จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน โครงการ

1-20 จาก 159 ผลการ

บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสาร ติดตามงานโครงการและออก site งานเป็นครั้งคราว คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 30 ปี...
3 วันที่ผ่านมา
Saha Pathanapibul Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน : - ควบคุมงาน วิศวกรโยธา/ก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ- ตรวจสอบสำรวจและติดตามโครงการที่มาเสนอขาย...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนขายงานโครงการ เพื่อให้ยอดขายตรงตามเป้าหมายบริษัท-ติดต่อประสานกับเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลด้านความสะอาดของอุปกรณ์ ภาชนะ ต่าง ๆ ในร้านอาหาร - ล้าง ทำความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่- ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อย...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมและประกอบอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ตร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการการทำงานของระบบภายในศูนย์การค้า Cosmo Bazaar เมืองทองธานีทั้งหมด2. วางแผนนโยบายการทำ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ-นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย-ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่อ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานขายโครงการ ( กรุงเทพ )2. ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่3. อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหม...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้ข้อมูลสินค้าและเสนอขายบ้านจัดสรร-สอบถามข้อมูลรายละเอียดลูกค้าและสรุปข้อมูล-บันทึกข้อมูลการรับลู...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและดูแลพื้นที่เช่าทั้งหมดในศูนย์การค้า Cosmo Bazaar เมืองทองธานี2. ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ปร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลด้านการเงินและบัญชีของร้าน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - งานอื่น ๆ ตาม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  -  มหาสารคาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจเช็คงานตามใบแจ้งซ่อมของลูกค้า, งานเชื่อมเหล็กต่าง ๆ ปฏิบัติงานในส่วนของซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ประ...
3 วันที่ผ่านมา
Central Hardline Group  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นโครงการเพื่อสร้างบุคลากรสายเลือดใหม่ ให้ก้าวทันสู่ยุค 4.0 มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาจบใหม่หร...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ-นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย-ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่อ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - งานอื่น ๆ ตาม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - งานอื่น ๆ ตาม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ-นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย-ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่อ...
4 วันที่ผ่านมา