ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 3512 ผลการ

บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

9000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ ออกแบบ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ งานแม่พิมพ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติสนใจสมัครติดต...
5 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์จักรกลหนัก - ซ่อม วิเคราะห์ ,แก้ไข จัดการระบบบำรุงรักษา- มีควา...
26 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้งระบบแอร์ ประปา ไฟฟ้า ป้องกันอัคคีภัย ในงานก่อสร้างโรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสูง...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
3 วันที่ผ่านมา

อินทิเกรท ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ด้วยโปรแกรม AUTO CAD แก้ไขให้เป็นไปตามหน้างาน ทำ SHOP ให้ช่างผ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ และประสานงานซัพพลายเออร์เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการติดตั้งงาน...
3 วันที่ผ่านมา

สมไทยการไฟ้ฟ้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบออกแบบเครื่องจักรกล เช่นเครื่องทอตะแกรง,เครื่องม้วน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

THS Development  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...ิเพิ่มเติม : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,(หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)2.ประสบการณ์ในการประมาณราคา 5 ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา- ศึกษาและควบคุมงบประมาณงานก่อ...
9 วันที่ผ่านมา

Mid-West Dental Group.CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ และเขียนแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Solid Work คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ร...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มอีพี113 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และดับเ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
 ...ือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีความรู้เกี่ยวกับงานเขียนแบบ เครื่องกล, Piping- สามารถใช้โปรแกรม Auto cad 2008LT, Microsoft O... 
5 วันที่ผ่านมา

เมฆา - เอส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน...
17 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ุฒิการศึกษา มีความรู้เชี่ยวชาญในงานเขียนแบบไฟฟ้า หรือ เครื่องกล- มีประสบการณ์ในงาน สามารถเขียนแบบระบบไฟฟ้า หรือ ประปา ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ุ 23-30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วศบ. ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิค/เครื่องกล/อุตสาหการ/สิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล/ สาขาอื่น ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำหน่วยงานก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาสรุปรายงานและแก้ไขปัญหาหน้างานมีประสบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 งานจัดทำแบบ 1.1 จัดทำแบบเบื้องต้น เพื่อจัดทำงบประมาณ / กำหนดหัวข้องาน และใช้ประกอบการนำ เสนอโค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บจก. มาย ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 - 21000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถเขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า เคลื่องกล 3. มีความละเอียด รอบคอ...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ - ออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา - ตรวจสอบแล...
2 วันที่ผ่านมา