จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หัวหน้า

1-20 จาก 22 ผลการ

บริษัท ยูนีค อินดัสเตรียล แพ็ค จำกัด  -  บางเสาธง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบคุณภาพ, มาตรฐานของวัตถุดิบที่นำมาผลิต 2. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่บกพร่อง ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทนขายสินค้าเป็นครั้งคราว ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ **มาสมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์แล้วรู้ผลเลย** -ดูแลการทำงานของพนักงานขาย -ติดตามผลการทำงานของพนัก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดอร์เช่ฟาเนียนเต้  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการทำงานบริการ และ ให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ ในวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯจะต...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบด้านการต้อนรับลูกค้ารับแจ้งซ่อมรถยนต์ที่ลูกค้านำมาเข้ารับบริการ ให้คำแนะนำลูกค้าที่นำ...
22 วันที่ผ่านมา
ร้านออสการ์ กราฟฟิค  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงาน ป้าย และสามารถจบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้าพอใจ -สามารถตีราคางานป้าย...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC หรือเครื่อง Manual 2. ซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม...
20 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตรวจสอบงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดูและเรื่องการสรรหาว่าจ้าง ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎระเบียบบริษัท 2. ควบคุ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พระราม 7 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์เอกสารด้านบัญชี - มีความรู้เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย - สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ (...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ) 20000 บาท
- รับผิดชอบการตรวจสอบ สินค้า/วัตถุดิบ - รายงานผลผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และติดตาม สรุปผล - บันทึก และสรุปรายงานต...
5 วันที่ผ่านมา
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ Total Bacteria, Total Coliform, Faecal Coliform, E.Coli, Legionel...
20 วันที่ผ่านมา
สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 20000 บาท
สามารถดูแล ควบคุมทีมงาน Call ภายในความดูแล ให้สามารถปฎิบัติงานบริการให้เกิดความพึงพอใจต่อลุกค้าได้ กระตุ้นและสร้างสรรค์ก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา - ให้การบริการจัดการงานขายและปิดงานขาย - พาลูกค้าเข้าชมโ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮาร์วาร์ดเทค จำกัด  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : หัวหน้า QC - รายละเอียด : ควบคุมคุณภาพของสินค้าก่อนที่จะนำส่งไปยังลูกค้า - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ฮงเส็ง กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ ตำแหน่ง : หัวหน้า IE/ จนท IE - รายละเอียด : จัดสมดุลย์การผลิต / ศึกษาเทคนิคการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Avis Rent A Car: Thailand  -  ประจวบคีรีขันธ์
 ...ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามคำสั่งของ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ/หัวหน้า หน่วยงานได้มีการมอบหมายงาน - เตรียมรถ อุปกรณ์เสร... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...- สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และบริษัท - สามารถใช้ Computer โปรแกรม Microsoft Off... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...- สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และบริษัทฯ - สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ ได้คล่อ... 
16 วันที่ผ่านมา
12