จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ทนายความ

1-20 จาก 44 ผลการ

บริษัท เอดี ลีเกิ้ล เฟิร์ม จำกัด  -  เมืองเชียงใหม่

9000 - 10000 บาท
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการแทนลูกความ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตการทำงาน ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร จัดทำนิติกรรมสัญญา...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฮาส์ออฟเพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
ทนายประจำสำนักงานและนิติกร จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีทนายความและประสบการณ์จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำสำนวนเตรียมฟ้องคดีของสถาบันการเงิน2. ฟ้องคดี ตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย3. รายงานคดี4. มีใบอนุญ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทวงหนี้ ดำเนินคดีกับลูกหนี้ บังคับคดี นิติกรรม สัญญา คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระด...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคดี- ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลที่ก่อความเสียหายใ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

20000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานว่าความคดี ธนาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล- ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนิ...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

60000 - 100000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องการทนายความ ว่าความโซนอีสาน จำนวนมาก หากทำคดีเช่าซื้อได้จะพิจาราณาเป็นพิเศษ **ต้องการคนที่พร้อม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 ขึ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

KCG CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานคดีบริษัท2. งานนิติกรรมสัญญา3. งานบริหารงานลูกหนี้4. ดูแลพอร์ทหนี้ทั้งหมดของบริษัท 5...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานฟ้องบัตรเครดิต , สัญญาเช่าซื้อ , สัญญาเช่าซื้อ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 99 ปี ระดับก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ทรีบิลเลี่ยน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ดูแลงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ สวัสดิการ : มีอาหารกลางวัน และที่พัก คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย/หญิง อาบ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ทิพย์ พลาซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ร่างสัญญา ทำสัญญาเช่า โนติส คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ~2. - มีประสบการณ์จะพิจา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท กฎหมาย เค เอ็ม วาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ดำเนินคดีในชั้นศาล คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. อายุไม่เกิน 35ปี ~2. มีตั๋วทนายความแล้ว ~3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. ทำสำนวนเตรียมฟ้องคดีของสถาบันการเงิน 2. ฟ้องคดี ตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย 3. รายงานคดี สวัสดิการ : 1. เบี้...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล - ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนินการแก้ฟ้องแย้ง แล...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท รัตน์ฐพล ทนายความ จำกัด  -  อุบลราชธานี

งานดำเนินการฟ้องคดี งานบังคับคดี คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ~2. เพศ หญิง/ชาย อายุ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
123