ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-20 จาก 1612 ผลการ

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติได้ถูก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภ...
11 วันที่ผ่านมา

Harrison Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานจดทะเบียน ได้แก่ ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนกรรมก...
3 วันที่ผ่านมา

ochaya co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เกียวกับจัดทำสัญญาต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี -...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดูแลสัญญาระหว่างบริษัท กับหน่วยงาน-ตรวจความถูกต้องของสัญญา -ตีความหมายของสัญญา -ติดต่อประสานกับหน...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่าง จัดทำสัญญาตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารทางกฏหมายอื่น2.ให้คำแนะนำ ปรึกษากับหน่วยงานท...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา 2. งานให้คำปรึกษาา คำแนะนำ ให้ความเห็นหรือตอบข้อหารือทางกฎหมาย3. ดูแลแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท รุ่งเจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Rung Charoen Developme...  -  ศรีราชา

15000 บาท
1.จัดทำเอกสารด้านจัดสรรที่ดิน 2.เอกสารขอติดตั้งไฟฟ้า ประปา 3.เอกสารการโอนบ้าน 4.ติดต่อประสานงานกับราชการ คุณ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานนิติกรรมสัญญา ตามนโยบายจากส่วนกลางทั้งหมด - จัดทำสัญญาเช่า และบริการต่าง ๆ เป็นแบบมาตรฐาน สำหร...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ศึกษาหรือค้นข้อมูลกฎหมาย (reserch) เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสัง...
2 วันที่ผ่านมา

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)  -  บางพลี (อำเภอ)

- ร่าง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญา รวมถึงเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาต่อรองกับคู่สัญญา - จัดทำเอกสารทางกฏหมายต่าง ๆ - ให้คำปรึ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทาง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- นิติกรประจำสำนักงาน - ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ตรวจร่างสัญญา ดูแลควบคุมสถิติคดี - ผลการดำเนินคดี ตรวจแปลสัญญาภาษาต่างปร...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด  -  พนัสนิคม

1) ดำเนินการจัดทำพัฒนา ปรับปรุง สัญญาต่างๆหรือข้อตกลงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที...
3 วันที่ผ่านมา

สำนักงานอัยการสูงสุด  -  กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทากฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรว...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- จัดทำเอกสารทางกฎหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและค่อยช่วยเหลือทนายความ สวัสดิการ : ประกันสังคม...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
ร่างและตรวจสอบสัญญาตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คำแนะนำทางกฏหมายกับพนักงานในบริษัทหรือลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานขอ...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยชิงยา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
1. ดูแลสัญญาระหว่างบริษัทกับหน่วยงาน - ตรวจความถูกต้องของสัญญา - ตีความหมายของสัญญา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน...
1 วันที่ผ่านมา