จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน พนักงานบุคคล

1-15 จาก 15 ผลการ

บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล รายละเอียดของงาน - เช็คใบลางาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในคลองบางปลากด  ... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทมส์ สแควร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล รายละเอียดของงาน -สรรหาพนักงาน ทำสัญญา สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองเตย  ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอส เอ็ม เค พริ้นติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา ว่าจ้างพนักงาน คิดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กร คุณสมบัติเพิ่มเติม -อายุ 22 ปี ขึ้นไป ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท กู๊ดไทม์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล+จัดซื้อ รายละเอียดของงาน - ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance) - รับผิดชอบเรื่อ... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ็มมินาย ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเรื่องเงินเดือนพนักงาน เวลาเข้า-ออกพนักงาน - ตรวจสอบการทำ โอที พนักงาน - ทำเอกสารประกั...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านฝึกอบรม - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานด้านสรรหาว่าจ้าง - งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง - ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเอกสารบุคคล ประกันสังคม ยานพาหนะ รับสมัครบุคลากร ฯลฯ คุณสมบัติเพ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ พนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบบริษัทฯ จัดทำเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับงานบุคคล , สรรหาบุคคลกร , และงาน...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหา/ตรวจสอบเงินเดือน/ดูแลการเบิกจ่ายให้พนักงาน - งานบันทึกประวัต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ฟ้าสยาม สตีล รีไซเคิล เซ็นเตอร์  -  คลองหลวง
บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล - รายละเอียด : รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งาน ดูแลเรื่องพนั... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยชิพยาร์ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกเวลาการมาทำงาน การลาหยุดงาน ฯลฯ จากเครื่องสแกนนิ้วของพนักงาน ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ดูอิท จำกัด  -  สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล(สำนักงานบางน้ำเปรี้ยว) - รายละเอียด : รับผิดชอบงาน ธุรการ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดูอิท จำกัด  -  สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล - รายละเอียด : - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสรรหาว่าจ้าง- งานส... 
11 วันที่ผ่านมา
เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด  -  ศรีราชา
ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล - รายละเอียด : ดูแลการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ดูแลเอกสารการอบรม - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.เอ็ม.ที.ลิสซิ่ง จำกัด  -  สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล สรรหาว่าจ้าง - รายละเอียด : สรรหาบุคคลที่มีความสามารถเข้... 
11 วันที่ผ่านมา