จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หนังสือ

1-20 จาก 135 ผลการ

บริษัท สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ Artwork คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไ...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...และคิดสร้างสรรค์งานรวมถึงทำ Artwork งานสิ่งพิมพ์ทั่วไป, หนังสือ, นิตยสาร และโฆษณา (ตำแหน่งArt Director) คุณสมบัติ เพศ ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกจัดหน้าScan & Retouchหนังสือ Google Book / ทำอาร์ตเวิร์ค / ทำสือ Social คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและวางแผนด้านการขาย, เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้น...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...ress -สามารถตรวจและแก้ไขไฟล์งานได้-ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (หนังสือ) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับก... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในบริษัท หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ แบนเนอร์เว็บไซด์ กรุณาส่งผลงานมาที่ maxx... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานลูกค้าเข้าพบลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้าหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า คุณสมบัติ เพศ : ช...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ นิตยสาร 2.ออกแบบปกหนังสือและจัดหน้าได้ คุณสมบัติ เพศ :... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, และงานที่ออกแบบเกี่ยวกับ แบรนด์ของบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร**ถ่ายภาพได้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ,นิตยสาร) ผ่าน Online,Social Network 2.เขียนข่าว และข้อค... 
2 วันที่ผ่านมา
ร้านออสการ์ กราฟฟิค  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ ออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิม์ต่างๆ นามบัตร ตรายาง ป้ายอิงเจททุกชนิด ตัด CNC ตัดเลเซอร์ ทำอักษ...
2 วันที่ผ่านมา
HELLO MEDIA Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบงานกราฟฟิคสำหรับใช้ในการตลาดออนไลน์ และช่องทางการ ตลาดอื่นๆ สื่อดิจิทัล / สื่อสังคมออนไลน์ F...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานพิมพืแบบฟอร์ม หนังสือ โปสเตอร์และแผ่นพับ- พิมพ์งานแยกสี ภาพสีธรรมชาติด้วยเครื่องพิมพ์อ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามรอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและผลิตสื่องานกราฟฟิก/Animation สนับสนุนวีดิทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร- ...
3 วันที่ผ่านมา
C.T. Pharma  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการออกแบบสื่อพิมพ์ โฆษณา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดชอบ - นำเสนอสินค้า ราคา และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท (หนังสือ สื่อการเรียนการสอน)- พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเข... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีสร้างสรรค์และออกแบบงานโฆษณา - สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด : บรรจุภัณฑ์ แคตตาล็อค ...
2 วันที่ผ่านมา
360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความรู้ในงาน Social Media -สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิกพื้นฐานได้ เช่น Photoshop-ทำงานเป็นทีมได...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ - ออกแบบสิ่งพิมพ์, โฆษณา - ออกแบบ Character - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสม...
2 วันที่ผ่านมา