รายละเอียดงาน จัดทำระบบซ่อมบำรุง และควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร # ปฏิบัติงานตาม Act...

Toyo Millennium Co., Ltd.

ปากช่อง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลระบบงานซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด,ควบคุมดูแล อะไหล่ สำหับใช้งานในการซ่อ...

บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด

พนัสนิคม
17 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำแผนซ่อมประจำสัปดาห์ / ประจำปี - จัดทำประวัติเครื่องจักร - ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างภายในแผนก...

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด

สามพราน
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร(PM) บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์ ควบคุมงานในแผนก มีความรู้ร...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษา ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance ) และการบำรุงรักษาเครื่...

บริษัท เดลี่ ไอซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุงไฟฟ้า รวมถึงติดตามงานให้แล้วเสร็จ เพื่อ...

บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนงาน PM และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน - กำหนดงานซ่อม CM ให้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการ...

SD Guthrie International Nonthaburi Co.,LTD.

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ภายในสนามกอล์ฟ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป # วุฒิการ...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
14 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์ในการซ่อมบ...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลงาน PREDICTIVE AND PREVENTIVE MAINTAINANCE ทั้งระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์ตรงกับงาน...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จังหวัดระยอง
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการบำรุงรักษางาน อุปกรณ์ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่เค้ก เครื่องทำน้ำแข็ง ...

บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบงานของแผนก ตาม Jod Description 2.ประสานงานกับทาง Sub และควบคุมการทำงาของ Sub 3. วา...

โบลแพค จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้าแผนกซ่องบำรุง มีความรู้งานด้านไฟฟ้า ดูแลระบบซ่อม สร้าง และเดินระบบไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ...

บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานในแผนก - วางแผนจัดการการทำงานงานของพนักงานในแผนก - จัดทำดูแลเอกสารง...

บริษัท พี.เอส.เอส.พี. คอมพลีท จำกัด

นครปฐม
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อบำรุงเครื่องจักร...

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
10 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์และประเมินสภาพรถ ก่อนนำรถเข้าซ่อม (ว่าซ่อมเองหรือเข้าอู่) 2. ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบ...

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

นครราชสีมา
5 วันที่ผ่านมา