จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน สถาปัตยกรรม

1-20 จาก 114 ผลการ

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ของโครงการต่างๆ - จัดจ้างแรงงานผู้รับเหมาให้ทันต่อความต้องการของห...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเขียนแบบ AUTO CAD , เขียนแบบสามมิติ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง- เคลียร์สเปค ประสานงานกับหน้าไซด์งานก่อสร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี.อี.ซี.ซี.กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า งานระบบก่อสร้าง สวัสดิการ : โบนัส ประกันสังคม เบี้ยขยัน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3  -  กรุงเทพมหานคร

.. สวัสดิการ : สิทธิในการรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว , กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม , ป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท อีอ...  -  กรุงเทพมหานคร

เขียนแบบสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตรวจสุขภาพประ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Learnbalance Group  -  กรุงเทพมหานคร

 ...สมบัติเพิ่มเติม : - ระดับการศึกษาวุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม (Interior architecture) สาขาออกแบบภายใน (Interior Des... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...มบัติเพิ่มเติม : 1.มีประสบการณ์ในงาน ตกแต่งภายใน หรือ สถาปัตยกรรม 2.เรียนทางด้าน ก่อสร้าง เคหะภัณฑ์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง· เขียนแบบงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม· สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี· สามารถอ... 
11 วันที่ผ่านมา

Project Interior Vision Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

 ...22 ปีขึนไป - วุฒิปริญญาตรี.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง ,สถาปัตยกรรม ,ตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความขยัน อดทน... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม , สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- อ่านแบบ Autocad ได้- มีทัก... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 .... วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ใน... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ม : จบการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา - สถาปัตยกรรม สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ จบการ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม - จัดทำ Shop Drawing- แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ :... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บาริโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...มเติม : คุณสมบัติ1. จบปริญญาตรีสาขาศิลปกรรม (ออกแบบ), สถาปัตยกรรม (ออกแบบภายใน) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. สามารถใช้โปรแกร... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
 ...าย อายุ 23 - 35 ปี-จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา วิศวกรโยธา สถาปัตยกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง-สามารถอ่านแบบและถอดแบบได้-สื... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
 ...ี่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
 ...พิ่มเติม : -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / สถาปัตยกรรม-มีความเข้าใจแบบก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้างเบื้องต้น... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
 ...5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่ สามารถอ่านแบบงานโครงสร้าง/สถาปัตยกรรม/งานระบบได้ และมีเกรดอยู่ในระดับ 3.00 ขึ้นไป สวัสดิการ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ี (ก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ, การจัดการบริหารงานก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม)- มีประสบการณ์ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง จะพิจารณาเ... 
2 วันที่ผ่านมา