ผู้จัดการโครงการ กรุงเทพและต่างจังหวัด

รายละเอียดงาน บริหารงานก่อสร้าง วางแผนงาน ควบคุมงาน เร่งรัด ติดตามงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 40-50...

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดงาน 1. วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 2. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย 3....

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดงาน บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงาน เร่งรัด ติดตามงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ได้คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ...

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
8 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดงาน บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายบริหารของบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อ...

บริษัท นิวแสงทอง เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ บุรีรัมย์

รายละเอียดงาน บริหารงานคอนโดมิเนียม วางแผน ติดตามงาน ประสานงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการ ประสานงสานฝ่ายที่เกี่...

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด

เมืองบุรีรัมย์
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดงาน 1.บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างตามคำสั่ง 2.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำงาน 08:30-16:30น. ...

บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (เครื่องกล)

รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลป...

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (ฝ่ายโยธา)

รายละเอียดงาน ดูแลประสานงานโครงการต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # มีประสบการณ์การเงินการบัญชี ไม่น้อยกว่า ...

บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดงาน วางแผนงาน คบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพงาน บริหารงานก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย ...

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด

เมืองนครพนม
8 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ

รายละเอียดงาน คำนวณ, ควบคุม, บริหาร และดำเนินการ ที่เกี่ยวกับการสร้าง โรงแรม, วิลล่า, คอนโดฯ คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท ภิรักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมืองภูเก็ต
4 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (PM)

รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแลงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร ทั้งโครงการ ตลอดจนบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน คุณสมบัติผู้สมัคร...

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ

รายละเอียดงาน – วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน ตลอดจนนโย...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ศรีราชา
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการโครงการ (อายุไม่เกิน40)

รายละเอียดงาน - รับสร้างบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ของ AP Thailand , SC Asset ฯลฯ - ควบคุมงานก่อสร้างบ้านให้เป็นไ...

บริษัท เกิดวิเศษชัย จำกัด

บางบัวทอง
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ / Project Manager

รายละเอียดงาน ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย / หญิง # ร...

บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )

รายละเอียดงาน รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมาย...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ Project Manager ประจำสาขาภูเก็ต

รายละเอียดงาน • วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ ...

บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด

ถลาง
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ ด่วนมาก!!!

รายละเอียดงาน วางแผนงาน ควบคุมงาน บริหารโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จลุล่วง ทันเวลา,มีคุณภาพและอยู่ในงบประ...

บริษัท อินโนเวทีฟ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ( ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีประสบการณ์ด้านงานกระจกอลูมิเนียม คุณสม...

กลุ่มบริษัทเกษม

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโครงการ/ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดงาน - ดูแลการติดตั้ง และ ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล และ ระบบดับเพลิงหรือไฟฟ้า ในอาคารสูง - ควบคุมการทำงานของ...

บริษัท ชวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (ไฟฟ้า)

รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลป...

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโยธา ระดับสามัญ

รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา # มีประสบการณ์ทำ...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

รายละเอียดงาน 1. ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจ...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

รายละเอียดงาน ลักษณะของงาน 1.บริหารงานและด้าน O&M ของโครงการสร้างโรง Wood Pellets 2.บริหารงานและดำเนินตามแผนโครง...

บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ,การก่อสร้าง

รายละเอียดงาน : เขียนแบบ /ออกแบบ ก่อสร้าง • คำนวณจำนวนวัสดุและราคา ก่อสร้าง • วางแผน โครงการ ก่อสร้าง และก...

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
19 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ ก่อสร้าง (Project Manager)

รายละเอียดงาน ดูแลโปรเจคงานให้เป็นตามแผน คุณสมบัติผู้สมัคร # มีใบ ก.ว. ภย.xxxxx # มีประสบการณ์ คุมงานก่อส...

บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด

เมืองชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา

Project Manager – Construction (ผู้จัดการโครงการ – งานก่อสร้าง) ด่วน!

รายละเอียดงาน •ดูแลงานโครงการก่อสร้างโดยรวมตั้งแต่ต้นจนจบ •จัดการงบประมาณและประเมินต้นทุน •กำหนดอุปกรณ์ วัสดุ ...

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

(ด่วน) ผู้จัดการโครงการ (ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง)โครงการ ก่อสร้างสวนสัตว์คลองหก ระยะที่ 1

รายละเอียดงาน ผู้จัดการโครงการ (ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง) (Consultant : Project Manager) คุณสมบัติผู้... 

บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในระบบสาธารณูปโภค )

รายละเอียดงาน ผู้จัดการโครงการ(ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ตกแต่งส... 

บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความสามารถในการวางแผนงาน, บริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน ตามระยะเวลา และคุณภาพของ งานก่อสร...

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ(Project Manager)ประจำไซร์งานก่อสร้าง กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน บริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาปริญญาตร...

บริษัท จอมธกล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา