จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน สถาปนิก

1-20 จาก 171 ผลการ

บริษัท นอร์มมาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ออกแบบ/ถอดแบบโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบและติดตามผลงานออกแบบและเขียนแบบและตรวจสอบแบบก่อสร้าง 3. ประสานง...
1 วันที่ผ่านมา
เมฆา - เอส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...มเติม : ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ประสบการณ์ทำงาน สถาปนิก 1 ปีขึ้นไปมีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ โปรแกรม Auto... 
2 วันที่ผ่านมา
โครงการละแมโมเดิร์นเฮ้าส์  -  จังหวัดชุมพร
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิ
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานและติดตามแบบจากสถาปนิกผู้อกแบบ2.ควบคุมและออกแบบการทำงานของผู้รับเหมา3.ประสานงานกับผู้บริ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลด้านงานก่อสร้าง ประสารงาน เคียร์แบบ ดูสเปคสิ้นค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 26 - 35...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)- ประมาณราคา/เคลียแบบ งานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฮ้าส์แบ็งค็อค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เคลียร์แบบ และ ตรวจแบบบ้านพักอาศัย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น-อาร์คิเทคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบบ้าน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแบบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อใ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถเขียนแบบและประเมินราคาเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย ว...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้ถูกต้อง พัฒนาแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน-พิจารณาแบบงานผู้รับเหมา-ประม...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟินิชชิ่งทัช ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • มีความรักและเข้าใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรม• สามารถทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหม...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในการออกแบบบ้านพักอาศัย อย่างน้อย 2ปีมีความสามารถในการใช้โปรแกรม 3DMAX ,AUTO CAD,SCHKET...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสบการณ์ 0-2 ปี-ใช้ AutoCAD , SketchUP ได้ดี และรวดเร็ว-เขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ดี-งานเกี่ยวกับ กา...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบสถาปัตยกรรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปร...
4 วันที่ผ่านมา
เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแบบ Shop Drawing และ As built Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ- ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถจัดทำ SHOP DRAWING เคลียร์แบบหน้างานเพื่อนำเสนอผู้ควบคุมงาน และจัดเตรียมวัสดุเพื่อขออนุมัติใช...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารควบคุมงานก่อสร้างโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูงเกินกว่า 20 ชั้น, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โร...
4 วันที่ผ่านมา