จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1-20 จาก 70 ผลการ

K.R.C.ENGINEERING CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานบุคคลทั้งหมด เงินเดือน ค่าแรง ประกันสังคม ภาษี...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ไอ.พี. สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมระบบทรัพยาการบุคคล คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความรู้ควา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถเริ่มงานได้ทั...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานด้านบุคคล, สรรหาพนักงานใหม่,จัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศน์ให้แก่พ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานบริษัททั่วไป จัดระบบงานและควบคุมทีมงานฝ่ายบุคคลทั้งหมด ก...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จำกัด  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การบริหารจัดการฝึกอบรม (Training Management) 2. Compete...
5 วันที่ผ่านมา
เดอะคลีนิกค์  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานบริหารบุคคลในองค์กรทั้งระบบ โดยเน้นงานสรร ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลาก...
13 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล รับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับนโบบายฝ่ายบริหารมาจัดทำแผนงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายวัตถุประสงค...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด  -  นครราชสีมา
• กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด • กำกับและควบ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิงต่า สดีลคอร์ด(ไทยแลนต์)จํากัด  -  บ้านบึง
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การสรรหาบุคลากร/การจ้าง 2.ดูและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุ...
9 วันที่ผ่านมา
sincerely screen  -  สมุทรสาคร
รับผิดชอบหน้าที่ขอฝ่ายบุคคล: จัดฝึกอบรม ติดต่อหน่วยงานราชการ สรรหาพนักงาน สรุปขาดลามาสาย 1. ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ 2. มีคว...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนบริหารงานด้านบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนอัตรากำล...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  ปทุมธานี
รายละเอียดของงาน รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ป...
15 วันที่ผ่านมา
Reangwa Standard Industry  -  บางปะกง
- HRM - บริหารแรงงานต่างด้าว. - แรงงานสัมพันธ์ - พัฒนาบุคคลากร และฝึกอบรม - มีความสามารถด้านการสรรหาบุคคลากรในระดับปฏิบั...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดูโฮม จำกัด  -  ตราด
1.ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ -งานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม -งานอาคารสถานที่/งานสวัสดิการ/งานข้อมูลเวลา ให้เป็นไปตามท...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท จันทร์เจริญ (บางไทร) จำกัด  -  บางไทร (อำเภอ)
งานบริหารบุคคล.สรรหา.อบรมฯ ชุดฟอร์มประจำปี,เงินพิเศษประจำปี,เงินทุนบุตรเพื่อการศึกษา,งานเลี้ยงประจำปีฯ 1. ปริญญาตรีขึ้นไ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำกับดูแลการวางแผนอัตรากำลังของแผนกต่างๆ - บำรุงรักษาโครงสร้างกา...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลงานของฝ่ายบุคคลทั้งระบบ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ พร้อมการประมวลผลในระบบ โปรแกรมเงินเดือน Prosoft ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ