งาน โยธา เมืองภูเก็ต

1-20 จาก 38 ผลการ

บริษัท หจก.โชคชัยคอนกรีต คอนสตรัคชั่น สำนักงานใหญ่  -  ศรีสุนทร

ระดับการศึกษา ป.ตรี คุณสมบัติ สามารถออกหน้างานได้ ทำงานเป็นทีมได้ คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณ ฝ่าย บุคคล
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บ.ฉลองกระจกอลูมินั่ม จำกัด  -  ฉลอง, ภูเก็ต, ภาคใต้

ระดับการศึกษา ปวช ขึ้นไป คุณสมบัติ - มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ - สามารถทำความเข้าใจแบบต้นฉบับตามที่ลูกค้าต้องก...
15 วันที่ผ่านมา

Athena Siam Limited  -  ศรีสุนทร

ระดับการศึกษาDegree คุณสมบัติ managing parts of construction projects overseeing building work site experience wi...
3 วันที่ผ่านมา

Laguna Management Co.,Ltd  -  เชิงทะเล

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ สามารถทำโปรแกรมออโต้แคค(Auto CAD) และโปรแกรมสเก็ตช์อัฟ (Sketch Up) คุณสมบัติ คุณสมบ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิตี้เกท เอ็กซ์คลูซีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กะทู้

ระดับการศึกษา ปวช.-ปวส. คุณสมบัติ เคยมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง อายุไม่เกิน 30 ปี คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณ ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท อครา สถาปนิค จำกัด  -  เมืองภูเก็ต

ระดับการศึกษา ไม่จำกัด คุณสมบัติ - มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบ, ออกแบบ - มีความรับผิดชอบในงานได้ดี - ขยัน ซื่อสัตย์ ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด  -  เมืองภูเก็ต

ระดับการศึกษา ไม่จำกัด คุณสมบัติ -มีประสบการณ์ดูแลควบคุมไซต์งานก่อสร้าง คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณ ฝ่ายบุคคล
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วฤทธา จำกัด  -  เมืองภูเก็ต

ระดับการศึกษา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป คุณสมบัติ มีประสบการณ์ทำงานควบคุมดูแลไซต์งานก่อสร้าง คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณ ...
1 วันที่ผ่านมา

บจก.เมย์เคอร์เทนแอนด์ไบลน์  -  เกาะแก้ว, ภาคใต้

ระดับการศึกษา ปวช. คุณสมบัติ - มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย - อ่านแบบแปลนได้ - มีความรู้ในการวัด...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ภูเก็ตวิลล่า จำกัด  -  วิชิต

ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - อายุ 25-40 ปี เพศชาย - การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัทพร้อมสุข เฮ้าส์  -  เทพกระษัตรี

ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป คุณสมบัติ - ระดับการศึกษาปวส.ขึ้นไป (สาขาก่อสร้าง) - เพศชาย - สามารถใช้กล้อง Total Statio...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด  -  เมืองภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/สาขางานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Autocad - มีประสบการณ์เคลียร์แบบก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

The Aristo Group  -  เชิงทะเล

ระดับการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี คุณสมบัติ - มีประสบการณ์ 2-3 ปี - มีความสามารถควบคุมงานระบบสุขาภิบาลและระบบปร...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิตี้เกท เอ็กซ์คลูซีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กมลา

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 30 ปี เคยมีประสบการณ์ คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณ พี่ส้ม
หนึ่งเดือนที่แล้ว

The Aristo Group  -  เชิงทะเล

ระดับการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ทำงาน 3-5ปี - ความสามารถควบค...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด  -  เมืองภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/สาขาวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติ - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร - ประสบการณหน้างาน 3ปี ขึ้นไป คุณสมบัต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

THE ARISTO GROUP  -  เชิงทะเล

ระดับการศึกษา ไม่จำกัด คุณสมบัติ มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี มีความสามารถควบคุมงานดูแลไซต์งานก่อสร้าง ตรวจสอบ และ ราย...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีค11ซิสเต็มส์ จำกัด  -  ป่าคลอก

ระดับการศึกษา ไม่ระบุ คุณสมบัติ 1.สามารถอ่านแบบ ถอดแบบได้ 2.สามารถวางแแผนและควบคุมการทำงานได้ 3.มีภาวะผู้นำ 4.มีป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ภูเก็ตวิลล่า จำกัด  -  วิชิต

ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - อายุ 25-40 ปี เพศชาย - การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด  -  เมืองภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร - ประสบการณหน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร