จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน โปรแกรมเมอร์

1-20 จาก 915 ผลการ

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -พัฒนาโปรแกรมต่างๆตามความต้องการขององค์กร-จัดทำและพัฒนาเว็ปไซท์ต่างๆ-เขียนโปรแกรม คุณสมบัติ เพศ : ...
23 วันที่ผ่านมา

Topsign  -  ปทุมธานี

16500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และบริษัทในเครือ- ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอ...
10 วันที่ผ่านมา

Seniorsoft Development.co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • สามารถเขียนโปรแกรมบน Visual Basic/Delhi/Power Builder/JAVA และ ภาษา C• สามารถออกแบบฐานข้อมูล หรือ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความชำนาญในการพัฒนา ASP.NET (Webbase) โดยภาษา VB.NET หรือ C# (tools Visual Studio.NET)- มีความช...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกั...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ด้วยภาษา Java , C# เขียน Web Application - เขียนโปรแกรม C# VB.Net และโปรแกรม...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคเอ็มที เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. จำนวน 4 อัตรา 2. อายุไม่เกิน 35 3. จบ ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา 4. เขียน Java, html, VB, database, และอื่นๆ
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบ พัฒนา อิมพลีเมนต์ ทดสอบ และซัพพอร์ตแอพพลิเคชั่น • เตรียมเอกสารด้านเทคนิคตามความจำเป็นที่ต้...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบ Service Management program ที่จะนำมาใช่ในการบริหารงานบริการ 1. ปรับปรุง Report ในระบบ RSSM...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 20000 บาท
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ด้วยภาษา Java , C# เขียน Web Application ตามที่ได้รับมอบหมาย (ต้องการรับด่วนมาก) 1.อายุไม่เกิน 35 ป...
2 วันที่ผ่านมา

Sunsea Plastic Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลปรับปรุงแก้ไข แะพัฒนา Application เพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม Odoo(Open ERP)เพื่อใช่งานในบริษัท-สำร...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พัฒนาระบบ ERP / NAVISION2.พัฒนา User ให้สามารถเดินตามระบบใหม่ได้3.แก้ไขบัญหาให้กับ Userคุณสมบัติเ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 20500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : 5 อื่นๆ : คุณส...
22 วันที่ผ่านมา

Growth More Corporation Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาระบบงานให้สำเร็จตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนดสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบในส่วนองค์ประก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ร่วมพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ระบบบริหารงานโรงพยาบาล (HIS)2. จัดการข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล (...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนโปรแกรม ซ่อมบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์- เขียนโปรแกรม ASP.NET ได้ แก้ไขปัญหา-ซ่อม computer เบ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เราเป็น บริษัทชั้นนำทางการแพทย์ ต้องการมือดี Programmer 3 ตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถในด้าน PHP/Ja...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา ปรับปรุง แก้ไข และทดสอบ พัฒนาระบบโปรแกรม ให้สอดคล้องกับแผนงานของระบบงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเพ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจและ วิเคราะห์ความต้องการ ในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาใช้ในการ ออกแบบ และพัฒนาโปรแก...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP , ASP.Net ได้- สามารถใช้งานและดูเเลระบบฐานข้อมูล MS SQL Server ได้...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ หรือแก้ไขโปรแกรมเดิม ให้เป็นไปตามความต้องการ -...
21 วันที่ผ่านมา