จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หนังสือ

1-20 จาก 33 ผลการ

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...และคิดสร้างสรรค์งานรวมถึงทำ Artwork งานสิ่งพิมพ์ทั่วไป, หนังสือ, นิตยสาร และโฆษณา (ตำแหน่งArt Director) คุณสมบัติ เพศ ... 
7 วันที่ผ่านมา
FTC (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...พิมพ์หนังสือ International Programs in Thailand & ASEAN หนังสือ International & Bilingual Schools in Thailand และหนังสื... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนบทความจัดอันดับ วิดีโอ หนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ ที่เป็นงาน original-สัมภาษณ์และเขียนบทสัมภาษณ... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถื... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด และ บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เนินการ เกี่ยวกับการนัดหมายของฝ่ายบริหาร -จัดทำเอกสาร หนังสือ จดหมาย และรายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร -ติดตามงานและประส... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท จิวเวลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รับผิดชอบ 1. สรรหาพนักงาน - ช่างฝ่ายผลิต2. ทำเงินเดือน, หนังสือ-จดหมาย-ประกาศ และรายงานต่างๆสำหรับนำส่งหน่วยงานราชการแล... 
3 วันที่ผ่านมา
Thailand Privilege Card Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นและร่วมพัฒนางานด้านการขายในหน่วยงานอื่นๆ7. จัดทำบันทึก หนังสือ รายงานการประชุม และ/หรือ เอกสารต่างๆที่ใช้ในฝ่ายฯ8. งาน... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ นิตยสาร 2.ออกแบบปกหนังสือและจัดหน้าได้ คุณสมบัติ เพศ :... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท กูรูดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มรับผิดชอบ ออกแบบจัดหน้าออกอาร์ตเวิร์คนิตยสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ pocketbook คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีชเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ที่ความรับผิดชอบ - จัดซื้อสินค้าทางด้านสื่อ ,CD , VCD , หนังสือ ให้กับบริษัท- จัดทำต้นทุนสินค้า- ต่อรองราคาสินค้า- หาสิ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กสารราชการต่างๆ เช่น หนังสือส่งงาน, หนังสือเข้าพื้นที่, หนังสือ อนุมัติวัสดุ, หนังสือส่งผลทดสอบวัสดุ ฯลฯ- ติดต่อประสาน... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ปฏิบัติงานพิมพ์แบบฟอร์ม หนังสือ โปสเตอร์และแผ่นพับ - พิมพ์งานแยกสี ภาพสีธรรมชาติด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเสท - ดูแลบำรุ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ออกแบบงานกราฟิกของบริษัท เช่น โบชัวร์ โปสเตอร์ หนังสือ งานโฆษณา เว็บไซท์ ฯลฯ สวัสดิการ : ประกันสังคม โบนั... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานพิมพืแบบฟอร์ม หนังสือ โปสเตอร์และแผ่นพับ- พิมพ์งานแยกสี ภาพสีธรรมชาติด้วยเครื่องพิมพ์อ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
จัดรูปเล่มหนังสือ ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร โบรชัวร์ สวัสดิการ : ประกันสังคม Uniform โบน... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...จัดพิมพ์จดหมายส่งให้ลูกค้า - เรียนรู้การวางแผนการตลาด หนังสือ, Exhibition - จัดเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน - ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ฐานวิศวกรรมและธุรกิจ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะงาน ทำเอกสาร approveดูเกี่ยวกับ หนังสือ เข้า- ออกระหว่างหน่วย สวัสดิการ ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่นโบรชัวร์ หนังสือ การ์ด ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม Illustrator เป็นหลัก **หากมีประสบการณ์/ความ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดชอบ - นำเสนอสินค้า ราคา และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท (หนังสือ สื่อการเรียนการสอน)- พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเข... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ,นิตยสาร) ผ่าน Online,Social Network 2.เขียนข่าว และข้อค... 
7 วันที่ผ่านมา
12