รายละเอียดงาน ติดตามทวงถามหนี้ จากลูกหนี้ทางโทรศัพท์ ที่ค้างชำระค่าความเสียหายที่กระทำต่อลูกค้าของบริษัท เพื่อต่อรอง...

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

10080 บาท

รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน • ประสานงาน ติดตามการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพของลูกค้า • ตรวจสอบ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ร สวัสดิการ 1. เงิน Incentive เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 2. โบนัสประจำปี 3. การปรับขึ้นเงินเดือนประจ... 

Manpower Thailand

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ติดตามและแจ้งรายละเอียดการค้างชำระให้ลูกค้า (ผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร) 2.ให้คำปรึกษาและโน้มน้าวเพื่อเข้...

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
17 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจเบี้ยค้างชำระจากระบบบัญชีของบริษัทฯ 2. วางบิล ติดตามยอดค้างชำระ จากตัวแทนนายหน้า 3. ประสานงา...

Manpower Thailand

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ยว (ขึ้นกับผลประกอบการ) สถานที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(สุขุมวิท 18) วิธีการรับสมัครงาน หน่วยงานส... 

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ไป สวัสดิการ 1. เงิน Incentive เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 2. โบนัส ประจำปี 3. การปรับขึ้นเงินเดือนปร... 

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ป สวัสดิการ 1. เงิน Incentive เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 2. โบนัสประจำปี 3. การปรับขึ้นเงินเดือนประจ... 

Manpower Thailand

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษาระดับ ...

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ - โทรเร่งรัดหนี้สินให้ได้ตามที่หัวหน้าทีมกำหนดไว้ - เข้าประชุมออนไลน์กับหัวหน้...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - แนะนำ รับฟัง ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทาง การเงิน ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดต่อลูกค้าบุคคลเพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด - บันทึกผลการติดตา...

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
26 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - โทรเร่งรัดหนี้สินให้ได้ตามที่หัวหน้าทีมกำหนดไว้ - เข้าประชุมออนไลน์กับหัวหน้าทีมทุกวัน - เทรนงาน ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1.โทรเร่งรัดหนี้สิน ตามรายชื่อของบริษัท 2.เข้าประชุมออนไลน์กับหัวหน้าทีม 3.ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : 1.โทรเร่งรัดหนี้สิน ให้ได้ตามเป้าหมายที่หัวหน้าทีมกำหนดไว้ 2.เข้าประชุมออนไลน์กับหัวหน้าทีมทุกวัน ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : •โทรเร่งรัดหนี้สิน ตามรายชื่อที่บริษัทจัดหาให้ •กลุ่มลูกค้าเป็นแอพเงินกู้ •อุปกรณ์ในการใช้งานคือ ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : - โทรเร่งรัดหนี้สิน ตามรายชื่อที่บริษัทจัดหาให้ - ต้องโทรได้ 280 สาย/วัน และ Talk Time 90 นาที - ไม...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -แจ้งยอดค่าบริการรายเดือนและวันครบกำหนดชำระแก่ลูกค้า -ติดตามทวงถามยอดค้างชำระหนี้ที่เกินกำหนดระยะเวลา...

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน : 1.โทรเร่งรัดหนี้สิน ตามรายชื่อของบริษัท 2.เข้าประชุมออนไลน์กับหัวหน้าทีม 3.ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แจ้งยอดค่าบริการรายเดือนและวันครบกำหนดชำระแก่ลูกค้า 2. ติดตามทวงถามยอดค้างชำระหนี้ที่เกินกำหนดร...

Onelink Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : -ต้องมี มือถือระบบแอนดรอยด์ / คอมพิวเตอร์ -ต้องโทรวันละ 280สาย Talk Time 90นาที -ไม่ต้องเสียค่าโทร ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • โทรออกเพื่อให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และติดตามแจ้งยอดค้างชำระให้แก่ลูกค้า • เจรจาต่อรอง ให้เป็นเป็น...

Manpower

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : •โทรเร่งรัดหนี้สิน ตามรายชื่อที่บริษัทจัดหาให้ •กลุ่มลูกค้าเป็นแอพเงินกู้ •อุปกรณ์ในการใช้งานคือ ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ - เงินเดือน 12,000 + คอมมิชชั่นตามผล...

บริษัท เอส.ซี.อาร์. ลอว์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - โทรเร่งรัดหนี้สิน ให้ได้ตามเป้าหมายที่หัวหน้าทีมกำหนดไว้ - เข้าประชุมออนไลน์กับหัวหน้าทีมทุกวัน - ...

บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : -โทรติดตามทวงหนี้ตามรายชื่อที่บริษัทกำหมด -มียอดที่ต้องทำตาม -ทำงานที่บ้าน 100% -เป็นงานประจำ ไ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เร่งรัดในการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำระของบริษัทไฟแนนซ์ ธนาคาร และสถาบันการเงิน 2. จัดทำรา...

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน : - โทรเร่งรัดหนี้สินให้ได้ตามที่หัวหน้าทีมกำหนดไว้ - เข้าประชุมออนไลน์กับหัวหน้าทีมทุกวัน - เทรนงาน ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การติดตามหนี้สินประจำวัน 2.แจ้งยอดค้างชำระ และช่องทางชำระเงิน 3.ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า (Ema...

ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. ...

C.T. Pharma

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา