งาน พยาบาลวิชาชีพ

202 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พยาบาลวิชาชีพ OPD ( Full time )

คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต # มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ...
สายไหม
3 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม (ประจำโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล)

หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลไตเทียม/พยาบาล ICU/-หากมีประสบการณ์และมีใบผ่านการอบรมเฉพาะทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ ...

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

จังหวัดนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ # มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ # อายุไม่เกิน 45 ปี # มีประสบการณ์โ...
ปากเกร็ด
5 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) # อายุ 20 - 35 ปี # วุฒิการศ...
บางพลัด
6 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร # มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล # มีประสบการณ์เคยเป็น In Chargeจะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีประสบการณ...
บางแค, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
6 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาล พัฒนาความรู้และทักษะทางก...

โรงพยาบาลธนบุรี2

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ( รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ )

จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1. รายงานผลให้แพทย์ทราบ 2.ประสานงานกับแพทย์ หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพ...

กลุ่มโรงพยาบาลเมืองสมุทร

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร # จบพยาบาลศาสตร์ # มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล # มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ # สามารถรับแร...
วังทองหลาง
6 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานพยาบาล Full time - ดูแลผู้สูงอายุทั่วไปโดยเน้นการดูแลให้การพยาบาลพื้นฐาน เช่นการให้ยา การทำหั...

บริษัท เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
18 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ER Full Time

คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย /หญิง (ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร) # วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต # มีใบป...
สายไหม
3 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ บางแค

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล- ให้บริการด้านการพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ-...

บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ - ตามงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศหญิง- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพ...

โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน

ดอนข่อย
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ป...

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร #-เพศหญิง #-อายุ 24 ปีขึ้นไป #-วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ #-บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ท...
บึงกุ่ม
6 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ER

คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง # อายุไม่เกิน 35 ปี # ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต # มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพย...
เมืองนนทบุรี
6 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ (OR)

คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) # อายุ 22 - 35 ปี # วุฒิการศ...
บางกอกน้อย
6 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ (งานห้องคลอดและทารกแรกเกิด)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานตามWP WI HB SD และ FM ของแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด - แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาใ...

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลผู้ป่วย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

จังหวัดนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา