ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน หัวหน้า กรุงเทพมหานคร

1-20 จาก 47 ผลการ

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี -สามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมได้- ร่วมประชุม...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการขายสุขภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC หรือเป็นหน่วยแทนขายสินค้าเป็นครั้งคราว คุณสมบัติ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการตลาด ดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย- อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่...
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ ด้านงานตรวจสอบคุณภาพ-ตรวจสอบงานและควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน-ตรวจสอบผลวิเคราะห์วัตถุดิบ ...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ออสการ์ แกรนด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงาน ป้าย และสามารถจบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้าพอใจ-สามารถตีราคางานป้ายได้ และ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -- คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก ประส...
5 วันที่ผ่านมา

Galaxy Group  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลควบคุมระบบัญชี-ปิดงบเดือน และงบปี-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซอร์ติฟายด์แอคเคาน์ติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ * ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกตรวจสอบบัญชี และแผนกบัญชี* ตรวจสอบงานของ...
7 วันที่ผ่านมา

Belink Media Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคมการแก้ ไขปัญหาจากผู้ใช้งานหน่วยงานต่างๆ ่ ในการใช้งานระบบเครือข่าย และ Hardware ต่างๆ ่- ดูแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เฟสมี คอสเมติก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้าทีม ทำการตลาดออนไลน์ หญิงหรือชาย ประสบการณ์ 3 ปี จบ ปริญญาตรีเป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร : ม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยในศูนย์อู่สี ควบคุมค่าใช้จ่าย บริการ การทำงานของทีมงาน ในส่วนของอู่สีและตัวถัง คุ...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ิษัท ฯ ต้องการรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ดังนี้- ตำแหน่ง หัวหน้า PC คุณสมบัติผู้สมัคร1. เพศหญิง2. อายุ 25 – 35 ปี3. มีบุ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Kids Edutainment Holdings (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลห้อง CCTV- วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย- ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท พาสปอร์ตคาร์เร้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : คุณ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ- รับผิดชอบและบริหารทีมงานผู้ขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ให้บรรลุเป้า หมายตามที่กำห...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 26000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานฑูตให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ2. อำนวยความสะดวกด้านคว...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สำนักงานกฏหมาย อิตตัลไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานประจำ - แผนก VISA & WORK PERMIT-จบระดับการศึกษาไหนก็ได้ ไม่แน้น - มีประสบการณ์ยื่นขอใบอนุญาตทำง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นต่างๆ2.วางแผนกกิจกรรมส่งเสริมการขาย แพคเก็จให้กับกรุ๊ปทัวร์...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด  -  ราชเทวี

18000 - 35000 บาท
- วางระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุน - ควบคุม วิเคราะห์ จัดทำค่าใช้จ่ายเกียวกับต้นทุน - จัดทำ วิเคราะห์ ต้นทุนผลิตและต้นท...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกั...
6 วันที่ผ่านมา
123