จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 1240 ผลการ

บริษัท ซัมยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ดูแลงานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล - เพศชาย - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล - มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า, เครื่องกล
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร- บริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานของฝ่า...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
16 วันที่ผ่านมา

บจก. มาย ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 - 21000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถเขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า เคลื่องกล 3. มีความละเอียด รอบคอ...
6 วันที่ผ่านมา

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร

 ...เวลาได้ ในกรณีมีงานเร่งด่วน 5. สาขา อิเล็คโทรนิค ไฟฟ้า เครื่องกล สวัสดิการ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ... 
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

10500 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมได้ , ตรวจสอบงานตามแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพ...
3 วันที่ผ่านมา

อินทิเกรท ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ด้วยโปรแกรม AUTO CAD แก้ไขให้เป็นไปตามหน้างาน ทำ SHOP ให้ช่างผ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ และประสานงานซัพพลายเออร์เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการติดตั้งงาน...
5 วันที่ผ่านมา

เนชั่น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถเขียนแบบไฟฟ้า และ เครื่องกลได้-สามารถถอดแบบได้-สามารถใช้โปรแกรมAUTO CAD หรือโปรแกรมอื่นๆที่เ...
9 วันที่ผ่านมา

ส.อนันต์ เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา ...
18 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้งระบบแอร์ ประปา ไฟฟ้า ป้องกันอัคคีภัย ในงานก่อสร้างโรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสูง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...บผิดชอบ - สามารถอ่านแบบ คิดและถอดแบบงานระบบไฟฟ้า/ประปา/เครื่องกล/สุขาภิบาล/แก๊สทางการแพทย์ได้- สามารถใช้โปรแกรม Auto Ca... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างในส่วนงานระบบของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามมาตรฐาน- ควบคุมงบประมาณโคร...
4 วันที่ผ่านมา

Mid-West Dental Group.CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ และเขียนแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Solid Work คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ร...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ดูแลควบคุมระบบงานวิศวกรรม การผลิตในโรงงาน คิดค้น เสนอโปรเจค การปรับปรุง ไลน์การผลิตที่มีความทันสมัยและนวัฒกรรมใหม่ๆ ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
 ...ือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีความรู้เกี่ยวกับงานเขียนแบบ เครื่องกล, Piping- สามารถใช้โปรแกรม Auto cad 2008LT, Microsoft O... 
5 วันที่ผ่านมา

เมฆา - เอส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท ออลล่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto cad, Solid Work หรือ Inventor ได้ดี- พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา- ศึกษาและควบคุมงบประมาณงานก่อ...
2 วันที่ผ่านมา

MEP113 CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และดับเ...
4 วันที่ผ่านมา