จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ทนายความ

1-20 จาก 46 ผลการ

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินคดีทางศาลทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ตลอดจนคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท- ดำเนินคดีชั้นอนุญาโต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคดี- ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลที่ก่อความเสียหายใ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักงานกฏหมาย อิตตัลไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานที่เกี่ยวกับงานกฏหมายของลูกค้า ให้ความเห็นด้านกฎหมาย- ว่าความ ร่างสัญญา จดทะเบียนนิติบุคคล-ห...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทวงหนี้ ดำเนินคดีกับลูกหนี้ บังคับคดี นิติกรรม สัญญา คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระด...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำสำนวนเตรียมฟ้องคดีของสถาบันการเงิน2. ฟ้องคดี ตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย3. รายงานคดี4. มีใบอนุญ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานฟ้องบัตรเครดิต , สัญญาเช่าซื้อ , สัญญาเช่าซื้อ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 99 ปี ระดับก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน)2. ประ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิสิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ว่าความคดีบัตรเครดิตธนาคารและสถาบันการเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับกา...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฟ้องคดีทั่วประเทศไทย/ตามตกลง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ ไบโอเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนหนังสือสัญญา ,ฟ้องคดี ,ดำเนินการด้านกฎหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 ขึ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล- ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนิ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการดำเนินคดี ออกหมายเรียกพยาน เจรจายุติข้อพิพาทในชั้นศาล และดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล 2.ด...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท รับทำบัญชี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งทนายความ (15 อัตรา)- จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล-...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานว่าความคดี ธนาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ค...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพย์ พลาซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ร่างสัญญา ทำสัญญาเช่า โนติส คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ~2. - มีประสบการณ์จะพิจา...
1 วันที่ผ่านมา
123