาก 21 ผลการ

บริษัท สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ Artwork คุณสมบัติเพิ่มเติม - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Ind...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เรากำลังมองหาผู้จัดการฝ่ายการตลาด ที่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ big data พาทีมงานให้ทำการตลาดข...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่มีแนวคิดบริหารจัดการแบบทันสมัย เชิงบวก ก้าวทันเทคโนโลยี ที่จะช่...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เรากำลังมองหา social entrepreneur ที่ proactive มี passion และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...และคิดสร้างสรรค์งานรวมถึงทำ Artwork งานสิ่งพิมพ์ทั่วไป, หนังสือ, นิตยสาร และโฆษณา (ตำแหน่งArt Director) คุณสมบัติเพิ่... 
4 วันที่ผ่านมา
อาร์.เค.เฮ้าส์ซิ่งแอนด์สเปซ  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การ จัดทำสัญญจ้าง จัดทำสัญญาซ์้อขาย ฯลฯ -ร่างจดหมาย / หนังสือ โต้ตอบติดตามทวงถามให้ปฎิบัติตามสัญญา/ยกเลิกสัญญา - ปร... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ,นิตยสาร) ผ่าน Online,Social Network 2.เขียนข่าว และข... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอซีบี โซลูชั่นจำกัด  -  ปากเกร็ด
 ...ายงาน การจัดประชุม ดูแลจัดเก็บและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร หนังสือ จดหมายโครงการ และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพจเมคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดชอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น หนังสือ ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ นามบัตร โลโก้ สื่อประชาสัมพันธ์... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด  -  นนทบุรี
 ...นการควบคุมเอกสาร • เป็นศูนย์รวมการควบคุมแบบฟอร์เอกสาร หนังสือ นโยบาย ประกาศ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ขั้นตอน อำนาจอนุมัติ ค... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด  -  น้ำปาด
 ... -บริหารจัดการเอกสารต่างๆตามระบบ ISO -จัดทำสารบรรณ หนังสือ เอกสารระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -บ... 
21 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •การจัดรขายเครื่องแบบ, หนังสือ, โน้ตบุ๊คและเครื่องเขียน •สรุปยอดขายและนำเงินสดส่งเจ้าหน้าที่ก... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ นิตยสาร 2.ออกแบบปกหนังสือและจัดหน้าได้ คุณสมบัติเพิ่ม... 
4 วันที่ผ่านมา
หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี  -  เมืองเชียงราย
ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ โบชัวร์ 1.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop 2.มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ กร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
กิตติชัยการพิมพ์  -  บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
 ...ื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทได้ เช่น โลโก้ โบรชัวร์ แค็ตตาล็อค หนังสือ เป็นต้น - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : 8000... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร 18000 - 25000 บาท
 ...ales บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้าน: สินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ หนังสือ กล่องกระดาษ สติกเกอร์ ปฏิทิน เป็นต้น ประจำงานที่: บริ... 
11 วันที่ผ่านมา
บรรณศิลป์ พริ้นติ้ง จำกัด  -  ลาดพร้าว
 ...อร์ - รายละเอียด : ออกแบบสิ่งพิมพ์ โบชัวร์ บรรจุภัณฑ์ หนังสือ สติกเกอร์ - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : แล้... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด  -  สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
 ...ชน และสถบันการศึกษา เพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ เช่น หนังสือ สื่อการเรียนรู้ โครงการห้องสมุดส่งเสริมการรักการอ่าน เป... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Frank Pack Co.,Ltd.  -  สาทร
 ... รายละเอียด : ขายและซ่อมเครื่องจักรสำหรับแพคสินค้า เช่น หนังสือ ซีดี อาหารแช่แข็ง เป็นต้น - ลักษณะ : งานประจำ - ระด... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สิ่งพิมพ์ และจัดจำหน่ายสินค้า ประเภท บรรจุภัณฑ์ ลาแบล หนังสือ แคตตาล๊อก คู่มือ และอื่นๆ ประจำงานที่ สำนักงานย ติดใต... 
4 วันที่ผ่านมา
12