จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

1-20 จาก 38 ผลการ

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- มีความ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักร- วางแผนการซ่อมบำรุงประจำปี ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรภายใน...
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานซ่อม สร้าง และบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ และงานโยธา...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล งานซ่อมบำรุง ในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ CNC Maintenance Supervisor• รับผิดชอบในงานด้านการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC, Robot ในสายการผลิต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลงานแจ้งซ่อม ระบบสาธารณูโภค (น้ำ ไฟ แอร์)2. ดูแลงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร (เช่น SMT, AI ,เครื่อง...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ใช้-ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา-จัดทำตารางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่อ...
1 วันที่ผ่านมา
ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลเอกสารเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามระบบ2.ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆ เช่น...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท สีทอง 555 จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถทำเอกสาร วางแผนการทำงาน สรุป PM จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคของ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที เอส ที อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุม กำกับ สั่งการให้พนักงานทำงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงาน Facility ทั้งหมดภายในสาขา- จัดทำแผน PM และงานดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน- งานอื่นๆ ตา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิปปุโดะ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลอุปกรณ์งานครัว งานไฟฟ้า ระบบสื่อสาร งานระบบประปา งานระบบปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้ปกติ-รับข้อ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการซ่อมบำรุง- งานซ่อมบำรุงระบบไฟ/เครื่องจักรกลโรงงาน รอก เครน ยานยนต์(ซ่อมบำรุงตามตำแหน่งงานที่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างคุมเครื่องจักร ฝ่ายผลิตช่างซ่อมเครื่องจักรเครื่องบรรจุผงลงซอง เช่น กาแฟ นมผงเครื่องบรรจุเม็ดลงซ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร(PM)การจัดทำตารางค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ฯ(PM)...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน และควบคุมงานซ่อมเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบสาธ...
29 วันที่ผ่านมา
MM Logistics Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนควบคุมกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร2.ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร ตา...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที. สัน เทรดมาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ดูแลทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และหาแนวทาง ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือกระทบต่อการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหางาน...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด  -  สมุทรปราการ
ดูแลงาน PREDICTIVE AND PREVENTIVE MAINTAINANCE ทั้งระบบ ค่ารถ, ค่าอาหาร, ค่าน้ำมัน, เบี้ยขยัน, โบนัส 1. มีประสบการณ์ตรงก...
9 วันที่ผ่านมา
12