...ิง -ขับรถโฟล์คลิฟท์รับปีกไม้จากลูกค้า -ขับรถบรรทุก 6,10 ล้อ -ขับรถแม็คโครได้ -ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คเบื้องต้นของ... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้บริการงานรับ - ส่ง พนักงาน และงานบริการขนส่ง อื่น ๆ ในบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร # ม.3 ขึ้นไป ...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - ขับรถ Power stacker ขนย้ายสินค้า หรือวัตถุดิบไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล และบำรุ...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1.ขับรถ 10 ล้อ ขนย้ายดินของบริษัทฯ ออกนอกโรงงาน 2.ขับรถ 10 ล้อ ขนย้ายของเสียในโรงงาน 3.ตรวจเช็คและบ... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...่วงเวลาได้ และออกต่างจังหวัดได้ # มีประสบการณ์ขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป สวัสดิการ 1. กองทุนประ... 

บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด

รัตภูมิ
25 วันที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่า... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...์น้ำดื่มในงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานแต่งงาน, งานบวช, งานศพ 10. ของขวัญวันเกิดพนักงาน, รับขวัญบุตรพนักงานแรกเกิด, ของเยี่... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...รบัญชีที่รองรับทั่วไป #4. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี #5. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ และซื่อสั... 

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...รงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเพื่อการส่งออก ไม่น้อยกว่า 10 ปี #-มีความรู้ระบบต่าง ๆ และกฏหมายอาหารและความปลอดภัย ส... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...์น้ำดื่มในงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานแต่งงาน, งานบวช, งานศพ 10. ของขวัญวันเกิดพนักงาน, รับขวัญบุตรพนักงานแรกเกิด, ของเยี่... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง #่มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปีเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต # มีประสบ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป # หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตไม้ Particle Boar... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน - วิธีการรับสมัครงา... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...์น้ำดื่มในงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานแต่งงาน, งานบวช, งานศพ 10. ของขวัญวันเกิดพนักงาน, รับขวัญบุตรพนักงานแรกเกิด, ของเยี่... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ ตำบลท่า... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...บส่งพนักงาน (วิ่งตามสาย) 8, ค่าเบี้ยขยัน 9. ค่าเข้ากะ 10. ค่าทำงานล่วงเวลา 11. อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด สถานที่... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...์น้ำดื่มในงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานแต่งงาน, งานบวช, งานศพ 10. ของขวัญวันเกิดพนักงาน, รับขวัญบุตรพนักงานแรกเกิด, ของเยี่... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
21 วันที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบาง... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...assignment for support team and other department. 10. ISO Main ISO system and write ISO document. 11. ... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
7 วันที่ผ่านมา
 .../ประกันอุบัติเหตุ 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.โบนัส 9.สวัสดิการเงินกู้ 10.ทุนการศึกษาบุตร 11.สวัสดิการนำเที่ยว

บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
11 วันที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...์น้ำดื่มในงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ งานแต่งงาน, งานบวช, งานศพ 10. ของขวัญวันเกิดพนักงาน, รับขวัญบุตรพนักงานแรกเกิด, ของเยี่... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่า... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
26 วันที่ผ่านมา
 ...-end Bonus 8. วันหยุดประจำปี 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10. กิจกรรมสังสรรค์ สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่า... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
26 วันที่ผ่านมา
 ...ternal auditors logistics are well prepared and planned. 10. Responsible for investigating and identifying the gaps an... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา