จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ทนายความ

1-20 จาก 280 ผลการ

บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

60000 - 100000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องการทนายความ ว่าความโซนอีสาน , กรุงเทพและภาคกลาง จำนวนมาก หากทำคดีเช่าซื้อ, บัตรเครดิตได้จะพิจาร...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักงานกฏหมาย อิตตัลไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานที่เกี่ยวกับงานกฏหมายของลูกค้า ให้ความเห็นด้านกฎหมาย- ว่าความ ร่างสัญญา จดทะเบียนนิติบุคคล-ห...
17 วันที่ผ่านมา

วงศกรณ์ศิริ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

13000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำคำฟ้อง , คำร้องต่างๆ , หนังสือต่างๆ ฯลฯ- ว่าความ- ดำเนินการต่างๆในชั้นศาลและงานอื่นๆที่ได้รั...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานฟ้องบัตรเครดิต,สินเชื่อ,สัญญาเช่าซื้อ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับกา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

14000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการดำเนินคดี ออกหมายเรียกพยาน เจรจายุติข้อพิพาทในชั้นศาล และดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล 2.ด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ค...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำสำนวนเตรียมฟ้องคดีของสถาบันการเงิน2. ฟ้องคดี ตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย3. รายงานคดี4. มีใบอนุญ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคดี- ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลที่ก่อความเสียหายใ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล- ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนิ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานฟ้องร้อง ,ดำเนินคดี ,ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ,ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
- ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล - ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนินการแก้ฟ้องแย้ง และค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักงานกฏหมาย อิตตัลไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16500 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จดทะเบียนบริษัท ขอ BOI หรือ VISA & WORK PERMIT- เคยมีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานกฏหมายมาอย่างน้อย ๒...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี.พี.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
1. ตรวจสอบ คัดแยก จัดเรียง ความสมบูรณ์ของเอกสาร 2. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - แฟ้ม ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน)2. ประ...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 40000 บาท
งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ งานกฎหมายมหาชน เกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ :...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เลนโซ่ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

18000 - 20000 บาท
ดูแลงานด้านกฎหมายต่างๆของบริษัทฯ สวัสดิการ : โบนัส, ชุดฟอร์มพนักงาน, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยรายวัน, ป...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบด้านงานนิติกรรมสัญญา งานต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทในเครือ-งานกฎหมาย ระเบียบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
2 วันที่ผ่านมา

KCG CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานคดีบริษัท2. งานนิติกรรมสัญญา3. งานบริหารงานลูกหนี้4. ดูแลพอร์ทหนี้ทั้งหมดของบริษัท 5...
3 วันที่ผ่านมา