จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หัวหน้า

1-20 จาก 81 ผลการ

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการประกันคุณภาพสินค้าของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการ...
6 วันที่ผ่านมา
Belink Media Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคมการแก้ ไขปัญหาจากผู้ใช้งานหน่วยงานต่างๆ ่ ในการใช้งานระบบเครือข่าย และ Hardware ต่างๆ ่- ดูแ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายและ...
2 วันที่ผ่านมา
Domino  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - การผลิต เบเกอรี่ ร้อนและเย็น - จัดทำและควบคุมการผลิตตามแผนการผลิต- ประจำที่ Commissary อยุธยา วัง...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออสการ์ แกรนด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงาน ป้าย และสามารถจบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้าพอใจ-สามารถตีราคางานป้ายได้ และ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล การปฎิบัติงาน แผนกงานบุคคล- ประสานงานกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ สนญ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิษัท ฯ ต้องการรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ดังนี้- ตำแหน่ง หัวหน้า PC คุณสมบัติผู้สมัคร1. เพศหญิง2. อายุ 25 – 35 ปี3. มีบุ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทนขายสินค้าเป็นครั้งคราว คุณสมบัติ...
3 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบงานส่วนของฝ่ายคลังวัตถุดิทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระด...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประสานงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการปฏิบัติงานของทีมในแต่ละวันให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อให้บรรลุ KPI ของ Call Center แต่ละรา...
4 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ ด้านงานตรวจสอบคุณภาพ-ตรวจสอบงานและควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน-ตรวจสอบผลวิเคราะห์วัตถุดิบ ...
3 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการทำงานของพนักงานกะ- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผน- สามารถทำงานเป็นกะกลางวันและกลางคืนได้- มีค...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.เค. อินเตอร์เคมิคอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมและจัดการระบบ/การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์2.ควบคุมระบบสุขาภิบาลโรงงาน3.ควบคุมการสอบเทียบเครื่อง...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
- รับอายุ 30 ปีขึ้นไป - มีความเป็นผู้นำ - มีรถยนต์ส่วนบุคคล สะดวกเดินทาง - มีประสบการณ์ด้าน เพลโล ฝ่ายบุ
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยในศูนย์อู่สี ควบคุมค่าใช้จ่าย บริการ การทำงานของทีมงาน ในส่วนของอู่สีและตัวถัง คุ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยนตรกิจคอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับผู้จำหน่ายทั่วประเทศ- ให้ความสนับสนุนผู้จำหน่าย เพื่อผลักดันยอดขาย- แนะนำและให้ความรู...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นต่างๆ2.วางแผนกกิจกรรมส่งเสริมการขาย แพคเก็จให้กับกรุ๊ปทัวร์...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท พระราม 7 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์เอกสารด้านบัญชี- มีความรู้เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ (จะพิจารณ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้คงสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา- ตรวจ Sto...
23 วันที่ผ่านมา