จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-19 จาก 19 ผลการ

อาร์.เค.เฮ้าส์ซิ่งแอนด์สเปซ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน- ตรวจร่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 2 ปีขึ้นไป อาทิเช่น ทนายความ , นิติกร -มีใบอนุญาตว่าความ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกั... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย / เอกสารสัญญาแก่หน่วยงานภายใน รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับบริษัทฯ- ...
2 วันที่ผ่านมา
Thai Pavillion Corporate Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะด้านการประมวลกฏหมายใน-นอกประเทศ- สร้าง - เขียนคำร้อง กรณีสินค้าเสียหายจากคู่ค้าได้- ติดต่อ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดพิมพ์ ร่างสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งระบบ2.ตรวจสอบ สัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น สัญญาจัดซื้อ จั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บำรุงรักษ์เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียน การขอใบอนุญาตต่าง ๆ • ติดตามเร่งรัดหนี้สิน คดีความ ที่ปรึกษา...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ร่าง จัดทำ ตรวจสอบ เอกสารสัญญาต่างๆของบริษัท ทั้งด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ,โครงการสินเชื่อด้านวัตถุ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน) 2...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท - ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสาร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ หากประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไท...
8 วันที่ผ่านมา
หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์(1989)  -  หนองบัวลำภู
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของพนักงานเร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบาย บร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  -  พญาไท
- รายละเอียด : นิติกร- นิติศาสตร์บัณฑิต- ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี - มีทักษะงานด้านกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ และกลต. งานทะเบียน... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน)  -  ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
- รายละเอียด : ดูแลกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทฯ พัฒนางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : 9000 -...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  -  ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
- รายละเอียด : 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ , บุคคลภายนอก2. ดูแลทางด้านนิติกรรมสัญญา - ลักษณะ : งานประจำ -...
13 วันที่ผ่านมา
Infinite Real Estate Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
Job skills required: Corporate Law Job skills preferred: Property Management / Development, Negotiation, Analytica...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด  -  บางพลัด
- รายละเอียด : - ทางด้านกฎหมาย อายุไม่เกิน 40 ปี- มีประสบการณ์ด้านการทำนิติกรรมเกี่ยวกับงานด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย...
12 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดขององค์กร คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศชาย - การศึกษาระดับปริญญ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ฝ่าย I)  -  กรุงเทพมหานคร
1. ศึกษากฎหมายที่ออกใหม่ และเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลบริษัท รวมถึงเสนอและให้ความเห็นในประเด็นการปฏิบัติงาน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว