ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

ประเภทการจ้างงาน

งาน นิติกร

37 งาน

รับงานใหม่ ๆ ผ่านทางอีเมล
ใหม่

นิติกร

บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน - เป็นนิติกรประจำสำนักงาน - ค้นคว้าข้อมูลกฏหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ - เป็นผู้...
กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. การจัดทำทะเบียนค...
กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร (Compliance)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / ...

To be the leader in sustainable water logistics. And to develop the environmental management for utilities and renewabl...
กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร (มีใบอนุญาตทนายความ)

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริ...
บ้านบึง
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน ค้นคว้า ประมวล วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ร่างสัญญา โดยสอบทาน แก้ไขสัญญาของบริษัท ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ประเ...
สาทร
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

TN GROUP

TN Group is leading of manufacturer & trading in industrial products. Over 50 years of experience, we always strives to...
กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อีกทั้ง ยังมีบริษัท ในเครือ อาทิเช่น พี เอส ดี เทรดดิ้ง 2012 จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับค้า...
โพธาราม
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเคเอสแอล (KSL Group) ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 74 ปี ปัจจุบันได้พัฒนามาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทางการเง...
กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

- ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ - ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย - จัดทำบันทึกข้อความสัญญาต่างๆ ...
กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

โรงพยาบาลนนทเวช

จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน รับผิดชอบในการจัดทำและตรวจสอบร่างสัญญาทางธุรกิจของโรงพยาบาลให้มีความเป็นธรรม มีความเห...
จังหวัดนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา

นิติกร

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร - สัญชาติไทย - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองต...
กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

ไม่ระบุ - ไม่ระบุ 1 20/03/2552 คุณสมบัติของผู้สมัคร : เพศ : ชาย หรือ หญิง อายุ :20-25 ปี ...
กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร (ทนายความ)

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

เราคือ ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขอ...
พระประแดง
1 วันที่ผ่านมา

นิติกร (ด่วน)

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายทศทิศ จำกัด

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายทศทิศ จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง นิติกรประจำบริษัทฯ 1. เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 22-30 ปี ...
จังหวัดสงขลา
16 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ แผนกกฎหมาย

Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd.

คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - อายุระหว่าง 23 - 29 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ - มีทักษะด้าน...
กรุงเทพมหานคร
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ใหม่

ทนายความ/นิติกร

บริษัท จง ไท่ อี-คอมเมิร์ซ เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน 1.ให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าชาวจีน(มีล่ามให้) 2.จัดทำนิติกรรมสัญญา ยกร่าง ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะความเห็นท...
จังหวัดเชียงใหม่
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร (Lawyer)

บริษัท กฤตภัค กรุ๊ป (2006) จำกัด

จำนวน - อัตรา ลักษณะการทำงาน หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี...
กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

นิติกร

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท - ให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนด้านกฎหมาย - งานด้านคดีความของบริษัทฯ - ติ...
กรุงเทพมหานคร
19 วันที่ผ่านมา

นิติกร

โรงพยาบาลมหาชัย 2

คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ - มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย 2 ปีขึ้นไป - มีความซื่อสัตย์ ละเ...
จังหวัดสมุทรสาคร
17 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นิติกร

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท - ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคั...
กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
12