นักศึกษาฝึกงาน (สถาปนิก วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา)

รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ - ตรงต่อเวลา เงินเดือน...

Thai Molman Realestate Co., Ltd.

จังหวัดภูเก็ต
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา (Civil Engineer)

รายละเอียดงาน : - ควบคุมการ ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผน และควบคุมดูแลการ ก่อสร้าง ให้มีคุณภาพตาม...

Thai Molman Realestate Co., Ltd.

จังหวัดภูเก็ต
2 เดือนที่แล้ว

วิศวกรโยธา ประจำโครงการสนามบินภูเก็ต

รายละเอียดงาน -ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมงานโครงสร้าง/ก่อสร้าง/ถอดแบบ/ประเมินราคา -วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง วัสดุก่อสร...

บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด

ถลาง
13 วันที่ผ่านมา