239 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พยาบาลวิชาชีพ (OR)

รายละเอียดงาน 1.บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบ Elective case และ Emergency Case รวมทั้ง OPD Case และ IPD Cas...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาล ดูแลเด็กแรกเกิด ทีพักอาหารฟรี

รายละเอียดงาน : พยาบาล ประจำบ้าน เพื่อดูแลเด็กแรกเกิด อยู่ประบ้าน มีที่พัก และอาหารฟรี คุณสมบัติผู้สมัคร : เพ...

Ban-dit Baby Sister Center

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาล ER

รายละเอียดงาน พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป #2.วุฒิปริญญาตรีในสา... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

พยาบาล na

รายละเอียดงาน : จัดการดูแลผู้สูงอายุ คุณสมบัติผู้สมัคร : จัดการดูแลผู้สูงอายุ เงินเดือน : 30,000 ฿ ขึ้นไป จำนวนร...

บริษัท เพชรรัชตะ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

พยาบาลวิชาชีพ ประจำ โรงพยาบาลเปาโล พญาไท 3

รายละเอียดงาน ลักษณะงาน ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักวิชาการและจริยธรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง และสอดคล้องกับ พ...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดงาน WARD/ICU//OR/RR คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ # มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ #...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ แผนกIPD/OPD (ประจำรพ.เปาโล โชคชัย 4)

 ...ละเอียดงาน โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ดังนี้ - แผนก IPD ประกันสังคม - แผนก OPD คัดกรอง ... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ชิดลม full time

รายละเอียดงาน เพศหญิง มีใบประกอบวิชาชีพ - สามารถเปิดเส้นให้IV ได้ในระดับ ดี - ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ และเครื่องต่...

Star Clinic

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ(ICU) ด่วน

รายละเอียดงาน - มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ) - ม...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ LR/NSY

รายละเอียดงาน 1. ดูแลและให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. ประสานงานการให้การพยาบาลระหว่างบุคคลากรทางการ...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , OR,LR)

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม • ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พั...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน (พยาบาลวิชาชีพ)

รายละเอียดงาน 1. กำกับควบคุมงานด้านบริการ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 2. ตอบสนองนโยบายข...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาล Senior แผนกห้องผ่าตัด

รายละเอียดงาน ดูแลระบบงาน เอกสารต่างๆภายในแผนก ดูแล Job งานและโครงสร้างองค์กรของแผนก ประสานงานต่างๆช่วยหัวหน้า ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
5 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการสำนักคุณภาพ(พยาบาลวิชาชีพ)

รายละเอียดงาน วางแผน จัดทำ นำระบบไปสู่การปฎิบัติ ควบคุมและทำการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร ตามข้อกำห...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ(ห้องผ่าตัด)

รายละเอียดงาน - จัดเตรียมความพร้อมลูกค้า เช็คอุปกรณ์ก่อนการผ่าตัด และเข้าช่วยแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ให้เป...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดงาน : - ปฎิบัติงานด้าน พยาบาล ตามหลักวิชาชีพ - ผู้ช่วยแพทย์ประจำสาขา - ทำหัตถการต่าง ๆ ในการดูแลลูกค้า ...

ภพรวิญคลินิกเวชกรรม

จังหวัดนนทบุรี
15 วันที่ผ่านมา

พยาบาล

รายละเอียดงาน พยาบาลประจำคลินิกบัตรทอง คุณสมบัติผู้สมัคร # พยาบาล มีใบประกอบโรคศิลป์ # ทำงานนอกเวลาและนอกสถาน...

บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ (OPD-IPD)

รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในวิ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพOPD/IPD

รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา -ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -เขียนบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยรายที่ร...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์...

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ IPD /OPD (ประจำรพ.เปาโล เกษตร)

 ...โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (ติดbts เสนานิคม) เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ - แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม 2 อัตรา - แผนกผู้ป่วยใน... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว