จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หนังสือ

1-20 จาก 39 ผลการ

บริษัท สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ Artwork คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไ...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...รือสาขาที่เกี่ยวข้อง-มีประสบการณ์ในการออกแบบ,จัดรูปเล่ม หนังสือ นิตยสาร หรือวารสาร 1 ปีขึ้นไป-มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานด้านเอกสาร เช่น พิมพ์เอกสาร, หนังสือ, จดหมาย เป็นต้น- จัดเตรียมการประชุม : ประสานงานกับหน่วย... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ื่อส่งร้านตามสาขา.-เช็คสต็อกสินค้า- สามารถยกของหนักได้ (หนังสือ) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 17 - 35 ปี ระดับก... 
7 วันที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ีผลงานเทียบเท่าผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่ หนังสือ ตำรา งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จะไ... 
23 วันที่ผ่านมา

Thailand Privilege Card Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...นและร่วมพัฒนางานด้านการขายในหน่วยงานอื่นๆ7. จัดทำบันทึก หนังสือ รายงานการประชุม และ/หรือ เอกสารต่างๆที่ใช้ในฝ่ายฯ8. งาน... 
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ดชอบ - นำเสนอสินค้า ราคา และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท (หนังสือ สื่อการเรียนการสอน)- พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเข... 
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  กรุงเทพมหานคร

 ...างๆ เช่น โลโก้ โบว์ชัวร์ โปสเตอร์ แพจเก็จสินค้า แผ่นพัน หนังสือ เว็ปไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์- ดูแลภาพรวมของการออกแบบกรา... 
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดีไซน์เซนทิเมนต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ให้ น้ำดื่มอื่นๆ + ขนม ไปซื้อเอาเองแล้วมาเบิกเงินไป * หนังสือ + สื่ออบรม ซื้อไม่อั้น * มีประวัติจ่ายโบนัสติดต่อกัน ... 
5 วันที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ีผลงานเทียบเท่าผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่ หนังสือ ตำรา งานวิจัย หรือ บทความ ทางวิชาการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง... 
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด และ บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...เนินการ เกี่ยวกับการนัดหมายของฝ่ายบริหาร -จัดทำเอกสาร หนังสือ จดหมาย และรายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร -ติดตามงานและประส... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- นำเสนอสินค้า หนังสือ แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท - พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเข... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

325 บาท ต่อวัน
- แพ็ค / คัดแยก หนังสือ - จัดสินค้าตาม Order เพื่อส่งตามร้านสาขา - เช็คสต็อก - สามารถยกของหนักได้ (หนังสือ) ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

จัดรูปเล่มหนังสือ ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร โบรชัวร์ สวัสดิการ : ประกันสังคม Uniform โบน... 
2 วันที่ผ่านมา

บีทูเอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ีม- มีประสบการณ์ทางด้าน Marketing และมีความรู้เกี่ยวกับ หนังสือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :... 
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ออกแบบงานกราฟิกของบริษัท เช่น โบชัวร์ โปสเตอร์ หนังสือ งานโฆษณา เว็บไซท์ ฯลฯ สวัสดิการ : ประกันสังคม โบนั... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

1. ออกแบบ Template หนังสือ 2. จัด Layout หนังสือได้ สวัสดิการ : ประกันสังคม , เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น กรณีเจ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่นโบรชัวร์ หนังสือ การ์ด ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม Illustrator เป็นหลัก **หากมีประสบการณ์/ความ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...กี่ยวข้อง ~2. มีประสบการณ์ สายงานโฆษณา รายการโทรทัศน์ หนังสือ สื่อsocial media หรือผลงานในการทำงานเกี่ยวกับนิทรรศการง... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท นำทองการพิมพ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...กแบบ งานที่ต้องทำ เช่น ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ โบร์ชัวร์ หนังสือ ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ผ่านทดลองได้ ไ... 
2 วันที่ผ่านมา
12