ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 917 ผลการ

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
- การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ - ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำเป็น - เพศ: ช/ญ - อายุ: 20 ปีขึ้นไป - ซื่อสัตย์, มีความรับผิด...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้งระบบแอร์ ประปา ไฟฟ้า ป้องกันอัคคีภัย ในงานก่อสร้างโรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสูง...
4 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์จักรกลหนัก - ซ่อม วิเคราะห์ ,แก้ไข จัดการระบบบำรุงรักษา- มีควา...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติสนใจสมัครติดต...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
5 วันที่ผ่านมา

Mid-West Dental Group.CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ และเขียนแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Solid Work คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ร...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : คุ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ **ตำแหน่งงานปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน**- คิดค้น ปรับพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน- ออกแ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเอ โฮมเซอวิส ดีไซน์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ตกลงกับ บจก. คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประสบการ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบAuto cad งานวิศวกรรมระบบไฟฟเา,ปรับอากาศ ,สุขาภิบาล สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้/หน่...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

10500 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมได้ , ตรวจสอบงานตามแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพ...
5 วันที่ผ่านมา

เมฆา - เอส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน...
5 วันที่ผ่านมา

THS Development  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...ิเพิ่มเติม : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,(หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)2.ประสบการณ์ในการประมาณราคา 5 ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดคำนวณ ถอดแบบ ปริมาณราคางานได้- ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงาน- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้...
12 วันที่ผ่านมา

MEP113 CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และดับเ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา- ศึกษาและควบคุมงบประมาณงานก่อ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ และประสานงานซัพพลายเออร์เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการติดตั้งงาน...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
 ...ือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีความรู้เกี่ยวกับงานเขียนแบบ เครื่องกล, Piping- สามารถใช้โปรแกรม Auto cad 2008LT, Microsoft O... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...บผิดชอบ - สามารถอ่านแบบ คิดและถอดแบบงานระบบไฟฟ้า/ประปา/เครื่องกล/สุขาภิบาล/แก๊สทางการแพทย์ได้- สามารถใช้โปรแกรม Auto Ca... 
1 วันที่ผ่านมา

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร

 ...เวลาได้ ในกรณีมีงานเร่งด่วน 5. สาขา อิเล็คโทรนิค ไฟฟ้า เครื่องกล สวัสดิการ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว