จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 846 ผลการ

บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ดูแบบ ถอดแบบ ทำราคา,ตรวจหน้างาน,ติดตามและควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระยะเวลาที่กำหนด เพศชาย ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ดูแลควบคุมงานระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ ของโครงการของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  นครราชสีมา
วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และความคิ...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท อีอ...  -  กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ, ระบบท่อ, ถังโลหะ และเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สวัสดิการ : ประกันสังคม...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพชรบุรี อุตสาหกรรม จำกัด  -  ปทุมธานี
รับผิดชอบงานเขียนแบบเครื่องจักรตามได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสังคม ชุดฟอร์มบริษัท โบนัสประจำปี ค่าเบี...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ควบคุมดูแลประสานงานกับวิศวกร ผู้รับเหมา รับผิดชอบโครงการต่างๆ จากวิศวกร เกี่ยวกับระบบประปา แอร์ และสุขาภิบาลในอาคาร ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Pre-Budget วัสดุอุปกรณ์หลักส่วนงานเครื่องกล เมื่อได้รับ Cost พร้อมข้อมูลจากฝ่ายขาย พร้อมสอบ...
2 วันที่ผ่านมา
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดงานด้านวิศวกรรม- ไฟฟ้า- เครื่องกล- โยธาแยกกันไปตามแต่ละงาน เพื่อดูแลเครื่องจักร และงานอื่นๆ ... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิลเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...น คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - วิศวกร สิ่งแวดล้อม, เครื่องกล, ไฟฟ้า, ช่างยนต์, เคมี ~2. - มีทักษะการเขียนแบบ จะพิ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ควบคุมงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง สวัสดิการ : สำหรับพนักงานที่ผ่านทดลองงาน ** บริษัทฯ มีสวัส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...35 ปี2.วุฒิ ปวช- ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ประมาณราคาไฟฟ้า เคร... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบไฟฟ้า และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
- สวัสดิการ : ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ~2. มีประสบการณ์จะพิจาร...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุมงานการทำงานของผุ้รับเหมาจัดทำแผนงาน ถอดปริมาณงานต่างๆ ตรวจสอบแบบ Shop Drawing คุณส...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซัน จูปิเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล การอำนวยติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในด้า...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำหน่วยงานก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาสรุปรายงานและแก้ไขปัญหาหน้างานมีประสบ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย โยริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง
ประเมินราคา , เขียนแบบ Auto Cad ประสานงานโครงการ, ควบคุมงาน สวัสดิการ : -ยูนิฟอร์ม - ท่องเที่ยว - โบนัส ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปว... 
10 วันที่ผ่านมา