พนักงานบัญชี - ธุรการ (ประจำสาขาตาก)

รายละเอียดงาน ดูแลระบบบัญชี-การเงิน, จัดทำเอกสารต่างๆภายในบริษัท, ปฏิบัติงานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท มังกรดี จำกัด

แม่สอด
1 วันที่ผ่านมา