จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พยาบาลวิชาชีพ

1-20 จาก 1464 ผลการ

บริษัท เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

33000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานพยาบาล Full time - ดูแลผู้สูงอายุทั่วไปโดยเน้นการดูแลให้การพยาบาลพื้นฐานเช่นการให้ยา การทำหัตถก...
5 วันที่ผ่านมา

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก2.พัฒนาบุคคลกรด้านการพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื...
13 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ คุณ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติการพยาบาลและให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การดูแลของแพทย์- พัฒนาความรู้และให...
9 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสั...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเชคและเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้และเอกสาร ในเคาน์เตอร์พยาบาล ให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน-...
27 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด  -  ปทุมธานี

-  ให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย -  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  -  ศึกษา สังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล   -  ให...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ2. รับสมัครทั้งใน ส่วน OPD ,IPD ,และเฉพาทาง คุณสมบัต...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วย…อุบัติเหตุและฉุกเฉิน... โดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายขอ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดสถานที่ห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ จัดการแยกขยะติดเชื้อ อุปกรณ์ของมีคมที่ใช้งานแล้ว ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ประเมินคัดกรองผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมตามความเร่งด่วนและลักษณะอาการของผู้รับบริการ วุฒิปริญญาตรี ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มสูติกรรม โดยใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

หน้าที่หลักของตำแหน่ง (แผนกศัลยกรรม) : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมเด็...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ดุแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่ทีปัญหาทางด้านสูตินรีเวช ผู้ป่วยฝากครรภ์ การคัดกรองทางด้านสูติ สามารถบริหารจัดการอัตราก...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรสาคร

- ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมและทั่วไป - ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อม...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  -  พระสมุทรเจดีย์

งานพยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัญญิต
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (สาขา 3)  -  ธัญบุรี

- พยาบาล 2 อัตรา ประจำแผนก ER - พยาบาล 2 อัตรา ประจำแผนก OPD - วิสัญญีพยาบาล 1 อัตรา - เพศ ชาย / หญิง - อายุไม่เกิน 4...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอสมาแคร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเครื่องมือแพทย์ อบรมพนักงานผู้ช่วยแพทย์เรื่องการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ,-ดูแลห้อง ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ - อายุ 20-35 ปี - การศึกษาจบปริญญาตรีสาขาการพยาบาลศาสต...
6 วันที่ผ่านมา