จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-20 จาก 50 ผลการ

The Bangkok Residence 88 Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี การบังคับคดีแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท- ให้คำปรึกษา ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำนิติกรรมสัญญา ทำใบรับรอง หนังสือมอบอำนาจต่างๆ ของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 32 ปี ระดับการศึก...
2 วันที่ผ่านมา
ดูโฮม ในเครืออุบลวัสดุ,dohome (ubonwatsadu)  -  อุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายรวมถึงตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จัดทำร่างฟ้องร้องแถ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารสัญญาของบริษัท- จัดเตรียมเอกสารในการฟ้องคดีของบริษัท/ว่าความได้- จัดเตรียมเอกสารยื...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภ...
5 วันที่ผ่านมา
Habitat Group co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานกับสำนักงานทนายความต่างๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ค้นหาข้อมูลกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย3...
6 วันที่ผ่านมา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 25562. ดำเนินการตามกฎหมายภาษีทุกประเภท3...
2 วันที่ผ่านมา
ทีดีโอ มาร์เก็ต จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตามหน้าที่งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประส...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย / เอกสารสัญญาแก่หน่วยงานภายใน รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับบริษัทฯ- ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทฯ ได้อ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 2 ปีขึ้นไป อาทิเช่น ทนายความ , นิติกร -มีใบอนุญาตว่าความ สวัสดิการ ~ ประกันสุขภาพ ~ ประก... 
2 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดขององค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน)2. ประ...
5 วันที่ผ่านมา
RANGER INVESTIGATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานภายใน2. เร่งรัดติดตามหนี้สิน และดำเนินอรรถคดีในศาล...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลกฎระเบียบข้อบังคับ ร่างกฎระเบียบบริษัทฯ เป็นตัวแทนนายจ้าง ติดต่อหน่วยงานราชการด้านกฎหมายให้กับบ...
2 วันที่ผ่านมา
Premier Gems Trading Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารทางกฎหมาย- ติดต่องานราชการ (ศาล กรมที่ดิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯลฯ) คุณสมบัต...
23 วันที่ผ่านมา
Landy Home (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินคดีทางแพ่งอาญา (ว่าความ)- เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท- จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ- ประสานงานหน่วยง...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ึ้นไป-วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์-มีประสบการณ์ด้านกฏหมาย/นิติกร ไม่น้อยกว่า 2 ปี-มีประสบการณ์ว่าความจะได้รับการพิจารณาเป... 
27 วันที่ผ่านมา
123