ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน หัวหน้า

1-20 จาก 103 ผลการ

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายและ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทนขายสินค้าเป็นครั้งคราว คุณสมบัติ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บิ๊กวันอินเตอร์เทรด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบด้านการออกแบบ Packaging / Ads. / สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ / etc.2.มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพา...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสงรุ่ง กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย-หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป - ระดับการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ขึ้นไป- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความคิดริเร...
12 วันที่ผ่านมา

Travel Click (Thailand), Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหาร จัดการ กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล และธุรการ- การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร- บริห...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ิษัท ฯ ต้องการรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ดังนี้- ตำแหน่ง หัวหน้า PC คุณสมบัติผู้สมัคร1. เพศหญิง2. อายุ 25 – 35 ปี3. มีบุ... 
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยในศูนย์อู่สี ควบคุมค่าใช้จ่าย บริการ การทำงานของทีมงาน ในส่วนของอู่สีและตัวถัง คุ...
6 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ ด้านงานตรวจสอบคุณภาพ-ตรวจสอบงานและควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน-ตรวจสอบผลวิเคราะห์วัตถุดิบ ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 32000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประสานงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ออสการ์ แกรนด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงาน ป้าย และสามารถจบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้าพอใจ-สามารถตีราคางานป้ายได้ และ...
9 วันที่ผ่านมา

Kids Edutainment Holdings (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลห้อง CCTV- วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย- ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นต่างๆ2.วางแผนกกิจกรรมส่งเสริมการขาย แพคเก็จให้กับกรุ๊ปทัวร์...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา- ให้การบริการจัดการงานขายและปิดงานขาย- พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้า...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  อุดรธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้คงสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา- ตรวจ Sto...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 26000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานฑูตให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ2. อำนวยความสะดวกด้านคว...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด  -  เมืองฉะเชิงเทรา

ปฎิบัติงานในแผนกซ๋อมบำรุง ซ่อมแซม ดูแล รักษาเครื่องจักร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สหปลื้ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

10000 - 20000 บาท
• บริการและต้อนรับลูกค้า นำเสนอ ให้คำแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า • บริหารและรับผิดชอบ ควบคุมดูแล การจัดสินค้าหน้าร้าน แล...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด  -  ราชเทวี

18000 - 35000 บาท
- วางระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุน - ควบคุม วิเคราะห์ จัดทำค่าใช้จ่ายเกียวกับต้นทุน - จัดทำ วิเคราะห์ ต้นทุนผลิตและต้นท...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด  -  บางปะอิน

ควบคุมดูแลและตรวจสอบพนักงาน PC ควบคุมสต๊อกสินค้าและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ให้คำแนะนำและสอนการนำเสนอเทคนิควิธีการ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด  -  จังหวัดลพบุรี

1.ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ 2.กำกับดูแลการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตและสายงานป...
1 วันที่ผ่านมา