ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-20 จาก 54 ผลการ

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ - ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย - จัดทำบันทึกข้อความสัญญาต่างๆ ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- นิติกรประจำสำนักงาน - ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ตรวจร่างสัญญา ดูแลควบคุมสถิติคดี - ผลการดำเนินคดี ตรวจแปลสัญญาภาษาต่างปร...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติได้ถูก...
4 วันที่ผ่านมา

Singer Thailand Public Company Limited (บริษัท ซิงเกอร์ประเท...  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ นิติกรประจำสำนักงาน ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ตรวจร่างสัญญา ดูแลควบคุมสถิติคดี-ผลการดำเนินคดี ตรวจแปลสัญ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ศึกษาหรือค้นข้อมูลกฎหมาย (reserch) เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสัง...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

1.ร่างสัญญาต่างๆเช่น สัญญาเช่า,สัญญาบริการ ฯลฯ 2.งานคดีความ เสนอและขออนุมัติแนวการดำเนินคดี ทำความคิดเห็นพร้อมหาคำพิพา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทฯ • ให้คำปรึกษาข้อกฎหม...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทาง...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน - ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ ตรวจสอบ และแก้ไขสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ของโครงการ The Circle- ด...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด  -  เมืองเชียงใหม่

- จัดทำเอกสาร และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินของบริษัทฯ - จัดทำเอกสาร และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  บางใหญ่ (อำเภอ)

20000 - 30000 บาท
ระมวล วิเคราะห์ข้อกฎหมาย โดยสอบทาน แก้ไขสัญญาของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมายและ หลักกฎหมายภาษีอากร ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

งานกฏหมายหรืองานนิติกรรมทั่วไป งานด้านคดีความ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : -ชุดแบบฟอร์มพนักงาน -...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ทบทวน พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท - ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภายในบริษัท หรือที...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
ร่างและตรวจสอบสัญญาตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คำแนะนำทางกฏหมายกับพนักงานในบริษัทหรือลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานขอ...
3 วันที่ผ่านมา

Golden Wealth  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบสัญญาต่างๆ- เป็นที่ปรึกษาทางกฏหมายให้กับหน่วยงานในองค์กรของบริษัทฯ- ติดตามทวงถามหน...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานทางด้านกฏหมายตามสายงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันอุบัต...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

25000 - 30000 บาท
-จัดเอกสารเกี่ยวกับคดีความ -ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดี -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สวัสดิการ : ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)  -  บ้านบึง (อำเภอ)

- รับผิดชอบการดำเนินคดีความต่างๆ ทั้งคดีเพ่ง และ คดีอาญาทั้งหมดของบริษัท ฯ - ดูแล และ จัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ หนังสื...
8 วันที่ผ่านมา
123