จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หัวหน้า

1-20 จาก 78 ผลการ

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายและ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนีค อินดัสเตรียล แพ็ค จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ฯ 2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้ามาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. ตรวจสอบ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทนขายสินค้าเป็นครั้งคราว คุณสมบัติ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบกำกับงานกิจกรรมพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์- ติตต่อประสานงานพื้นที่ต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ เอก...
2 วันที่ผ่านมา
ร้านออสการ์ กราฟฟิค  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงาน ป้าย และสามารถจบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้าพอใจ-สามารถตีราคางานป้ายได้ และ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการปฏิบัติงานของทีมในแต่ละวันให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อให้บรรลุ KPI ของ Call Center แต่ละรา...
2 วันที่ผ่านมา
Belink Media Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคมการแก้ ไขปัญหาจากผู้ใช้งานหน่วยงานต่างๆ ่ ในการใช้งานระบบเครือข่าย และ Hardware ต่างๆ ่- ดูแ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยในศูนย์อู่สี ควบคุมค่าใช้จ่าย บริการ การทำงานของทีมงาน ในส่วนของอู่สีและตัวถัง คุ...
9 วันที่ผ่านมา
Travel Click (Thailand), Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหาร จัดการ กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล และธุรการ- การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร- บริห...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ **มาสมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์แล้วรู้ผลเลย**-ดูแลการทำงานของพนักงานขาย -ติดตามผลการทำงานของพนักงานขายต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ตามแผนที่กำหนด ปฏิบัติงานบัญชีภายในทั่วไป เช่น การจัดทำเอกสารทางบัญชี และเอก...
2 วันที่ผ่านมา
Asia Polysacks  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารงานในฝ่ายรับประกันคุณภาพให้เป็นไปตาม คุณภาพ ISO.9001/2008-กำหนด KPI. และติดตามผลการปฏิบัติให...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ/ดูแลอุปกรณ์การทำงานควบคุมคุณภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ- เก็บตัวอย่างวัตถุดิบ/คอนกรีต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถดูแล ตรวจสอบ ปรสานงาน ระบบบัญชีกับทางสำนักงาน กรุงเทพฯ ได้ดี - มีความรู้ด้านภาษี อาทิ ภงด.1...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำโรงงาน มีประสบการณ์ด้านเครื่องแพคบรรจุแนวนอน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี)...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คูลแพลนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลทีม Tele Sale ด้านประกันภัยรถยนต์ ปี2 - กระตุ้นยอดขาย ทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตาม KPI - ค้นหา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL....  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ผู้จัดการร้านเบเกอรี่• ดูแลและจัดการทุกพื้นที่ภายในร้านอาหารรวมถึงความสำคัญทุกด้านในการให้บริการ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาสปอร์ตคาร์เร้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : คุณ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม ประสานงานกับลูกค้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถดูแบบได้ คุณส...
2 วันที่ผ่านมา