จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน โยธา

1-20 จาก 462 ผลการ

บริษัท ซีเอสไอ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบงานโครงสร้าง, งานโยธา, งานสถาปัตยกรรม มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม AutoCAD, เขียนแบบงานโครงสร้าง, งานโยธา, งานสถาป...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประมาณราคา(โครงการคอนโดมิเนียม) ในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและให้สำเร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว...
5 วันที่ผ่านมา
WELL GRADED ENGINEERING  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน- จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ- ควบคุมการก่อสร้างให้...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ควบคุม ติดตามและบริหารโครงการให้เป็นไปตามสัญญา - จัดทำแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ - ประสานงา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี่ จำกัด  -  ปทุมธานี
ควบคุมงานโครงการประจำ Site งาน สวัสดิการ : ประกันสังคม, เบี้ยขยัน ,โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลื้ยงชี...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี ปวช. - ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทม์ส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... AutoCAD, Excel, Word - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โยธา (กว.) - สามารถออกแบบและคำนวนโครงสร้างได้ - ประสบการณ์ทำ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง-ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุม/ บริหารจัดการงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา - ตรวจสอบ,...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตราฐานส...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 10 ชั้น ขนาดพท. ประมาณ 15,000 ตร.ม. ในหน่วยงานราชการ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. อายุ 25 ป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที่ปรึกษา 225 ที จำกัด  -  ปทุมธานี
งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารโรงงาน เสาสัญญาณโทรศัพท์ งานสำรวจ สภาพภูมิประเทศ งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ สวัสดิการ : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ อาร์ท ดีไซน์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงราย
 ...ามความเหมาะสม คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบ ปริญญาตรี โยธา วิธีการรับสมัครงาน : ส่ง ใบสมัคร ทาง Email j... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
งานก่อสร้างอาคารสูง สวัสดิการ : - เสื้อฟอร์มบริษัท - ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี แอนด์ บี 739 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- สวัสดิการ : ตามกฎหมายแรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย ~2. วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาโยธา ~3. มีประสบกา...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และปรับแก้ให้ถูกต้อง - แก้ไขปัญหาด้านแบบก่อสร้าง สวัสดิ...
6 วันที่ผ่านมา
WELL GRADED ENGINEERING  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเทคนิคงานก่อสร้าง ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบแผนและลำดับขั้นตอน - ตรวจสอบ...
8 วันที่ผ่านมา
Frametek Window and Door Co., Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...35 ปีขึ้นไป ~2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา ~3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับส... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานสำรวจระบบชลประทานไร่อ้อยจัดสรรน้ำบริหารน้ำดำเนินการให้น้ำอ้อยเพื่อเพิ่มพลผลิต -งานโยธา -งานระบบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด  -  จังหวัดระยอง
 ...สานงานกับผู้ว่าจ้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วิศวกร โยธา ประสบการณ์ 0-5 ปี (ชาย-หญิง) ~2. มีใบประกอบวิชาชีพ ระดั... 
3 วันที่ผ่านมา