จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 553 ผลการ

บริษัท มิซูยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กระทุ่มแบน

 ...ระสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Pre-Budget วัสดุอุปกรณ์หลักส่วนงานเครื่องกล เมื่อได้รับ Cost พร้อมข้อมูลจากฝ่ายขาย พร้อมสอบ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุมงานการทำงานของผุ้รับเหมาจัดทำแผนงาน ถอดปริมาณงานต่างๆ ตรวจสอบแบบ Shop Drawing คุณส...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร- บริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานของฝ่า...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
4 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรม- ระบบไฮดรอลิกส์ - เครื่องสูบน้ำ- ซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน- งานอื่นๆ ตา...
12 วันที่ผ่านมา

บจก. มาย ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 - 21000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถเขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า เคลื่องกล 3. มีความละเอียด รอบคอ...
6 วันที่ผ่านมา

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดงานด้านวิศวกรรม- ไฟฟ้า- เครื่องกล- โยธาแยกกันไปตามแต่ละงาน เพื่อดูแลเครื่องจักร และงานอื่นๆ ... 
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบไฟฟ้า และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...uto Cad ได้อย่างดี- มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า , เครื่องกล อย่างน้อย 2 ปี สวัสดิการ ประกันชีวิต ประกันสังคม... 
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า-ซ่อมอื่นๆงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮาซันซัพพลาย 1433 จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้เรื่องระบบเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าและประปาสุขาภิบาลและงานลิฟท์ 2.สามารถถอดแบบเขียนแบบงาน...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
9 วันที่ผ่านมา

THS Development  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...ิเพิ่มเติม : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,(หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)2.ประสบการณ์ในการประมาณราคา 3 ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบหลัก:• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่าง...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำหน่วยงานก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาสรุปรายงานและแก้ไขปัญหาหน้างานมีประสบ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรออกแบบงานระบบ เครื่องกล ปรับอากาศ ดับเพลิง ในอาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ อ่านแบบเครื่องกล- ไฟฟ้า เบื้องต้นได้ใช้โปรแกรม Auto cad E-mail.com /Internet โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้น...
หนึ่งเดือนที่แล้ว