จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน หัวหน้า

1-20 จาก 29 ผลการ

บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 12000 บาท
ตำแหน่ง : หัวหน้า/พนักงานฝ่ายจัดส่งและกระจายสินค้า รายละเอียดของงาน พนักงาน/หัวหน้า ฝ่ายจัดส่งสินค้า/LOGISTICS ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : หัวหน้า-ผู้จัดการ รายละเอียดของงาน ดูแล ควบคุม บริหารการจัดการด้านฝ่ายผลิตอาหารเสิรมและเครื่องสำอางค์ ... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด  -  นนทบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้า Import & Export รายละเอียดของงาน - วางแผนสินค้านำเข้าและส่งออก สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลต... 
14 วันที่ผ่านมา
JH & SNOW GROUP CO., LTD.  -  กาญจนบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้า QA รายละเอียดของงาน 1.วางแผนควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผลการควบคุมระบบคุณภาพ รวบรวมวิเคราะห์และรายงาน... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ / หัวหน้า / เจ้าหน้าที่ขายกระดาษลูกฟูก รายละเอียดของงาน - บริหาร จัดการ ทีมงาน เป้าขาย ยอดขาย... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยในศูนย์อู่สี ควบคุมค่าใช้จ่าย บริการ การทำงานของทีมงาน ในส่วนของอู่สีและตัวถัง...
11 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตรวจสอบงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดูและเรื่องการสรรหาว่าจ้าง ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบั...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทน...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา - ให้การบริการจัดการงานขายและปิดงานขาย - พาลูกค้าเข้าชมโ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ **มาสมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์แล้วรู้ผลเลย** -ดูแลการทำงานของพนักงานขาย -ติดตามผลการทำงานของพนัก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ) 20000 บาท
- รับผิดชอบการตรวจสอบ สินค้า/วัตถุดิบ - รายงานผลผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และติดตาม สรุปผล - บันทึก และสรุปรายงานต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  บางละมุง
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานร้านค้าและผุ้เช่าภายในศูนย์การค้า และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม ...
19 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ ด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์และพัฒนา กาวอุตสาหกรรม - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ -ตรวจสอ...
3 วันที่ผ่านมา
ร้านออสการ์ กราฟฟิค  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงาน ป้าย และสามารถจบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  สามพราน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการทำงานของพนักงานกะ - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผน - สามารถท...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประสานงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  ตราด
-ตรวจสอบคุณภาพ100% ของวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบกระบวนการผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -รายงานกับฝ่ายบร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พระราม 7 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์เอกสารด้านบัญชี - มีความรู้เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย - สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ (...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาสปอร์ตคาร์เร้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม.3 ) ขึ้นไป อายุไม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12