ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หัวหน้า

1-20 จาก 92 ผลการ

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี -สามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้- ร่วมประชุม...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทนขายสินค้าเป็นครั้งคราว คุณสมบัติ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการตลาด ดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย- อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บิ๊กวันอินเตอร์เทรด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบด้านการออกแบบ Packaging / Ads. / สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ / etc.2.มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพา...
2 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ ด้านงานตรวจสอบคุณภาพ-ตรวจสอบงานและควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน-ตรวจสอบผลวิเคราะห์วัตถุดิบ ...
12 วันที่ผ่านมา

Galaxy Group  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลควบคุมระบบัญชี-ปิดงบเดือน และงบปี-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -- คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก ประส...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซอร์ติฟายด์แอคเคาน์ติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ * ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกตรวจสอบบัญชี และแผนกบัญชี* ตรวจสอบงานของ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยในศูนย์อู่สี ควบคุมค่าใช้จ่าย บริการ การทำงานของทีมงาน ในส่วนของอู่สีและตัวถัง คุ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟสมี คอสเมติก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้าทีม ทำการตลาดออนไลน์ หญิงหรือชาย ประสบการณ์ 3 ปี จบ ปริญญาตรีเป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร : ม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จํากัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน (Action Plan) การบริหารซุ้มน้ำ- ควบคุมดูแล ติดตามและตรวจสอบ (Audit) ผลประกอบการของซุ้มน้ำแ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ิษัท ฯ ต้องการรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ดังนี้- ตำแหน่ง หัวหน้า PC คุณสมบัติผู้สมัคร1. เพศหญิง2. อายุ 25 – 35 ปี3. มีบุ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Belink Media Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคมการแก้ ไขปัญหาจากผู้ใช้งานหน่วยงานต่างๆ ่ ในการใช้งานระบบเครือข่าย และ Hardware ต่างๆ ่- ดูแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงบประมาณ และบริหารสินค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 33 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาต...
2 วันที่ผ่านมา

KidZania Bangkok  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลห้อง CCTV- วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย- ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พาสปอร์ตคาร์เร้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : คุณ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฝนฟาร์ม  -  จังหวัดสระบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการรีดนม / ระบบการรีดนม ภายในฟาร์ม- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ทีเอ็นบี เอ็กซ์เพรส เวิลด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหา 80%- payroll 20%- สรรหาพนักงานลงสาขาให้ทันกับอัตราการต้องการ- สรรหาพนักงานลงสาขาที่เปิดใหม่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 26000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานฑูตให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ2. อำนวยความสะดวกด้านคว...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Chubb Samaggi Insurance PCL.,  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ- รับผิดชอบและบริหารทีมงานผู้ขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ให้บรรลุเป้า หมายตามที่กำห...
4 วันที่ผ่านมา