จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1-20 จาก 39 ผลการ

บริษัท บลูยีนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานทางด้านบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล ประสาน ตรวจสอบ งานด้านเอกสาร แผนกบุคคล -รายงาน ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุ...
1 วันที่ผ่านมา
Johnson Health Tech (Thailand) Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Recruitment or relations.2. Training3. Compensation and Benefits4. Employee relations5. Industri...
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัส...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด  -  อุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการงานบุคคลภายในบริษัทดังนี้1. วางแผนสรรหาและว่าจ้างบุคลากร2. วางแผนค่าจ้างและผลตอบแทน3. วางแผนด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานด้านบุคคล, สรรหาพนักงานใหม่,จัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่,ตรวจสอบเวล...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีนเนอรี่ ลีฟวิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของแผนกทรัพยการบุคคลให้ตรงตามเป้าหมาย- จัดทำ/รวบรวมและปรับปรุงแก้ไข Job De...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิงต่า สดีลคอร์ด(ไทยแลนต์)จํากัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การสรรหาบุคลากร/การจ้าง2.ดูและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล3.การวางแผนฝึกอบรมพนักงาน4.งา...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนาพลาสแพค จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมและบริหารงานแผนกทรัพยากรบุุคลให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามนโยบายของบริษัทฯทั้งระบบ คุณสมบัต...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เอ ดี เฮ้าส์ จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับนโยบายจากผู้บริหารสูงสุด เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน2.กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการ...
2 วันที่ผ่านมา
D.K.J. Construction Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน2. กำหนดกลยุทธ์...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยมฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนบริหารงานด้านบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนอัตรากำลังคน พัฒนาฝึกอบรม เพื่อให้บุคลาก...
17 วันที่ผ่านมา
Reangwa Standard Industry  -  ตราด
- HRM - บริหารแรงงานต่างด้าว. - แรงงานสัมพันธ์ - พัฒนาบุคคลากร และฝึกอบรม - มีความสามารถด้านการสรรหาบุคคลากรในระดับปฏิบั...
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำกับดูแลการวางแผนอัตรากำลังของแผนกต่างๆ- บำรุงรักษาโครงสร้างการทำงานโดยการอัพเดตความต้องการและรา...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท วี.คาร์โก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร/แรงงานสัมพันธ์/จัดทำKPI/ระบบISO คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 36 - 35 ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัทเอ็มเคโพลีเอสเตอร์เรซิ่น จำกัด  -  บางแค, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
- รายละเอียด : 1.จัดการงานทรัพยากรบุคคลในบริษัท (การสรรหา การประสานงานจัดฝึกอบรม การควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ กา...
17 วันที่ผ่านมา
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ดำเนินงาน และ บริหารงานด้านงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ป...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับนโยบายจากผู้บริหารไปดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้- จัดทำอัตรากำลังคนและวิเคราะห์ภาพรวมขององค์ก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานบุคคลทั้งระบบ โดยบริษัทมีทั้งสิ้น 5 สาขา (พระราม3, สมุทรปราการ, นิคมฯเวลโกรว์, นิคมฯปิ่นทอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บ่อผุดพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- รายละเอียด : รับผิดชอบงานด้านบุคคลในโรงแรม - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : แล้วแต่ตกลง - จำนวนตำแหน่งท...
17 วันที่ผ่านมา
12