จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พนักงานบัญชีลูกหนี้

1-20 จาก 36 ผลการ

บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าเรื่องการจ่ายบัญชีคงค้าง- จัดเก็บเอกสารวางบิลลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดรีม เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บันทึกรายละเอียดยอดขายในแต่วัน2. ปิดรายงานภาษีขาย3. กระทบยอดเงินฝาก4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้, การเงินต่างๆ ของบริษัทฯ- ดูแลงบประมาณ- ดูแลภาษี-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านเอกสารบัญชี ทำงานจันทร์ - เสาร์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการขายให้ตรงกับเงิื่อนไข จัดทำเอกสารวางบิลและติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้ บันทึกบัญช...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ตั้งหนี้ รับชำระหนี้ โอน-จ่าย2. จัดทำบัญชีแยกประเภท3. ทำกระทบยอดบัญชี4. สรุป...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถวางบิลลูกค้าได้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ภายในเวลาที่กำหนด และสามารถตรวจสอบได้ - สนับสนุนกา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ติดตามทวงหนี้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประมวลข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ- ทำวางบิล ตัดชำระ- ประสานงานนัดหมายลูกหนี้ และนัดชำระหนี้- จัดเก็บเอก...
13 วันที่ผ่านมา
Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารทางด้านลูกหนี้- จัดการกับเอกสารทางการเงินประจำวันเช่น เงินสด,เช็ค, ใบโอนเงิน- จัดทำใบว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบัญชีลูกหนี้งานเอกสารต่างๆติดต่อประสานงาน คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกบัญชี ออกใบกำกับภาษี- งานด้านลูกหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ จากลูกค้าที่ครบกำหนดต้องชำระเงิน- สรุ...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำบิลริ่งในระบบ IPTV2. ทำบิลริ่งในระบบ TOT3. ทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน4. ทำบัญชี STOCK ตรวจเ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ค่อนไทพ์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ติดตามหนี้ของบริษัท จัดทำเอกสารเกี่ยวกับหนี้บริษัท -โบนัสประจำปี -เบี้ยขยัน,ค่าครองชีพ - ท่องเที่ยวประจำปี -ค่าล่วงเว...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
งานประจำ -ตรวจสอบการรับเงินตามอำนาจอนุมัติ ก่อนออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งส...
9 วันที่ผ่านมา
โรงแรม กระบี่ ทิพา รีสอร์ท  -  กระบี่
จัดทำบัญชีของโรงแรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน หอพัก อาหารตามมื้อที่ทำงาน เครื่องแบบพนักงาน เซอร์วิชชาร์จ ประกันสังคม วันหยุดพัก...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบงานด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้ 1) ตรวจสุขภาพประจำปี 2) ประกันอุบัติเหตุ 3) ประกันชีวิต 4) กองทุนสำรองเลี้...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุทธิพงศ์ค้าวัสดุก่อสร้าง(072) จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
- ตรวจเช็คและจัดเก็บเอกสารลูกหนี้ - จัดทำใบวางบิลและเอกสารเก็บเช็ค - ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ - ชุดยูนิฟอร์ม - เง...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์พาร์ท แอนด์ แมชีนเนอรี จำกัด  -  จอมทอง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ • จัดทำใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ • บันทึกบัญชีสำหรับการขายทั้งใน – ต่างประเทศ • บันทึกบัญชีการร...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด  -  บางคอแหลม
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ตั้งหนี้ รับชำระหนี้ โอน-จ่าย 2. จัดทำบัญชีแยกประเภท 3. ทำกระทบยอด...
18 วันที่ผ่านมา
12