จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

งาน นิติกร

1-20 จาก 65 ผลการ

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี การบังคับคดีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท- ให้คำปรึกษา ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ ...
3 วันที่ผ่านมา
กฤตภัค กรุ๊ป (2006)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าเพื่อจดทะเบียนเอกสารต่างๆ ทำนิติกรรมสินเชื่อ สัญญาจำนอง สัญญากู้ และอื่นๆ คุณสมบัติ ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการสำรวจทรัพย์สินจัดทำสัญญาเช่า/สัญญาบริการงานจดทะเบียน / นิติกรรม / ติดต่อประสนงานกรมที่ด...
1 วันที่ผ่านมา
Habitat Group co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานกับสำนักงานทนายความต่างๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ค้นหาข้อมูลกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย3...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 2 ปีขึ้นไป อาทิเช่น ทนายความ , นิติกร -มีใบอนุญาตว่าความ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกันชี... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 32 ปี ระดับการศึก...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทฯ ได้อ...
1 วันที่ผ่านมา
เอ ดี เฮ้าส์ จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ นิติกร คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัทพีแอนด์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานนิติกรและงานอื่นที่ทางบริษัทฯมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 25 ปี ระดับการศึ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ...
23 วันที่ผ่านมา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 25562. ดำเนินการตามกฎหมายภาษีทุกประเภท3...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินคดีทางแพ่งอาญา (ว่าความ)- เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท- จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ- ประสานงานหน่วยง...
1 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดขององค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฏหมายของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท- เป็นผู้ช่วยทนายความจัดเตรียมเอกสา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดพิมพ์ ร่างสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งระบบ2.ตรวจสอบ สัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น สัญญาจัดซื้อ จั...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บังคับคดีลูกหนี้ ตามคำพิพากษา ยึดทรัพย์ อาหยัดทรัพย์ ดูแลการขายขาดตลาด2.ตรวจสอบวินลูกหนี้ สืบทรั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่างสัญญาต่างๆเช่น สัญญาเช่า,สัญญาบริการ ฯลฯ2.จดทะเบียนสิทธฺนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน,จดทะเบียนบร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ึ้นไป-วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์-มีประสบการณ์ด้านกฏหมาย/นิติกร ไม่น้อยกว่า 2 ปี-มีประสบการณ์ว่าความจะได้รับการพิจารณาเป... 
12 วันที่ผ่านมา