จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-20 จาก 1491 ผลการ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - งา...
3 วันที่ผ่านมา
ochaya co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เกียวกับจัดทำสัญญาต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานด้านกฎหมายของบริษัทฯ2.การร่างสัญญาและงานเอกสารด้านกฎหมาย3.ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กั...
4 วันที่ผ่านมา
ควินท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการด้านนิติกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ร่างและจัดทำสัญญาต่าง ๆ ขอ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทฯ ได้อ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...พิ่มเติม : - มีใบอนุญาตว่าความ- มีประสบการณืด้านทนายความ/นิติกร ไม่น้อยกว่า 2 ปี สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติได้ถูก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน , สัญญาจ้างต่างๆ2. สอบสวนการทุจริต , ออกใบเตือนพนักงาน3. จัดทำใ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินคดีทางแพ่งอาญา (ว่าความ)- เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท- จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ- ประสานงานหน่วยง...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและตรวจสอบด้านนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ดูแลด้านคดีความ ทำการฟ้อง...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน)2. ประ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานเอกสาร ทั้งภายใน และภายนอก หรือกับหน่วยงานราชการทางด้านกฎหมาย สัญญา และงานเจรจาต่อ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการร่าง และตรวจสัญญากับคู่สัญญาของบริษัทเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับคู่สัญญา- ให้ข้อเสนอแนะแ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดพิมพ์ ร่างสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งระบบ2.ตรวจสอบ สัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น สัญญาจัดซื้อ จั...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย- จัดทำบันทึกข้อความสัญญาต่างๆ- ให้คำปรึกษา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภ...
3 วันที่ผ่านมา
THAIHUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITE  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการตรวจสัญญา ร่างสัญญา - ดูแลการขอวีซ่า ขอหรือต่อใบอนุญาตทำงาน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่- ดูแลง...
3 วันที่ผ่านมา
Habitat Group co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานกับสำนักงานทนายความต่างๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ค้นหาข้อมูลกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย3...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการทำนิติกรรมแทนลูกค้าของธนาคาร ได้แก่ การจัดเตรียมเอกสาร,ตรวจสอบเอกสาร,ดำเนิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 32 ปี ระดับการศึก...
20 วันที่ผ่านมา