จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน นิติกร

1-20 จาก 40 ผลการ

เอ ดี เฮ้าส์ จำกัด  -  ชลบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ นิติกร คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสัง... 
26 วันที่ผ่านมา
เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบควบคุมเอกสารและสัญญาทางกฏหมาย คดีแพ่ง/อาญา -รับผิดชอบการ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศีกษา: ปริญญาตรี, ปริญญาโท, เนติ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ นิติกรรมเกี่ยวกับสัญญาเช่า, จดทะเบียนสิทธิ, ติดตามทวงหนี้, ติดต่อเจ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน - ตรวจ ร่าง จัดทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจของบริษัท, รวมถึงการบังคับใช้สัญญาในแต่ละประเภท เช่น ส/ญจ้า...
3 วันที่ผ่านมา
RANGER INVESTIGATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานภายใน 2. เร่งรัดต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 1. ดำเนินการกำหนดรูปแบบ เงื่อนไข ข้อตกลงในนิติกรรมสัญญา...
9 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์  -  กาฬสินธุ์
 ...cel ได้ เคยผ่านการฝึกงาน หรือ มีประสบการณ์ด้านกฏหมาย/นิติกร วิธีการสมัคร - สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ต... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Slim up center  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ยกร่าง/พิจารณางานนิติกรรมสัญญา 2.ว่าความ 3.สอบสวนข้อเท็จจริงพน...
6 วันที่ผ่านมา
ทีดีโอ มาร์เก็ต จำกัด  -  บางปะอิน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - กำกับดูแล...
11 วันที่ผ่านมา
สนญ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์  -  นนทบุรี
1. เพศชาย อายุ 28 - 36 ปี 2. ปริญญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ , เนติบัณฑิตไทย 3. มีใบอนุญาตว่าความ ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด  -  อุทัยธานี
รายละเอียดของงาน - จัดทำสัญญาและพิจารณานิติกรรมทางสัญญา, ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคร...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินคดีทางแพ่งอาญา (ว่าความ) ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจร่างสัญญา ให้คว...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท บำรุงรักษ์เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียน การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  สมุทรปราการ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดของงาน 1.ทำหน้าที่ศึกษา เปรียบเทียบ ตรวจสอบข้อเท็จจิรงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ - ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท - เจรจา ระงับข้อพิพาทกับผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าภาย...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน - จัดทำ ตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ หรือ ข้อตกลงความร่วมมือกับคู่ค้า รวมทั้งตรวจสอ...
11 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
12