จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หนังสือ

1-20 จาก 29 ผลการ

บริษัท สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ Artwork คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...และคิดสร้างสรรค์งานรวมถึงทำ Artwork งานสิ่งพิมพ์ทั่วไป, หนังสือ, นิตยสาร และโฆษณา (ตำแหน่งArt Director) คุณสมบัติ เพศ ... 
11 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •การจัดรขายเครื่องแบบ, หนังสือ, โน้ตบุ๊คและเครื่องเขียน•สรุปยอดขายและนำเงินสดส่งเจ้าหน้าที่การเงิน... 
5 วันที่ผ่านมา
Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บิกจ่ายกับsupplier- จัดซื้อ จัดหา จัดเช่า ของต่างๆ เช่น หนังสือ บัตรนักเรียน ของพรีเมี่ยม เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ที่เกี่... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาธร การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อลูกค้าที่ต้องการ งานพิมพ์ เช่น หนังสือ, แผ่นพับใบปลิว, กล่องบรรจุสินค้า, เอกสารสำนักงาน ต่างๆ ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ,นิตยสาร) ผ่าน Online,Social Network 2.เขียนข่าว และข้อค... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพย์ พับลิชชิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รออกแบบและใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ โบว์ชัวร์, บูธ, โลโก้, หนังสือ ฯลฯ ใช้โปรแกรม 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ นิตยสาร 2.ออกแบบปกหนังสือและจัดหน้าได้ คุณสมบัติ เพศ :... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...จัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย- ร่างและตรวจสอบ หนังสือ จดหมาย เอกสาร และรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย- ติดต่... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอสินค้า หนังสือ แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท - พบลูกค้าใหม่ติด... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดชอบ - นำเสนอสินค้า ราคา และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท (หนังสือ สื่อการเรียนการสอน)- พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเข... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด และ บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ำเนินการ เกี่ยวกับการนัดหมายของฝ่ายบริหาร -จัดทำเอกสาร หนังสือ จดหมาย และรายงานต่างๆ ของฝ่ายบริหาร -ติดตามงานและประสา... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่นโบรชัวร์ หนังสือ การ์ด ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม Illustrator เป็นหลัก **หากมีประสบการณ์/ความสาม... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ทำ และจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถื... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท มอร์ คอสเมติกส์ ครีเอชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่งพิมพ์ทุกประเภท เช่น งานโฆษณา ,โลโก้,ผลิตภัณฑ์-แพ็คเกจ,หนังสือ,บูธ เป็นต้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออ... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท นำทองการพิมพ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อกแบบ งานที่ต้องทำ เช่น ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ โบร์ชัวร์ หนังสือ ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ผ่านทดลองได้ ไ... 
13 วันที่ผ่านมา
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  -  กรุงเทพมหานคร
 ...แบบแก่ผู้สนใจหรือผู้ใช้บริการศูนย์ฯ แนะนำแหล่งข้อมูล หนังสือ สื่อ กิจกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบแก่ผ... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 400 บาท ต่อวัน
 ...้า แยกประเภทหนังสือเพื่อนำไปขึ้น Shelf Wrapping - Wrap หนังสือ เพื่อส่งขายให้ลูกค้า ปฏิบัติงาน : วัน ศุกร์ เสาร์ อาท... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จีโอนี่ อิเล็กทรอนิก เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำงานด้านการออกแบบกราฟิก ภาพประกอบ หนังสือ สื่อโฆษณา อินโฟกราฟิก และกราฟิกสำหรับสื่อโซเชียลมีเดีย ถ้ามีผลงานออกแบบ นำเ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... งานนำเสนอข้อมูล, Presentation, โปสเตอร์, วีดีโอ, หรือ หนังสือ บริหารดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและสังคมออนไลน์ เช... 
26 วันที่ผ่านมา
12