จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เจ้าหน้าที่การตลาด

1-20 จาก 157 ผลการ

บริษัท เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  บางสะพาน (อำเภอ)
ประสานงานด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัทฯ - ประกันสังคม - เครื่องแบบพนักงาน - ค่าล่วงเวลา และ เงินโบนัส - เงินฉุกเฉินสำหรับพ...
7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดตามข่าวการประมูลงาน2. จัดทำเอกสารเพื่อยื่นประมูลงาน3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า คุณสมบัติ เพศ :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ โอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  เมืองนครสวรรค์
วางแผนการตลาดให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้, ออกบูธนอกสถานที่ได้, สามารถดูแลเพจ fb และลงโฆษณาทาง fb ได้ - ประกัน...
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด  -  นนทบุรี
ดูแลลูกค้าของบริษัทให้มียอดขายต่อเนื่อง สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ดำเนินงานด้านขายทาง Online ประสานการตลาดกับ Suppl...
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทำงานร่วมกับฝ่ายขายและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารแผนส่งเสริมการขา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  -  อุบลราชธานี
1.การตลาดทั่วไป รวมถึง 2.มองหาและเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Target Group) 3.วิเคราะห์ตลาด และสร้างสรรกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ ...
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่ร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุขุมวิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาดในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า- สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่ง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายสินค้า ข้อมูลการตลาดสินค้า แนวโน้มการซื้อสินค้าของลูกค้า การคาดกา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อเข้าพบลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน จัดทำ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำ...
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับแผนงานและรายละเอียดงานจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติ2. รับผิดชอบติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้...
2 วันที่ผ่านมา
Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่า...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์- ดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท- ติดต่อหน่วยงานภาย...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รวบรวมข้อมูลตามบริษัทมอบหมาย 2. วางแผนการตลาด และจัดกิจกรรมการตลาดได้ตามแผน 3. สามารถประส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หาข้อมูลข่าวสารทางการตลาดให้กับหัวหน้าแผนกเพื่อวางแผนการตลาด2. เช็คสื่อ ตาม Ad โฆษณา แพลนโฆษณาสื...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการตามแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์- จัดทำโปรโมชั่นและรายการส่งเสริมการขาย- จัดทำ Presentation...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัยวรดิศ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานด้านศูนย์อาหาร ตรวจสอบ และทำกิจกรรมศูนย์อาหารชั้น6• ติดต่อประสานงานกับ vendor ต่างๆภา...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกหน่วยเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (ทำบัตรทอง 30 บาท)-ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพ-คีย์ข้อมูลคัดกรองสุข...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกพบลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย- ทำยอดให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงานกับส่วนสนับสน...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา