จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ธุรการ การเงิน

1-20 จาก 2566 ผลการ

บริษัท ๙ เค พี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำเอกสารเกี่ยวการเงินต่างๆ ภายในออฟฟิศ สวัสดิการ : ประกันสังคม โบนัส เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลื...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน,เอกสารเข้า-ออก, เอกสารคู่สัญญา และอื่นๆ ตามระบบมาตรฐานงาน/ลูกค...
4 วันที่ผ่านมา
ไพวอท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการออกใบวางบิล- ติดต่อประสานงานกับคนในองค์กรและหน่วยงานภายนอก- ประงานด้านการเงินกับผู้จั...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี เค ออโต้โมบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-รับรถที่เข้ามาใช้บริการ รับแจ้งอาการเสีย และความต้องการของลูกค้า -ทำบิลซ่อมและรับชำระเงินจากลูกค้า -ติดตามงานซ่อมแ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำเอกสารพิมพ์งาน,รับเงิน,ออกใบเสร็จ,ติดต่อประสานงาน สวัสดิการ : โบนัสตามผลงาน งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นันทกรี จำกัด  -  บ้านแพ้ว
บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ตรวจสอบ จัดทำรายงานต้นทุนสินค้า ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ปิดงบประจำเดือน ตรวจสอบ กระทบยอดเพื่อจัดทำงบการเงิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานภายในองค์กร2.มีประสบกาณ์ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ3.มีความรู้ในการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีประสบการณ์ในการบริหารหมู่บ้านฯ2.มีความรู้ทางบัญชี 3.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่า...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอสเอ เจเนอรัล ทูลส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
อบรมพนักงานใหม่ คิดค่าแรง-เงินเดือน จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ยื่นประกันสังคม ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ดูแลด้านการเงิน-ธ...
6 วันที่ผ่านมา
THAI MED - TECH CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเก็บค่าใช้จ่าย2.รับเรื่องประสานงาน3.ประชาสัมพันธ์ข่าว-สาร4.จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยประเสริฐลาเบล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ออกเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ - จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย, ทำเช็คจ่าย - ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟ็ค คอนสตรัคชั่น พลัส (2007) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
ธุรการประสานงาน ด้านเอกสาร บัญชีเบื้อง ต้น งานจัดซื้อประจำสำนักงาน นครศรีธรรมราช ประสานงานด้านเอกสารระว่างสำนักงานใหญ่ ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด  -  จังหวัดลำปาง
 ... - งานค่าแรง - งานบัญชี การเงิน สวัสดิการ : กองทุ...  ... ทางจดหมาย ถึง ฝ่ายบุคคล/ธุรการ ตู้ ปณ.55 ปท.สบตุ๋ย อ.เมื... 
5 วันที่ผ่านมา
นิติบุคคลอาคารชุดเอสวี ซิตี้  -  กรุงเทพมหานคร 12000 - 15000 บาท
-งานด้านบัญชี อาทิ PV เช็คสั่งจ่าย ทะเบียนเช็ค เป็นต้น -งานเอกสารของคอนโด :หนังสือปลอดหนี้ เอกสารเจ้าของร่วม -งานที่ไ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮัล จำกัด  -  สัตหีบ
-บันทึกซื้อ-ขาย สินค้า ตามโปรแกรมของบริษัท -บันทึก และส่งภาษี -และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ...
2 วันที่ผ่านมา
ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงานธุรการ-การเงิน  -  นครปฐม
 ....นครปฐม ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงานธุรการ-การเงิน ลักษณะงาน จัดทำเอกสาร อาทิ ใบส่งของ ใบเสร็จ แจ้งหนี้ เส... 
สมัคร Jooble 13 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- คุณสมบัติ - 1.เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี 2.จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน การบัญชี 3.มีความรู้พื้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. งานด้านเอกสาร 2. งานด้านคีย์คอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเรียงอะไหล่ 4. ประสานงานกับหน่อยงานภายในองค์กร สวัสดิการ : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตาลบุรี ฟู้ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ - บันทึกบัญชีซื้อสด/ซื้อเชื่อ ทั้งในและต่างประเทศ - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ทุกเดือน - จัดเ...
2 วันที่ผ่านมา