จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 690 ผลการ

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เสาร์ทำงาน 8.00 - 12.00 น.) - เพศชาย - วุฒิการศึกษาร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัมยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ดูแลงานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล - เพศชาย - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล - มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า, เครื่องกล
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร- บริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานของฝ่า...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
- การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ - ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำเป็น - เพศ: ช/ญ - อายุ: 20 ปีขึ้นไป - ซื่อสัตย์, มีความรับผิด...
2 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรม- ระบบไฮดรอลิกส์ - เครื่องสูบน้ำ- ซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน- งานอื่นๆ ตา...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า-ซ่อมอื่นๆงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้งระบบแอร์ ประปา ไฟฟ้า ป้องกันอัคคีภัย ในงานก่อสร้างโรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสูง...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน1.ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน2.วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงรักษาเพื่อลดปัญหา...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา- ศึกษาและควบคุมงบประมาณงานก่อ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี ปวส. สาขาเครื่องกลสามารถใช้โปรแกรม MS.Office และ AutoCAD ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ...
20 วันที่ผ่านมา

บจก. มาย ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 - 21000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถเขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า เคลื่องกล 3. มีความละเอียด รอบคอ...
12 วันที่ผ่านมา

พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเครื่องจักรกลในแบบอัตโนมัติ คิดค้นแบบงาน Automation ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ค...
6 วันที่ผ่านมา

2U MARKETING (THAILAND)  -  กรุงเทพมหานคร

ชาย-หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเรียนรู้งาน มีความร...
20 วันที่ผ่านมา

อินทิเกรท ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ด้วยโปรแกรม AUTO CAD แก้ไขให้เป็นไปตามหน้างาน ทำ SHOP ให้ช่างผ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. ป...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ อ่านแบบเครื่องกล- ไฟฟ้า เบื้องต้นได้ใช้โปรแกรม Auto cad E-mail.com /Internet โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้น...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...uto Cad ได้อย่างดี- มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า , เครื่องกล อย่างน้อย 2 ปี สวัสดิการ ประกันชีวิต ประกันสังคม... 
3 วันที่ผ่านมา