จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

1-11 จาก 11 ผลการ

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน ควบคุมการทำงานภายในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด  -  สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมซ่อมบำรุงเครื่องจักร, เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในกระบวน... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับด่วนมาก ! บริหารจัดการงานในฝ่ายซ่อมบำรุงทั้งหมด (เป็นงานบริหารไม่ใช่งานซ่อมโดยตรง) - ม...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด  -  นครปฐม 20000 บาท
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน - วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตในด้านเครื่... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างคุมเครื่องจักร ฝ่ายผลิต ช่างซ่อมเครื่องจักร เครื่องบรรจุผงลงซอง เช่น กาแฟ นมผง เ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยมาสเตอร์ คัลเลอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป - งานไฟฟ้าต่างๆ ภายในโรงงาน - ซ่อมเครื่อง...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย ...  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน - กำกับดูแลผู้รับเหมางานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน สถานที่... 
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด  -  พัฒนานิคม (อำเภอ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงาน / ดำเนินงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา / แก้ไขปัญหา / ซ่อมบำรงเครื่...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด  -  กระทุ่มแบน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรโรงแผ่น -ควบคุมการบำรุงรักษาให้เป็นไปตาม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการซ่อมบำรุง - งานซ่อมบำรุงระบบไฟ/เครื่องจักรกลโรงงาน รอก เครน ยานยนต์ (ซ่อมบำรุงตามตำแห...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  เมืองสมุทรสาคร
1. ควบคุมอาคารสถานที่, สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุม ดูแลงานระบบให้พร้อมใช...
12 วันที่ผ่านมา