จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 388 ผลการ

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ทำงา... 
21 วันที่ผ่านมา
บ.เอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ียนแบบงานระบบ ประชุมงาน เคียร์แบบได้ -จบการศึกษา ป.ตรี เครื่องกล, ไฟฟ้า -สามารถเขียนแบบงานระบบได้ -เพศชาย/หญิง -สามารถป... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ปี 2.วุฒิ ปวช- ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ประมาณราคาไฟฟ้า ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามกรกิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร - ประมาณราคา คุณสมบัติเพิ่มเติม - ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ผิดชอบ - ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ป... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...-45 ปี • ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล/สำรวจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ทำงาน 0-15 ปี... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... คุณสมบัติเพิ่มเติม วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง(ShopDrawing) อย... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)  -  กระทุ่มแบน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศชาย 2. อายุ 20...
21 วันที่ผ่านมา
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรของโรงงาน - ตรวจติดตา...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 35000 - 45000 บาท
 ...ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมระบบปรับอากาศ / เครื่องกล/ ไฟฟ้า มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรออกแบบงานระบบ เครื่องกล ปรับอากาศ ดับเพลิง ในอาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.จ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด  -  กระทุ่มแบน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ ออกแบบ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ งานแม่พิมพ์ คุณสมบัติเพิ่มเต...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย วี เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  ศรีสะเกษ
 ...น วิศวกร / เจ้าหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง / โยธา / เครื่องกล / ไฟฟ้า / ซุปเปอร์ไวเซอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ - ออกแ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหม...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... 23-30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วศบ. ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิค/เครื่องกล/อุตสาหการ/สิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล/ สาขาอื่น ๆ ที่เ... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม - มีความรู้ในระบบงานไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์,เครื่องกล - เขียนแบบงานไฟฟ้า , เครื่องกลได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ / เขียนแบบวงจรไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพล...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชาย/หญิง อายุ  25-35 ปี -วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล - มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 2 ปี สวัสดิการ ~ ปร... 
6 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ