จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน พยาบาลวิชาชีพ

1-20 จาก 101 ผลการ

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (สาขา 3)  -  ธัญบุรี
1 พยาบาลประจำห้องคลอด 2 พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉิน 3 พยาบาลประจำแผนกผู้ป่วยวิกฤต
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.ปฏิบัติการพยาบาล 2.ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 3.จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 4.รับผิดชอบงานในหน้...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง
ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มสูติกรรม โดยใช้ กระบวนการพยาบาลและหลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  -  หาดใหญ่
-ปฏิบัติงานด้านการให้พยาบาลทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายของบริษัท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลการทำหัตถการต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประส...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)  -  กรุงเทพมหานคร
ดูแลผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย/หญิง ~2. อายุไม่เกิน 40 ปี ~3. ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เก่ง ภิญ เนอสซิ่งแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ทำหัตถการ 2. งานเอกสาร Nurse note 3. ควบคุมการทำงาน PN , NA 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - ...
3 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน  -  กรุงเทพมหานคร
ให้บริการพยาบาลประจำหน่วยหรือแผนกอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน รวมทั้งการให้การพยาบาลในห้องฉุกเฉิน การให้การพยาบาล ณ จุดเกิดเหต...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. รับผิดชอบงานด้านหัตถการ 2. จัดยา ทำแผล ฉีดยา IVน้ำเกลือ และการลงบันทึกประวัติคนไข้ รวมถึงช่วยแพทย์ตาม order ที่ได้ร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก WARD คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตร... 
3 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร
1.ให้การบริการงานการพยาบาล 2.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...
4 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์  -  จังหวัดชุมพร
ดูแลผู้ป่วย งานด้านการพยาบาล อยู่ประจำ หอผู้ป่วย, OPD, ER, OR ตามความถนัดของแต่ละคน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศช...
3 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเทพธารินทร์  -  กรุงเทพมหานคร
1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับแผนการรักษาและประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมการส่งเสริ...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ยัน รักษาพยาบาล หอพัก คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. พยาบาลวิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพ ~2. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิ... 
2 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก2.พัฒนาบุคคลกรด้านการพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 35...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ สวัสดิการ : ...
3 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยใน (IPD เด็ก) สวัสดิการ : 1.ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน(ไม่มีเพดานจำกัด)และครอบครัว 2.ก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด  -  จังหวัดพัทลุง
- ดูแลช่วยเหลือแพทย์ทำหัตการ Non Invasive - ลงทะเบียนผู้ป่วย - รับนัดหมาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ปฏิบัติการพยาบาลและให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การดูแลของแพทย์ - พัฒนาความรู้และให้ข้อมูลด้านสุขภาพอ...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด  -  จังหวัดนนทบุรี
WARD/ICU//OR/RR สวัสดิการ : เบี้ยขยัน รักษาพยาบาล หอพัก คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศ...
2 วันที่ผ่านมา