จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน โยธา

1-20 จาก 2318 ผลการ

บริษัท เลิศพัฒนาวิศวการ จำกัด  -  อุดรธานี

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิศวกรโครงการ-มีความเป็นผู้นำ-ควบคุมการก่อสร้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงการติดตามงาน-ออกแบบโครงสร้าง...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง-ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคารแนวราบ บ้านเดี่ยว/แฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม- ประสานงานกับลูกค้า / ผู้รั...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แล้วเ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และได้ตามแผนงาน- ดูแลการทำงานของคนงาน และ Sub-contr...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิวิคอน เอ็นจิเนียริ่ง(2001) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร2.ถอดแบบประเมินราคา และงานด้านวิศวกรรม3.เป็นที่ปรึกษางานรับเหมา...
12 วันที่ผ่านมา

EMS Consultants Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประมาณราคา(โครงการคอนโดมิเนียม) ในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและให้สำเร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

K.ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ และ ข้อกำหนดงาน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เสรีสากลธุรกิจ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม-...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

1.ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแผน 3.ควบคุมมาตรฐานและวัสดุในการก่อสร้...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )  -  นครราชสีมา

- ควบคุม / ดูแลการดำเนินการปฎิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตราฐานส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมธา คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี

 ...สมบัติผู้สมัคร : ~1. จบการศึกษาปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ โยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ) ~2. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9500 - 16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการเครื่องดื่ม- ดูแลบริหารจัดการร้าน- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานและรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา- ร่วมตรวจสอบเอกสารแบบก่อสร้างเพื่อประมูลงานพร้อมข้อกำหนดต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ศึกษาแบบและดำเนินการให้แบบหรือข้อมูลในแบบสมบูรณ์ขึ้นจนเหมาะแก่่การทำงานแต่ละช่วงงาน - ตรว...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 10 ชั้น ขนาดพท. ประมาณ 15,000 ตร.ม. ในหน่วยงานราชการ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. อายุ 25 ป...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

 ... ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ~2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา สถาปัตย์,โยธา,ไฟฟ้า่ ~3. ประสบการณ์เขียนแบบ 3 ปีขึ้นไป ~4. สามารถใช... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด  -  ประเทศไทย

จำนวน 4 อัตรา ลักษณะการทำงาน ดูแล/ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดของผู้ว่าจ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
 ...ุ 22 - 28 ปี ~3. วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,โยธา ~4. ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ~5. สามารถสือสารภาษาอังกฤษ ... 
1 วันที่ผ่านมา