จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน นิติกร

1-20 จาก 1174 ผลการ

บริษัท กฎหมายพระนคร จำกัด  -  บางบัวทอง

9000 - 20000 บาท
บริษัท กฎหมายพระนคร จำกัด องค์กรธุรกิจ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพ เผยแพร่ ความรู้เพื่อสาธารณป...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
งานด้านกฏหมายตามมาตรฐานงานบริษัท เช่น กฏหมายแรงงาน, ประกันสังคมและจัดเอกสารทางกฏหมาย เป็นต้น งานเลขากรรมการผู้จัดการ(ด้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทฯ ได้อ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี.คาร์โก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้คำปรึกษาในด้านคดีร้องเรียน คดีฟ้องร้องด้านกฎหมายแรงงาน2. แจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานที่กระทำผ...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงาน , สัญญาจ้างต่างๆ2. มีประสบการณ์ไกล่เกลี่ย -...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

-เพศ ชาย/หญิง -อายุ 24-40 ปี -การศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป -ประสบการณ์ ด้านกฏหมาย 2 ปี ขึ้นไป -มีความรู้เรื่องกฏหมาย ...
27 วันที่ผ่านมา

VCARGO CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

1. ให้คำปรึกษาในด้านคดีร้องเรียน คดีฟ้องร้องด้านกฏหมายแรงงาน 2. แจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานที่กระทำผิด 3. ดูแลและตร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็น- จัดทำข้อบังคับ/ระเบียบข...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่าง จัดทำสัญญาตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารทางกฏหมายอื่น2.ให้คำแนะนำ ปรึกษากับหน่วยงานท...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพย์ พลาซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ร่างสัญญาเช่า ทำสัญญาเช่า ทำหนังสือทวงถามหนี้ค้าง ออกดูงานนอกพื้นที่ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. มีประสบการ์ณจะพิจา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ศึกษาหรือค้นข้อมูลกฎหมาย (reserch) เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสัง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน - ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

• ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือปัญหาด้านกฎหมาย และเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้านกฎหมาย • วิเคราะห์ ตรวจ ร่าง แก้ไขสัญญาหร...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฮลท์แลนด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำ และดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัท2.รับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทางนิติกรรมสัญญา3.ประสานกับหน่วยงา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

-จัดเอกสารเกี่ยวกับคดีความ -ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดี -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สวัสดิการ : ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานทางด้านกฏหมายตามสายงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันอุบัต...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทงานหนึ่ง จำกัด  -  จังหวัดพังงา

ระดับการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป คุณสมบัติ คุณสมบัติ เพศ : ชาย/หญิง การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ ประสบการ...
2 วันที่ผ่านมา