จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1-20 จาก 1026 ผลการ

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Recruitment & Performance Evaluation- Developing job descriptions, preparing recruiting advertise...
1 วันที่ผ่านมา
RANGER INVESTIGATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ป...
11 วันที่ผ่านมา
เลอดิส คลองหลวง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับนโยบาลจากผู้บริหารสูงสุด เพื่อนำไปปฎิบัติให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน2.กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบกา...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.โอ.แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ งานสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การประเมินผล ฝึกอบ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยส์เซอร์วิส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการฝ่ายบุคล การวางแผนงานทั้งหมดHR ทำตามนโยบายบริษัทฯกำหนดให้ได้เป้าหมาย มีสภาวะเป็นผู้นำ ทำงา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัทฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร การฝึกอบรม และอิ่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารงานภายในสำนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 31 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปร...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีไอพี กรุ๊ปส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านกลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทรัพยาการมนุษย์-กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณด้านทรัพยาก...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน1.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 2.ทำนโยบายและแผนงานของแผนก3.จัดทำงบประมาณของฝ่าย4.วิเคราะห์...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลพนักงานบริษัททั่วไป จัดระบบงานและควบคุมทีมงานฝ่ายบุคคลทั้งหมด กำหนดกิจกรรมทั่วไปทั้งหมดขององค์ก...
1 วันที่ผ่านมา
O2HOME  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาและคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานจัดปฐมนิเทศและอบรมพนักงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Description:-• Manage and operate overall Human Resources; Organization structure, Recruitment,...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับนโยบายจากผู้บริหารไปดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้- จัดทำอัตรากำลังคนและวิเคราะห์ภาพรวมขององค์ก...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล- งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร- งานพัฒนาบุคลากร- งานประเมิ...
1 วันที่ผ่านมา
รถเช่าอีโคคาร์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานแต่ละตำแหน่งงาน2.วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อการปฏ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลการเบิกจ่ายเงินเดือนของแพทย์ รวมถึงติดตามเอกสารสำคัญ-บริหารโคงการและการวางแผนงานดำเนินงานส่วน ...
1 วันที่ผ่านมา
V Residence Hotel and Serviced Apartment  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของแผนกทรัพยการบุคคลให้ตรงตามเป้าหมาย- จัดทำ/รวบรวมและปรับปรุงแก้ไข Job De...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอร์เดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดขั้นตอนและดำเนินการในเรื่องสรรหา การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย งานสวัสดิการ โครงการเงินเ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บลูยีนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานทางด้านบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
6 วันที่ผ่านมา