หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกรประจำโรงงานเวชภัณฑ์ อ.ชับบาดาล จ.ลพบุรี มีหน้าที่ปฎิบัติการตามกฎหมายGMP ด้านประกันคุณภาพและ...

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

จังหวัดลพบุรี
3 วันที่ผ่านมา