จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน บุคคล

1-20 จาก 668 ผลการ

บริษัท ไอ.ที.จี.ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด  -  คลองกุ่ม
รับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน บริการลูกค้า 1 เงินเดือน ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ เบี้ยขยัน คอมมิชชั่น โบนัส ประกันสั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีนสเปซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องประสานงานบริษัท ,ดูแลลูกน้อง ค่าแรง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดั...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  -  อุบลราชธานี
-ดูแลงานด้านกฎหมาย(บุคคล)ของบริษัท -ดูแลงานด้านการวางแผน วิเคราะห์ วางระเบียบและงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายขององค์กร ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมงานด้านสรรหาภายนอก-ภายในดูแล ควบคุมงานด้านอบรมและพัฒนาบุคลากรดูแล ควบคุมงานด้านแรงงานต่า...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สันต์ไทย จำกัด  -  สมุทรสาคร
- เดินเอกสาร แรงงานต่างด้าว - เดินเอกสารกับหน่วยงานราชการ - ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 1. ชาย,หญิง 23 ปีขึ้นไป 2. ป.ตรี...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำรายงานต่างๆ เสนอหัวหน้าแผนกดำเนินงานพิมพ์เอกสารต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 -...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ1.1 คัดเลือกและบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน1.2 ปฐมนิเทศและอบรมพนักงาน2. ตรวจ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไซเก้นไฮมาค จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ-ขาย ในแต่ละเดือน2.เปิดใบกำกับภาษีขาย (ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป cd organize) จัดทำ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...บผิดชอบ - ปฎิบัติงานในสายงานบุคคล- ประสานงานกับ หน่วยงาน บุคคล สนญ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดั... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบัญชี ทำใบสำคัญรับ-จ่าย จัดทำภาษี และงานบุคคล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพ...
29 วันที่ผ่านมา
Datapro Business  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล- ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท รวมถึงประสานงานระหว่างพนักงานกับบริ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานตามสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียนหน่วยกิต (สหกิจ)(นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานให้ส่ง Resume เข...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  ดอยสะเก็ด
 ...ด - ช่วยเหลือ/ส่งเสริม งานสนับสนุนได้ทุกตำแหน่ง (ธุรการ บุคคล สโตร์ ไอที ) - ให้คำแนะนำทีมงานได้ -------------------... 
8 วันที่ผ่านมา
FDI Recruitment Co.,Ltd.  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเงินเดือนพนักงาน- มีความรู้ด้าน visa และ work permit- บริหารงานด้านจัดสรรบุคลากร- ดูแลด้านสว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนคนงานต่างด้าว รวมทั้งติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานฑูต...
9 วันที่ผ่านมา
ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง - ฮองมิน  -  พญาไท
- รายละเอียด : บริหารและวางแผนงานบุคคล จัดฝึกอบรมพนักงาน - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : แล้วแต่ตกลง - จ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด  -  พญาไท
- รายละเอียด : - การศึกษา ป.ตรี (สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีความรู้เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน / สถิติ / ทรัพยากรมนุษย์ • ประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปี และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ •...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลในส่วนงานด้านเอกสาร ดึง Time Attendance (บันทึกเวลาทำงานออนไลน์) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอินเตอร์เซฟการ์ด จำกัด และ บริษัท ไทยซีเคียวริตี้ก...  -  ปากเกร็ด
- รายละเอียด : ต้องการหัวหน้าฝ่ายบุคคล มีความเป็นผู้นำสูง น่าเชื่อถือ พนักงานบัญชีมีประสบการณ์ทพฃำงานอย่างน้อย 2 ปี อาย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว