จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน พยาบาลวิชาชีพ

1-20 จาก 97 ผลการ

โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง  -  พระสมุทรเจดีย์
งานพยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัญญิต
11 วันที่ผ่านมา
บริษัทโออาร์ซี เมดิคอล จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ
ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามแนวทางปฎิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  -  หาดใหญ่
-ปฏิบัติงานด้านการให้พยาบาลทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายของบริษัท...
5 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลการทำหัตถการต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประส...
5 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ2. รับสมัครทั้งใน ส่วน OPD ,IPD ,และเฉพาทาง คุณสมบัต...
5 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ คุณ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก WARD คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตร... 
4 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสั...
3 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก2.พัฒนาบุคคลกรด้านการพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 35...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงาน Laser ทุกประเภทช่วยอำนวยความสะอาดให้กับแพทย์ในการทำหัตการพิเศษบริการฉีดยาเจาะเลือดและใ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ --จัดสถานที่ห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ จัดการแยกขยะติดเชื้อ อุปกรณ์ของมีคมที่ใช้งานแล้ว ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด/...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เก่ง ภิญ เนอสซิ่งแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ทำหัตถการ 2. งานเอกสาร Nurse note 3. ควบคุมการทำงาน PN , NA 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - ...
3 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ตรวจสอบประวัติประเมินผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจ MRI และ CT SCAN -จัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการให้ยา -ติดตามอาการผู้ป่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)  -  กรุงเทพมหานคร
ดูแลผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย/หญิง ~2. อายุไม่เกิน 40 ปี ~3. ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ...
5 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร
1.ให้การบริการงานการพยาบาล 2.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...
1 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบาย ของ โรง พยาบาล เพื่อความปลอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
คลินิกแพทย์ศรีนครินทร์  -  กรุงเทพมหานคร
งานด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการ : มีทีพักสวัสดิการ ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒิ ปริญญาตรี ...
1 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส  -  ปทุมธานี
- มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (เป็นไปตามมตามมาตรฐานวิชาชีพ) - มีความรู้ความเ...
5 วันที่ผ่านมา