จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน โครงการ

1-20 จาก 499 ผลการ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนงานโครงการทั้งหมดที่รับผิดชอบ• บริหารต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้• ตรวจ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานโครงการหรือ งาน Event- ติดต่อประสานงานภายนอกองค์กร ได้แก่ Supplier เรื่องเนื้องาน และภาย...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงาน-ติดตามงาน-เร่งรัดงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปว...
2 วันที่ผ่านมา
Central Hardline Group  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นโครงการเพื่อสร้างบุคลากรสายเลือดใหม่ ให้ก้าวทันสู่ยุค 4.0 มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาจบใหม่หร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมและประกอบอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ตร...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนขายงานโครงการ เพื่อให้ยอดขายตรงตามเป้าหมายบริษัท-ติดต่อประสานกับเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างและติดต่อประสานงานผ่านหัวหน้างานในการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการขายวิเคราะห์การขายดูความเรียบร้อยในเรื่องโอน-สัญญา-เงินดาวน์Survey คู่แข่งขันในโซนที่รับผิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Report งานที่ได้ทำการปรับปรุงระบบในตอนกลางคือ ทาง mail ก่อน 09:00 (อ่านเมล์และสรุป)- ตรวจสอบงานที...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการการทำงานของระบบภายในศูนย์การค้า Cosmo Bazaar เมืองทองธานีทั้งหมด2. วางแผนนโยบายการทำ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานขายและบริการลูกค้า เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ-นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย-ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่อ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทวีไพบูลย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกตลาดแวะเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธุ์ที่ดีและความสนิทสนมกับลูกค้า2. ติดต่อรับและเสนอขายส...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - งานอื่น ๆ ตาม...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม- ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ- งานอื่น ๆ ตามที...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและดูแลพื้นที่เช่าทั้งหมดในศูนย์การค้า Cosmo Bazaar เมืองทองธานี2. ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ปร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - งานอื่น ๆ ตาม...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบรับโทรศัพท์ลูกค้า บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องชุดที่รับฝากขาย - เช่า พาลูกค้าชมห้อง...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ-นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย-ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่อ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  ประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 ...
14 วันที่ผ่านมา