จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน บุคคล

1-20 จาก 220 ผลการ

บริษัท เค.เอ็ม.จี การ์เม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -อบรมพนักงาน-รับสมัครคนงาน -คิดค่าแรง-ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ...
2 วันที่ผ่านมา
SEEMONTHON INDUSTRY CO.,LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี- จัดทำเอกสารบัญชีทั่วไป- สรุปข้อมูลด้านบัญชีเจ้าหนี้ ทำแบบนำส่ง ภงด1 3...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มหานคร ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำบัญชี งบกำไร-ขาดทุนสรุปต้นทุนการผลิตงานบริหารงานบุคคลงานเอกสารบัญชีภายในงานภาษี ภงด. 1, 3, 53 ภพ....
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานตามสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียนหน่วยกิต (สหกิจ)(นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานให้ส่ง Resume เข...
5 วันที่ผ่านมา
Siam Latex Industry Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคคล-ทะเบียนพนักงาน แจ้งเข้า-ออก ประวัติ ขาด/ลา/มาสาย จัดการเอกสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ดูแลประกาศบ... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเรื่อง เวลาการทำงาน- ดูแลเรื่องการคิดค่าจ้าง - ดูแลเรื่องสวัสดิ์การ- ดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์...
12 วันที่ผ่านมา
Happy home cable tv.co,.th  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา และจัดจ้างบุคคลากรตามความเหมาะสมดูแล สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานคำนวณเง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมงานด้านสรรหาภายนอก-ภายในดูแล ควบคุมงานด้านอบรมและพัฒนาบุคลากรดูแล ควบคุมงานด้านแรงงานต่า...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท วินิธร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานด้านธุรการบริหารงานเอกสารภายในและนอกสำนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้...
2 วันที่ผ่านมา
CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับ สนง.ใหญ่ 2.สรุปการมาปฏิบัติงานของพนักงานในเต่รอบ 2 ครั้ง/เดือน3. สุปการทำงานล่วงเวลา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเงินเดือนพนักงาน- มีความรู้ด้าน visa และ work permit- บริหารงานด้านจัดสรรบุคลากร- ดูแลด้านสว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ1.1 คัดเลือกและบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน1.2 ปฐมนิเทศและอบรมพนักงาน2. ตรวจ...
2 วันที่ผ่านมา
eBio Holding (Thailand) Co.,Ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Answer phone, Greet and meet visitor (reception duties)2.Order office supplier, make record and ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลในส่วนงานด้านเอกสาร ดึง Time Attendance (บันทึกเวลาทำงานออนไลน์) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เรือนเพชรสุกี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการข้อมูลบัญชีร้านอาหารสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายเดือนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ห...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Rainbow Gems Trading Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านบัญชี - ดูแลค่าใช้จ่าย / รายได้ในประเทศ / ต่างประเทศ - เปิดใบกำกับภาษี / ใบวางบิล / ใบหัก ณ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฝึกงานในแผนก บุคคล/บัญชี/จป./จัดซื้อ/:ซ่อมบำรุง- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงแรมเมเปิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบเงินเดือน และค่าล่วงเวลา - จัดทำใบสรุปค่าจ้างประจำเดือน - ตรวจสอบคำสั่งบริหารคนเข้า - ลาออก/ปลดออก/หักเงิน -...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  -  อุบลราชธานี
-ดูแลงานด้านกฎหมาย(บุคคล)ของบริษัท -ดูแลงานด้านการวางแผน วิเคราะห์ วางระเบียบและงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายขององค์กร ... 
4 วันที่ผ่านมา