จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน พนักงานฝ่ายบุคคล

1-20 จาก 20 ผลการ

บริษัท ไทยคีทาฮารา จำกัด  -  ชลบุรี
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบุคคล รายละเอียดของงาน 1. สรรหา / สัมภาษณ์เบื้องต้น / ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ สถานที่ปฏิบ... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อรับสมัครพนักงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น พัฒนาฝ่ายบุคคลสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาวิสัยทรรศน์...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานประกันสังคม, สวัสดิการ, ดูแลกฎระเบียบ, คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูดีจี ออริจินัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดหาบุคลากร,จัดทำสวัสดิการ,ดูแลกฏระเบียบ,จัดทำประวัติพนักงาน,ประเมินผลพนักงาน - จัดทำเอกสาร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : พนักงานสรรหา/พนักงานฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน!!! (ประจำสำนักงานใหญ่ เกษตรนวมิน) รายละเอียดของงาน • สรรหาพนั... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาพนักงาน - รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - จัดทำเงินเดือนพนัก...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -คิดค่าจ้างเด็กจัดรายการ/คลังสินค้า/พนักงานฝึกงาน -อัพเดท บอร์ดกิจกรรมภายในบริษัทฯ -และงานอื...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน - สามารถใช้โปรแกรม Business plus ได้ - จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้...
4 วันที่ผ่านมา
S Thai Property Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลอัตรากำลังของร้านทั้ง 2 ยูนิต คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบปริญญาต...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ - งานสรรหาว่าจ้าง/ - งานเงินเดื...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิธิตา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสถิติ ขาด ลา มาสายของพนักงานขาย(PC)ในสาขาที่รับผิดชอบ 1.ดูแลงานส...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Operational Energy Group Limited  -  กรุงเทพมหานคร
บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบุคคล - รายละเอียด : ประสานงานฝ่ายบุคคล, ติดต่อหน่วยงานราช... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส.รัตนวานิช จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัคร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บลู อินเทลลิเจนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  สาทร
บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบุคคล-Admin-Operator - รายละเอียด : รับสมัคร พนักงานฝ่ายบุ... 
11 วันที่ผ่านมา
อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี จำกัด มหาชน สาขาบางรัก  -  บางรัก, ภาคกลาง
บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบุคคล - รายละเอียด : คัดสรรบุคคลากร สัมภาษณ์งาน - ลักษณะ... 
10 วันที่ผ่านมา
เคซีเพลส  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลพนักงาน เก็บข้อมูลพนักงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Bangkok Weaving Mills Group  -  ปทุมธานี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานประกันสังคม 2. งานทะเบียนประวัติ 3. งานการ์ดใบลา,งานบัตร ค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Grandcross Service and Supply Co.,Ltd.  -  บางแค, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบุคคล - ธุรการ - รายละเอียด : สรรหา - คัดเลือกพนักงาน ทะเบ... 
11 วันที่ผ่านมา