รายละเอียดงาน 1.ติดตาม เฝ้าระวัง ดูแล วิเคราะห์สภาวะของกระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆในโรงงานที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณภา...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพในกระบวนการผลิต ตลอดจน finish product รวมทั้งรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของผ...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลพนักงาน สรรหาพนักงานรายเดือน รายวัน รายเหมา รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์คและการสื่อสาร ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค อีเมล์ ฯลฯ ดูแลระบบ CCTV การจัดการการ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • - Meeting with the department head to discuss our mechanical or electrical automation needs. • - Dr...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 2.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน 3.จัดทำรายงานประจำวัน 4.บำรุ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพ 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหาทันที 3.ติดตั้...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตรวจสอบผลทางด้านคุณภาพการผลิตถุงมือ ในส่วนของ Accept rate, Pcs/kg, Dimension, Spoilage, Tensile -หาแ...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ติดตั้ง และซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน 2.ดูแลงานไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน 3.ติดตามดูแลระบบไฟฟ้าตามแผนงาน ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย , การควบคุมการจัดการของเสีย , อากาศเสีย เป็นต้น ...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เงินเดือน : - 12,000 ฿ จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอริ ไวท์ ซัพพลาย

ตรัง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับที่รัฐบาลกำหนดไว้ 2.คัดเลือกผู...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง บริหารจัดการ วางแผนงานในแผนก มีความรู้เรื่องงานเครื่องยนต์เป็นอย่างดี / ...

เกาะมุกสิวาลัย บีช รีสอร์ท

ตรัง
28 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อนายจ้าง เรื่องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย สุขภาพและสิ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับแอร์ในโรงงานดังนี้ 1.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 2.ติดตามดูแลเครื่องจัก...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -วางแผนและสอบเทียบอุปกรณ์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ -ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าทีมงานประกันคุณภาพถ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจเช็คคุณภาพผิวไม้หลังออกจากเครื่องขัดผิว 2.สุ่มเช็คคุณภาพไม้ที่แพ็คและบันทึกข้อมูลการสุ่มเช็ค ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -Respond for End to end Recruitment Process. -Consult with managers on job descriptions, requirements...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว ลองดูตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน การตลาด - หางาน การตลาด ใกล้ฉัน - ห...

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดหาผู้ค้าต่างประเทศรายใหม่, เจรจาต่อรองราคาสินค้าและสัญญาซื้อขาย 2.วางแผนเพื่อเสนออนุมัติผู้ค้ารา...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หัวหน้าแผนก QC บริหารจัดการ วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถ...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : วางแผน และดำเนินการขยายพันธมิตรและเพิ่มคู่ค้าธุรกิจตามที่บริษัทกำหนด - สนับสนุนและดูแลการ ขาย เพ...

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน คีบไม้จากกองไม้ฟืนของบริษัทใส่รถ 6 ล้อ คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่ระบุเพศ อายุ สามารถขับรถคีบไม้หร...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร - งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ....

บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : สมาชิกผู้ใหญ่ 4 คน เด็ก 1 คน(8ขวบ) ไม่ต้องดูแล บ้าน 1 ชั้น เงินเดือน:15000/เดือน หยุดเดือน...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

ตรัง
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต - ควบคุมปริมาณ condensate return ให้ได้ตามเป้าหมา...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทำหน้าที่ควบคุมดูแล งานด้านซ่อมบำรุงรักษา พัฒนา แก้ไขเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถ ดำเนินง...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พนักงานรายวัน ทำงานเข้ากะ กะB 08.00น. - 16.00 น. กะC 16.00น. - 24.00 น. กะA 24.00น. - 08.00 น...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา