จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน พยาบาลวิชาชีพ

1-20 จาก 91 ผลการ

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  -  พระสมุทรเจดีย์

งานพยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัญญิต
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติการพยาบาลและให้ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ การดูแลของแพทย์- พัฒนาความรู้และให...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลการทำหัตถการต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประส...
5 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ2. รับสมัครทั้งใน ส่วน OPD ,IPD ,และเฉพาทาง คุณสมบัต...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเชคและเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้และเอกสาร ในเคาน์เตอร์พยาบาล ให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน-...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อี.แอนด์ วี. จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจ ประเมินเบื้องต้น - ฉีดออกซิเจนเข้าสู่ผิวโดยใช้เข็ม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 -...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ุคุณสมบัติ1. ความรู้ด้านการพยาบาลและ หัตถการต่างๆ 2. ความรู้เรื่องยา และการจ่ายยา 3. มีบุคคลิกภาพที่ดี 4. แก้...
20 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้การดูแลผู้ป่วยตามขอบเขตงานการพยาบาล2.บันทึกข้อมูลสถิติในงาน3.ให้ข้อมูลต่างๆกับคนไข้และญาติ คุณ...
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

ให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บรืษัท เอเชียเฮลท์จำกัด  -  เกาะช้าง, ภาคตะวันออก

40000 บาท
มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานพยาบาลได้เป็นอย่างดี 1.มีประสบการณ์ในงานพยาบาล 5 ปีชึ้นไป 2.มีใบประกอบวิชาชีพการพย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -เฉพาะทางด้านภาวะมีบุตรยาก คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ --จัดสถานที่ห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ จัดการแยกขยะติดเชื้อ อุปกรณ์ของมีคมที่ใช้งานแล้ว ...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ คุณ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด/...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)  -  กรุงเทพมหานคร

ดูแลผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย/หญิง ~2. อายุไม่เกิน 40 ปี ~3. ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

1.ให้การบริการงานการพยาบาล 2.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไ... 
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. รับผิดชอบงานด้านหัตถการ 2. จัดยา ทำแผล ฉีดยา IVน้ำเกลือ และการลงบันทึกประวัติคนไข้ รวมถึงช่วยแพทย์ตาม order ที่ได้ร...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส  -  ปทุมธานี

- มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (เป็นไปตามมตามมาตรฐานวิชาชีพ) - มีความรู้ความเ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

1. ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา 2. ร่วมกับทีมงานวิชาชีพพยาบาลและทีมสห...
1 วันที่ผ่านมา