ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน พยาบาลวิชาชีพ

1-20 จาก 100 ผลการ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มสูติกรรม โดยใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วย…อุบัติเหตุและฉุกเฉิน... โดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายขอ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (สาขา 3)  -  ปทุมธานี

- พยาบาล 1 อัตรา ประจำแผนก ER - วิสัญญีพยาบาล 1 อัตรา - เพศ ชาย / หญิง - อายุไม่เกิน 45 ปี - มีใบประกอบวิชาชีพ
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ดุแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่ทีปัญหาทางด้านสูตินรีเวช ผู้ป่วยฝากครรภ์ การคัดกรองทางด้านสูติ สามารถบริหารจัดการอัตราก...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด  -  เมืองเชียงราย

**ประจำแผนก IPD เด็ก 2 อัตรา, ICU 1 อัตรา, IPD SC 1 อัตรา, IC 1 อัตรา,ER 1 อัตรา -เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี - วุฒิการ...
3 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  -  พระสมุทรเจดีย์

งานพยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัญญิต
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ประเมินคัดกรองผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมตามความเร่งด่วนและลักษณะอาการของผู้รับบริการ วุฒิปริญญาตรี ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

หน้าที่หลักของตำแหน่ง (แผนกศัลยกรรม) : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมเด็...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ - อายุ 20-35 ปี - การศึกษาจบปริญญาตรีสาขาการพยาบาลศาสต...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

- ให้บริการตรวจรักษา , ให้คำปรึกษา แนะนำทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน - ให้บริการพยาบาลอาชีวอนามัย - ประสานงานส่งต่อผู้...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤต วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขึ้นเ...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ2. รับสมัครทั้งใน ส่วน OPD ,IPD ,และเฉพาทาง คุณสมบัต...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วย ให้บริการล้างแผล และฉีดวัคซีน โดยใช้ กระบวนการพยาบาล หลักการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายขอ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเชคและเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้และเอกสาร ในเคาน์เตอร์พยาบาล ให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน-...
3 วันที่ผ่านมา

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก2.พัฒนาบุคคลกรด้านการพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด/...
12 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสั...
10 วันที่ผ่านมา

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -กำกับดูแลและนิเทศพนักงานผู้ช่วยให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและมีพฤติกรรมบริการตามมาตรฐานวิชาชี...
13 วันที่ผ่านมา