239 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

คุณสมบัติ : * วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต * ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา

คุณสมบัติ : 1. คุณวุฒิตรงตามสายงาน 2. มีประสบการณ์ในสถานพยาบาลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - ...

เดอะ แบงค็อก คลินิกเวชกรรม

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ให้บริการพยาบาลเบื่องต้นแก่ผู้มารับบริการของคลินิก -อธิบายขั้นตอนและกระบวนการการรักษาให้ก...

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - มีความรู้ในการจัดระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของผู้ป่วย - มีความรู้ในการประเมินภาวะสุข...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ควบคุมการจัดการด้านการพยาบาล และงานบริการ 2. ดูแลผู้ป่วย ...

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตรไทย จำกัด

จังหวัดปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มสูติกรรม โดยใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติขอ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบา...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : แพทย์เป็นเจ้าของ เน้นทำงานกันเป็นทีม เข้าเคสหัตถการ เตรียมยาและเวชภัณฑ์ ดูแลสต็อคยาและอ...

วีรวดีคลินิก

เมืองสงขลา
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วย…อุบัติเหตุและฉุกเฉิน... โดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนว...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่หลักของตำแหน่ง (แผนกศัลยกรรม) : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ให้การพยาบาลและให้การดูแลผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนการทำหัตถการและหลังทำหัตถการ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม, สูติ นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมโรคกระดู...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - มีความรู้ในการจัดระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของผู้ป่วย - มีความรู้ในการประเมินภาวะสุข...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
2 เดือนที่แล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว

รายละเอียดงาน เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวช - ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1 คุณสมบัติผู้สมัคร #... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก (ER/IPD/OPD/OR) คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย หญิง อายุ 23 - 35...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

รายละเอียดงาน 1.บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบ Elective case และ Emergency Case รวมทั้ง OPD Case และ IPD Cas...

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

รายละเอียดงาน : ผู้ช่วย พยาบาล ประจำ โรงเรียน สารสาสน์วิเทศรังสิต คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร ผู้ช่วย พยาบาล...

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา