จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-20 จาก 25 ผลการ

อาร์.เค.เฮ้าส์ซิ่งแอนด์สเปซ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน - ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานเอกสาร ทั้งภายใน และภายนอก หรือกับหน่วยงานราชการทางด้านกฎหมาย สัญญา และงานเจรจา...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท - ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสาร...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 2 ปีขึ้นไป อาทิเช่น ทนายความ , นิติกร -มีใบอนุญาตว่าความ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกั... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการสำรวจทรัพย์สิน จัดทำสัญญาเช่า/สัญญาบริการ งานจดทะเบียน / นิติกรรม / ติดต่อประ...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษั...
18 วันที่ผ่านมา
Thai Pavillion Corporate Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะด้านการประมวลกฏหมายใน-นอกประเทศ - สร้าง - เขียนคำร้อง กรณีสินค้าเสียหายจากคู่ค้าได้...
4 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดขององค์กร คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศชาย - การศึกษาระดับปริญญ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน) 2...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำนิติกรรมสัญญา ทำใบรับรอง หนังสือมอบอำนาจต่างๆ ของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวั...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค เอส แอนด์ เอส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน ค่าจ้างเดือนละ 6,000.- บาท หรือวันละ 750.-บาท ...
9 วันที่ผ่านมา
ทีดีโอ มาร์เก็ต จำกัด  -  บางปะอิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตามหน้าที่งาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ ...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหา...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นิติกรรมสัญญา คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป 2.ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาข...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็น จัดทำ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ฝ่าย I)  -  กรุงเทพมหานคร
1. ศึกษากฎหมายที่ออกใหม่ และเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลบริษัท รวมถึงเสนอและให้ความเห็นในประเด็นการปฏิบัติงาน...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ - กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บำรุงรักษ์เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียน การขอใบอนุญาตต่าง ๆ • ติดตามเร่งรัดหนี้สิน คดีความ ที่ปรึกษา...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ หากประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไท...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  -  ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
นิติศาสตร์ ตำแหน่ง : นิติกร - รายละเอียด : 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ , บุคคลภายนอก2. ดูแลทางด้านนิติกรร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12