จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน บุคคล

1-20 จาก 186 ผลการ

บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร การเงิน รับเข้า-ออก- จัดทำเอกสาร ขาด ลา มาสาย พนักงาน- งานเอกสาร อื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...
1 วันที่ผ่านมา
Charoon Thai Silk  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต่อใบอนุญาตต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ต่อใบอนุญาต สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่...
2 วันที่ผ่านมา
MAZUMA (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.คีย์ข้อมูล2.ประสานงานกับแต่ละฝ่าย3.บันทึกการมาทำงานของพนักงาน(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)4.หากเริ่...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี- จัดทำเอกสารบัญชีทั่วไป- สรุปข้อมูลด้านบัญชีเจ้าหนี้ ทำแบบนำส่ง ภงด1 3...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.เอ็ม.จี การ์เม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -อบรมพนักงาน-รับสมัครคนงาน -คิดค่าแรง-ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเรื่อง เวลาการทำงาน- ดูแลเรื่องการคิดค่าจ้าง - ดูแลเรื่องสวัสดิ์การ- ดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์...
13 วันที่ผ่านมา
Happy home cable tv.co,.th  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา และจัดจ้างบุคคลากรตามความเหมาะสมดูแล สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานคำนวณเง...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานตามสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียนหน่วยกิต (สหกิจ)(นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานให้ส่ง Resume เข...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านสรรหาคัดเลือก- หาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน- ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อต่าง ๆ- รวบรวมและตรวจสอบ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ1.1 คัดเลือกและบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน1.2 ปฐมนิเทศและอบรมพนักงาน2. ตรวจ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิโฟน่าค๊อฟฟี่ จำกัด  -  ปทุมธานี
 ...ป็นระเบียบ- มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารบัญชี และ HR บุคคล จะได้รับการ พิจราณาเป็นพิเศษ- งานเอกสารธุรการอื่นๆตามที่... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลในส่วนงานด้านเอกสาร ดึง Time Attendance (บันทึกเวลาทำงานออนไลน์) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อาย...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สมบัติโอสถการเกษตร จำกัด  -  สระแก้ว
- ดูแลประสานงาน งานสถานีวิทยุ 91.5 - ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ - ดูแลระบบงานเอกสาร - คีย์ข้อมูลโปรแก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมร่า คอมพิวเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
สรรหาบุคคลากร นัดสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งาน และ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ สวัสดิการ : ประกันสังคม โบนัส ปรับ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บราเทอร์เจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- บันทึกข้อมูลการรับ และเบิกจ่ายสินค้าประจำวัน - จัดทำ Stock สินค้า - เช็คสินค้าขณะเบิกจ่ายสินค้า - การประสานงานทั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฝึกงานในแผนก บุคคล/บัญชี/จป./จัดซื้อ/:ซ่อมบำรุง- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
พิมพ์งาน อัพเดทเฟสบุ๊ค ทำเอกสารให้ผู้บริหาร สามารถดูแลงานให้ผู้บริหาร ติดต่อนักข่าว ทำสื่อประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิว กลอรี่ สตาร์ ออโต้โมทีฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อหาวัสดุดิบอุปกร์ณ ใช่ในรายผลิต อุปกร์ณสำนักงาน และ วัสดุอุปกร์ณตาม ความต้องการของเจ้านาย ติดต่อประสานงาน ต่อร...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท รวมถึงประสานงานระหว่างพนักงานกับบริษัท - วันทำงานปก...
1 วันที่ผ่านมา