แคชเชียร์ ร้านแมกซ์มาร์ท(Max Mart) สาขาเลี่ยงเมืองชลบุรี

รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง 2.จัดเรียงสินค้า 3.ตรวจเช็คส...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา