4 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (รับนักศึกษาจบใหม่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกตรวจสอบอุบัติเหตุทางรถยนต์- ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และ...

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน...

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ภาคตะวันออก

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับแจ้งเหตุและรับมอบหมายงานจากหัวหน้าชุด หรือหัวหน้าส่วนสินไหมทดแทน หรือผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติกา...

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดชลบุรี
7 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (ประจำโซนพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับแจ้งเหตุและรับมอบหมายงานจากหัวหน้าชุด หรือหัวหน้าส่วนสินไหมทดแทน หรือผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติกา...

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (จ.ชลบุรี , จ.นครปฐม , จ.อยุธยา และ จ.สมุทรสาคร) (5 Positions)

Work ให้บริการออกตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้คำแนะนำขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ...

Muang Thai Insurance Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว