....ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ .หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" 3. ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบดำเนินงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. วางแผนและดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภาย...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
 ...มจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) สาขา อันวาร์ 88/8 ต.สำนักขาม .สะเดา จ.สงขลา 90120 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" 3. สมั... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
 ....ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ .หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" 3. ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
 ...์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด 508 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง .หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-502288-142,(***) ***-**** ห... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
4 วันที่ผ่านมา
 ...์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด 508 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง .หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-502288-142 หรือส่งประวัต... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
4 วันที่ผ่านมา
 ...พ เยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลือต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน .สะเดา วิธีการรับสมัครงาน ส่ง e-mail หรือ สมัครด้วยตน... 

บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

สะเดา
1 วันที่ผ่านมา
 ...้วยตนเองที่ บริษัท ไทนกรีนไบโอแมส จำกัด 93 ม.2 ต.พังลา .สะเดา จ.สงขลา 90170 โทร (***) ***-**** หรือส่งประวัติมาที... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
18 วันที่ผ่านมา
 ...บริษัท เอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด 93 ม.2 ต.พังลา .สะเดา จ.สงขลา 90170 โทร 074-502288-142, (***) ***-**** ห... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
2 วันที่ผ่านมา
 ...์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด 508 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง .หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-502288-142 หรือส่งประวัต... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
2 วันที่ผ่านมา
 ...์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด 508 ม.4 ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง .หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-502288-142 , (***) ***-**** ... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
2 วันที่ผ่านมา
 ....ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ .หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" 3. ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.สำนักขาม .สะเดา จ.สงขลา หน้าที่และรายละเอียดของงาน : ติดต่อกลุ่มลูกค้า บริ... 

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

สะเดา
1 วันที่ผ่านมา
 ...นช่วยเหลือ ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน 93 ม.2 ถ.ต. พังลา . สะเดา จ. สงขลา วิธีการรับสมัครงาน สมัครได้ด้วยตนเอง... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
2 วันที่ผ่านมา
 ...่อนไข) -อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน .สะเดา จ.สงขลา วิธีการรับสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
 ...่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ต.สำนักขาม .สะเดา จ.สงขลา วิธีการรับสมัครงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
 ...มจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) สาขา อันวาร์ 88/8 ต.สำนักขาม .สะเดา จ.สงขลา 90120 " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" 3. สมั... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
 ...กลฟส์ สาขาสะเดา พี.เอส. เลขที่ 207/1 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา .สะเดา จ.สงขลา 074-411-111 2. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐา... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา