จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน โยธา

1-20 จาก 363 ผลการ

เสรีสากลธุรกิจ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม-...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง-ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเ...
5 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การทำงานด้านโยธา 3 - 5... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

1. อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. ประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอาคาร 5 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโ
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

60000 - 90000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ด้านสัญญา 1.1 ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำ...
8 วันที่ผ่านมา

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ และ ข้อกำหนดงาน...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

1. อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา 3. มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบประเมินราคา 3 ปีขึ้
20 วันที่ผ่านมา

EMS Consultants Co., Ltd.  -  จังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง (Site Inspector) คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิวิคอน เอ็นจิเนียริ่ง(2001) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร2.ถอดแบบประเมินราคา และงานด้านวิศวกรรม3.เป็นที่ปรึกษางานรับเหมา...
6 วันที่ผ่านมา

WELL GRADED ENGINEERING  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน- จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ- ควบคุมการก่อสร้างให้...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

WELL GRADED ENGINEERING  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเทคนิคงานก่อสร้าง ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบแผนและลำดับขั้นตอน - ตรวจสอบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ุ 22 - 28 ปี ~3. วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,โยธา ~4. ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ~5. สามารถสือสารภาษาอังกฤษ ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง- สอบราคาสินค้างานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...สานงานกับผู้ว่าจ้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วิศวกร โยธา ประสบการณ์ 0-5 ปี (ชาย-หญิง) ~2. มีใบประกอบวิชาชีพ ระดั... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  -  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1) วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโยธาหรือก่อสร้างมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป 2) มีความชำนาญการทดสอบ Field Density Test แล...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

งานก่อสร้างอาคารสูง สวัสดิการ : - เสื้อฟอร์มบริษัท - ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นไวร์เทค คอนซัลแต้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...์ทหารแล้ว) ~2. วุฒิปวส.- ปริญญาตรี สาขาสำรวจ, ก่อสร้าง, โยธา ~3. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ ~4. หากมีประสบการณ์... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุม/ บริหารจัดการงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา - ตรวจสอบ,...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แล้วเ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )  -  นครราชสีมา

- ควบคุม / ดูแลการดำเนินการปฎิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตราฐานส...
1 วันที่ผ่านมา