จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 180 ผลการ

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย /หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล และไฟฟ้า - ไม่จำเป็นต้...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม จบระดับ ปวช.ขึ้นไป มีประ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้งและซ่อมบำรุงประตูเลื่อนอัตโนมัติ,กล้องวงจรปิดcctv,ไม้กั้นรถอัตโนมัติ,เครื่องทาบบัตรบั...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบ...
6 วันที่ผ่านมา
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรของโรงงาน - ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร,...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำความเข้าใจและตีความ แบบก่อสร้าง(Drawings) ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifica...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา - ศึกษาและควบคุมงบประมาณ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดปริมาณวัสดุ, อุปกรณ์จากแบบก่อสร้าง - เขียนแบบ Shop Drawing - ประเมินราคาเพื่อยื่นเสนอให...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ รายละเอียดงาน 1.เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอสินค้าอ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิเพิ่มเติม - มีความรู้ในระบบงานไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์,เครื่องกล - เขียนแบบงานไฟฟ้า , เครื่องกลได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรออกแบบงานระบบ เครื่องกล ปรับอากาศ ดับเพลิง ในอาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.จบการศึกษา... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำและควบคุมงานสร้าง ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องจักร 2. ดูแลการบำรุงรักษาระบบ Facilily และระบ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  บางกรวย
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม - ทดสอบผลิตภัณฑ์ - จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เตรียมงานและวางแผน รายการแบบก่อสร้าง 2.ดูแลควบคุม การปฎิบัติงานที่หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงาน...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  -  เมืองนนทบุรี
1.จัดทำแบบก่อสร้าง (Shop & As-Built DWG) 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวช...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
 ... คุณสมบัติเพิ่มเติม วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง(ShopDrawing) อย... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... เพศชาย อายุ 22  ปีขึ้นไป ปริญญาตรีวิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด ยานยนต์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ในตำ... 
4 วันที่ผ่านมา
ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  -  นนทบุรี
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า,เครื่องกล - รายละเอียด : ระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า - ลักษณะ : all - ระดับเงินเดือน : แล้วแต... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม - กำลังศึกษาในระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า , เครื่องมือวัด , ควบคุม , อุตสาหการ ) - มีคว... 
17 วันที่ผ่านมา
ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Technician ช่างซ่อมบำรุง,เครื่องกล,ไฟฟ้า วุฒฺิ ปวช,ปวส) Mechanical and Electrical รับด่วนมา... 
5 วันที่ผ่านมา