จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน สถาปนิก

1-20 จาก 353 ผลการ

บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถออกแบบบ้านและนำเสนอแบบบ้านใหม่ๆต่อลูกค้าได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ...
2 วันที่ผ่านมา

Medesign And I Co.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)- ประมาณราคา/เคลียแบบ งานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดหา, วิเคราะห์ และนำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพ เหมาะสมกับการลงทุนพัฒนาโครงการ2. ศึกษา-สำรวจ และวิเ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทรดส์แมน คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม- ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค บิวเดอร์ (ประเทศไทย)  -  กรุงเทพมหานคร

- ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลเพื่อออกแบบ - ออกแบบ / เขียนแบบ และนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมให้ตรงกับ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก - อายุ 22- 50 ปี - ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก - สามารถใช้โปรแกรม MS. Word, Excel, Auto CAD... 
4 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชวัน กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบต้องทำงานตามขั้นตอนและกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้างและนักเขีย...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ และประสานงานเรื่องการออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง (บ้านและคอนโดมิเนียม) ควบคุมการก่อสร้างร่วมกับ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิทวี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับ brief จากลูกค้าร่วมกับทีมงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาแบบ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า- ออกแบบ/เข...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบงานภายใน2.ระบบโครงสร้างภายในอาคาร3.วางแผนและออกแบบ เกี่ยวงานก่อสร้าง4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสบการณ์ 0-2 ปี-ใช้ AutoCAD , SketchUP ได้ดี และรวดเร็ว-เขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ดี-งานเกี่ยวกับ กา...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน : - ดูแลงานด้านวางสเปค และแนะนำวัสดุที่ใช้ในโครงการร่วมกับทีมออกเเบบของโครงการตามที่ได้รั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ็ทอาร์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน ออกแบบ , เขียนแบบงานก่อสร้าง สวัสดิการ ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง 25 ถึง - ปี วุฒิกา...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแบบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อใ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้ถูกต้อง พัฒนาแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน-พิจารณาแบบงานผู้รับเหมา-ประม...
2 วันที่ผ่านมา

เสรีสากลธุรกิจ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ *งานด้านการออกแบบบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ จัดผัง แลนสเครป จัดวางผัง *ยื่นขออนุญาตการก่อสร้า...
2 วันที่ผ่านมา

THAI PENTA-OCEAN CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบ เขียนแบบ พัฒนาแบบงานสถาปัตยกรรม- ออกแบบ รายละเอียดงานและเขียนแบบ ex, งานสุขาภิบาล ประปา ไฟ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนการก่อสร้าง จัดทำแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และเป็นแบบที่ใช้เป็นข้อมูลในอนาคต คุณสมบัติ เพศ ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบสถาปัตยกรรม ผังเมือง ตามที่ได้รับมอบหมาย เเละติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบั...
4 วันที่ผ่านมา

พันนาลิฟวิ่ง  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์สถาปัตย์ และตกแต่งภายในได้2. สามารถปรับแบบ และสามารถเสนอ...
2 วันที่ผ่านมา