จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พนักงานบุคคล

1-20 จาก 36 ผลการ

บริษัท รอยส์เซอร์วิส จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลพนักงานส่วนกลาง ดูแลยานพาหนะส่วนกลาง ออกรหัสพนักงานใหม่ ประสานงานหน่วยงาน ฝ่ายต่าง ๆ จัดท...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอร์เดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ดูแลงาน Time Attendance* ดูแลงาน Recruitment* งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกบุคคล คุณสมบัติ เ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านฝึกอบรม- งานด้านแรงงานสัมพันธ์- งานด้านสรรหาว่าจ้าง- งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง- งานที่ได้รับมอ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบบันทึกการขาด ลา มาสาย ค่าล่วงเวลาพนักงาน2.จัดทำเงินเดือนระบบ PAYROLL3.ดำเนินการเกี่ยวกับกอ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส.ธนา ปริ้นท์ติ้ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเวลาเข้าออกพนักงานจัดทำรายงานขาด ลา มาสาย ของพนักงานรายเดือนจัดทำเงินเดือนพนักงาน และคำนวณค่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการสรรหาบุคคลกร- บันทึกสถิติการลา- จัดฝึกอบรม- อื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. ...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกเวลาการมาทำงาน การลาหยุดงาน ฯลฯ จากเครื่องสแกนนิ้วของพนักงาน2. สรรหาพนักงาน3. คำนวณค่าจ้าง...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการสรรหาว่าจ้างตามกระบวนการ- จัดทำแผนการฝึกอบรม ประสานงานการฝึกอบรมและส่งพนักงานเข้ารับการฝ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำกับดูแลพนักงาน Outsource ในโครงสร้าง2.เสนอราคา วางบิล กับบริษัทลูกค้า (PTT Group)3.ตรวจเวลาปฎิบ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
1. สรรหาพนักงาน 2. คิดค่าจ้างเงินเดือนในเบื้องต้น 3. ประกันสังคม / กองทุนทดแทน 4. งานฝึกอบรม ปรับอัตราค่าจ้างภายหลังจ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานสรรหา คัดเลือกพนักงานและรับผิดชอบจัดทำเงินเดือน ดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานและดูแลเรื่อง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์  -  กรุงเทพมหานคร
-ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน -จัดทำข้อมูลสถิติการมาทำงาน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก -งานอื่นๆที่ได้รับมอ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- สรรหาพนักงานประจำห้างสรรพสินค้าอิเซตัน อาทิ ขายสินค้า, จัดเรียงสินค้า, แคชเชียร์ ฯลฯ - ติดต่อราชการ, สถานศึกษา, หนังส...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด  -  สุพรรณบุรี
สรรหา อบรม ประเมิน บุคคล และติดต่อราชการ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน คอมมิชชั่น โบนัสและสิทธิอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน 1. ช...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ประสานงานเรื่องเอกสารงานบุคคลกับแผนกต่างๆ และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ประกันสังคม เสื้อฟอร์มฟรี กองทุนสำรองเลี...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
บริหารงานบุคคล เงินเดือน,ประกันสังคม และอื่นๆ 1. เพศชาย/หญิง 2. อายุ 25-40 ปี 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 4. มีประสบการณ์บ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด  -  สงขลา
1. ดูแลและควบคุม การใช้งานรถยนต์/รถจักรยานยนตร์ ของบริษัท 2. ประสานงานและตรวจสอบ พรบ.ทะเบียน กรมธรรม์รถยนต์ให้อยู่ในสภา...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด  -  สงขลา
1. ควบคุมดูแลวางแผนกำลังคน 2. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3. ควบคุมดูแลพนักงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบบริษัทฯ 4. การบริหารค...
7 วันที่ผ่านมา
หจก.บี.ลั๊ค.กี้  -  กรุงเทพมหานคร
สามารถทำโปรแกรมBusiness และโปรแกรมคิดเงินเดือนได้(Payroll) มีเวลาทุ่มเทให้กับงาน มีประสบการณ์จะพิจา่รณาเป็นพิเศษ ค่าแรงต...
9 วันที่ผ่านมา
12