จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน พยาบาลวิชาชีพ

1-20 จาก 91 ผลการ

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  -  พระสมุทรเจดีย์

งานพยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัญญิต
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื...
2 วันที่ผ่านมา

บรืษัท เอเชียเฮลท์จำกัด  -  เกาะช้าง, ภาคตะวันออก

40000 บาท
มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานพยาบาลได้เป็นอย่างดี 1.มีประสบการณ์ในงานพยาบาล 5 ปีชึ้นไป 2.มีใบประกอบวิชาชีพการพย...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  -  หาดใหญ่

-ปฏิบัติงานด้านการให้พยาบาลทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายของบริษัท...
12 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลการทำหัตถการต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประส...
8 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ คุณ...
8 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ2. รับสมัครทั้งใน ส่วน OPD ,IPD ,และเฉพาทาง คุณสมบัต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด/...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ --จัดสถานที่ห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ จัดการแยกขยะติดเชื้อ อุปกรณ์ของมีคมที่ใช้งานแล้ว ...
2 วันที่ผ่านมา

เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ การใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบาย ของ โรง พยาบาล เพื่อความปลอ...
10 วันที่ผ่านมา

เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงค...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเชคและเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้และเอกสาร ในเคาน์เตอร์พยาบาล ให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน-...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เอพี คอสเมติคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ตรวจสอบ จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ความพร้อมของห้องผ่าตัดให้สอดคล้องกับ case ผ่าตัด2 ต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)  -  กรุงเทพมหานคร

ดูแลผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย/หญิง ~2. อายุไม่เกิน 40 ปี ~3. ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจ ประเมินเบื้องต้น - ฉีดออกซิเจนเข้าสู่ผิวโดยใช้เข็ม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 -...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เก่ง ภิญ เนอสซิ่งแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. ทำหัตถการ 2. งานเอกสาร Nurse note 3. ควบคุมการทำงาน PN , NA 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

1.ให้การบริการงานการพยาบาล 2.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลเทพธารินทร์  -  กรุงเทพมหานคร

1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับแผนการรักษาและประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมการส่งเสริ...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนนทเวช  -  จังหวัดนนทบุรี

-ดูแลมารดาตั้งครรภ์ก่อนคลอด ช่วยคลอด และเตรียมคลอด คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. -เพศ หญิง ~2. -อายุไม่เกิน 35 ปี ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว