จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 1282 ผลการ

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ทำงานสั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ อ่านแบบเครื่องกล- ไฟฟ้า เบื้องต้นได้ใช้โปรแกรม Auto cad E-mail.com /Internet โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้น...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...35 ปี2.วุฒิ ปวช- ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ประมาณราคาไฟฟ้า เคร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม : - มีความรู้ในระบบงานไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์,เครื่องกล- เขียนแบบงานไฟฟ้า , เครื่องกลได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ม... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำหน่วยงานก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาสรุปรายงานและแก้ไขปัญหาหน้างานมีประสบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างในส่วนงานระบบของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามมาตรฐาน- ควบคุมงบประมาณโคร...
2 วันที่ผ่านมา
เมฆา - เอส จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน...
15 วันที่ผ่านมา
ตรี 24 วิศวกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบ นำเสนอโครงการ ประชุมปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบ ควบคุมหน้างาน เคลียร์แบบ จัดทำแบบ As built ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - หน้าที่ในส่วนของระดับขับเคลื่อนทั้งหมด- ผลักดันภาพรวมทั้งหมดของโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ Pre-Budget วัสดุอุปกรณ์หลักส่วนงานเครื่องกล เมื่อได้รับ Cost พร้อมข้อมูลจากฝ่ายขาย พร้อมสอบเท...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป...
22 วันที่ผ่านมา
บจก. มาย ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถเขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า เคลื่องกล 3. มีความละเอียด รอบคอ...
13 วันที่ผ่านมา
C.C. INTER CO., LTD.  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต- วิเคราะห์ประเมินผลงานด้านการผลิต- ตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปว... 
10 วันที่ผ่านมา
Asia Polysacks  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับ... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องกล, ก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า-ซ่อมอื่นๆงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามมาตรฐาน- ควบคุมงบประมาณโครงการใน...
2 วันที่ผ่านมา