จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เครื่องกล

1-20 จาก 737 ผลการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Pre-Budget วัสดุอุปกรณ์หลักส่วนงานเครื่องกล เมื่อได้รับ Cost พร้อมข้อมูลจากฝ่ายขาย พร้อมสอบ...
2 วันที่ผ่านมา
เสริมสุข จำกัด มหาชน  -  ปทุมธานี
 ...่มเติม : -ประสบการณ์ 0-3 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม เครื่องกล -จำเป็นต้องใช้และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร- บริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานของฝ่า...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุมงานการทำงานของผุ้รับเหมาจัดทำแผนงาน ถอดปริมาณงานต่างๆ ตรวจสอบแบบ Shop Drawing คุณส...
3 วันที่ผ่านมา
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดงานด้านวิศวกรรม- ไฟฟ้า- เครื่องกล- โยธาแยกกันไปตามแต่ละงาน เพื่อดูแลเครื่องจักร และงานอื่นๆ ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม็คคาตริค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนแบบ-อ่านแบบ EE.ได้เป็นอย่างดี-เขียบแบบ-อ่านแบบ ME.ได้เป็นอย่างดี-สามารถอยู่ประจำโครงการต่างจั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...uto Cad ได้อย่างดี- มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า , เครื่องกล อย่างน้อย 2 ปี สวัสดิการ ประกันชีวิต ประกันสังคม... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้งและซ่อมบำรุงประตูเลื่อนอัตโนมัติ,กล้องวงจรปิดcctv,ไม้กั้นรถอัตโนมัติ,เครื่องทาบบัตรบันทึกเ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบไฟฟ้า และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อายุ 30 - 45 ปี2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล / สาขาที่เกี่ยวข้อง3. ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี 4. มีใบอ... 
4 วันที่ผ่านมา
เมฆา - เอส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน...
3 วันที่ผ่านมา
THS Development  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...ิเพิ่มเติม : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,(หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)2.ประสบการณ์ในการประมาณราคา 3 ... 
4 วันที่ผ่านมา
เอ็นซิส กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2 ขึ้นไป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กลุ่มสยามพิวรรธน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบวิศวกรรม หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้งานบรรลุเป้าหมายประสานงานทั้งภายในและภาย...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า-ซ่อมอื่นๆงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรม- ระบบไฮดรอลิกส์ - เครื่องสูบน้ำ- ซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน- งานอื่นๆ ตา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
16 วันที่ผ่านมา