จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-20 จาก 1184 ผลการ

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทฯ • ให...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่าง จัดทำสัญญาตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารทางกฏหมายอื่น2.ให้คำแนะนำ ปรึกษากับหน่วยงานท...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติได้ถูก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี.คาร์โก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้คำปรึกษาในด้านคดีร้องเรียน คดีฟ้องร้องด้านกฎหมายแรงงาน2. แจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานที่กระทำผ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ของห้างฯ- ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมที่ดินหรือหน่วย งานราชการต่าง ๆ- งาน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  -  จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานโดยทั่วไป มีลักษณะงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ2560 .ศ. ในการรวบรวม สำนวน ป...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ศึกษาหรือค้นข้อมูลกฎหมาย (reserch) เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสัง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพย์ พลาซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ร่างสัญญาเช่า ทำสัญญาเช่า ทำหนังสือทวงถามหนี้ค้าง ออกดูงานนอกพื้นที่ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. มีประสบการ์ณจะพิจา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน - ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทาง...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

-จัดเอกสารเกี่ยวกับคดีความ -ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดี -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สวัสดิการ : ...
3 วันที่ผ่านมา

VCARGO CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

1. ให้คำปรึกษาในด้านคดีร้องเรียน คดีฟ้องร้องด้านกฏหมายแรงงาน 2. แจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานที่กระทำผิด 3. ดูแลและตร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท กระบี่คอนกรีต 1999 จำกัด  -  จังหวัดกระบี่

สามารถดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายได้ สวัสดิการ : 1. ชุดพนักงาน 2. กองทุนเงินสะสม 3.กีฬาสี 4. งานเลี้ย...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยชิงยา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. ดูแลสัญญาระหว่างบริษัทกับหน่วยงาน - ตรวจความถูกต้องของสัญญา - ตีความหมายของสัญญา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน...
3 วันที่ผ่านมา

The Ambassador Bangkok Hotel  -  กรุงเทพมหานคร

Job Qualifications - จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ - มีใบอนุญาตว่าความ หากจบเนติบัณฑิตไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ - อายุระ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานทางด้านกฏหมายตามสายงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันอุบัต...
6 วันที่ผ่านมา

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ lawyers คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ฉลองคอนกรีต 1999 จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ - ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและแจ้งการบอกเลิกการเช่ากรณีต...
15 วันที่ผ่านมา