จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน โครงการ

1-20 จาก 78 ผลการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  ปากเกร็ด
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สร้างฐานการตลาดลูกค้ารายใหม่ -ดูแล ประชาสัมพันธ์สินค้าต่าง ๆ ของบริษัท โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ 2.รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโคร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  ปากเกร็ด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - งานอื่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสาร ติดตามงานโครงการ และออก site งานเป็นครั้งคราว คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนขายงานโครงการ เพื่อให้ยอดขายตรงตามเป้าหมายบริษัท -ติดต่อประสานกับเจ้าของโครงการหรือหน่ว...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟเวอร์ ไลท์ จำกัด สำนักงานใหญ่  -  กระทุ่มแบน
Sales โครงการ เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  ปากเกร็ด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - งานอื่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและดูแลการขายพื้นที่เช่าทั้งหมดในศูนย์การค้า 2. เสนอขายพื้นที่และให้คำปรึกษาและดูแล...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ -นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย -ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกั...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ -นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย -ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกั...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบเอกสารตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนด - ประสานงานไปยัง Outsource ต่างๆ กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ทางโทรศั...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดับบลิว.เอส.4.0 จำกัด  -  เมืองนนทบุรี 22500 บาท
1.ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาตามแผนงาน 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจสอบงานเบื้องต้นในก...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดับบลิว.เอส.4.0 จำกัด  -  เมืองนนทบุรี
 ...ั้งวงกบประตูหน้าต่าง งานสี งานไฟฟ้า ประปา งานวางท่อและถังบำบัด สามารถนัดดูงานได้ทุกวัน โครงการ THE GRAND พระรามสอง
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดับบลิว.เอส.4.0 จำกัด  -  เมืองนนทบุรี 22500 บาท
ตรวจสอบงานผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบของโครงการ เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตรวจส...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รับสายแจ้งซ่อมตู้กดเงินสด และตู้บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ประสานงานกับช่างเพื่อดำเนินการซ่อม - สถานที่ทำงาน: ตึกไคตัส-นา...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ -นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย -ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกั...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถทำงานได้ 5 วัน/สัปดาห์ - ประสานงานขายโครงการและปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเบอร์รี่ โฮมเมด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับ-เสริฟ์ออเดอร์ และแนะนำเมนูให้ลูกค้า 2.ทำเบเกอร์รี่และเครื่องดื่ม 3.บริการลูกค้า 4.งา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Wine Connection Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำการผลิตเครื่องดื่มประเภทของเหลว - ดูแลรับผิดชอบในส่วนของบาร์ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศ...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...bsite : Facebook : สถานที่ทำงาน ทองหล่อ ซอย 13 โครงการ J avenue สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการเ... 
26 วันที่ผ่านมา