จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ทนายความ

1-20 จาก 52 ผลการ

บริษัท เฮาส์ออฟเพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
ทนายประจำสำนักงานและนิติกร จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีทนายความและประสบการณ์จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- ผู้ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป - มีความกระตือรือร้น และอดทน - มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเ...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล- ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนิ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอดี ลีเกิ้ล เฟิร์ม จำกัด  -  เมืองเชียงใหม่

9000 - 10000 บาท
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการแทนลูกความ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตการทำงาน ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร จัดทำนิติกรรมสัญญา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอกลักษณ์ศาลาบ้านไม้กลางสวน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี สามารถให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทได้เป็นอย่า
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคดี- ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลที่ก่อความเสียหายใ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานฟ้องบัตรเครดิต,สินเชื่อ,สัญญาเช่าซื้อ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับกา...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท• จัดทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ หน...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำสำนวนเตรียมฟ้องคดีของสถาบันการเงิน2. ฟ้องคดี ตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย3. รายงานคดี4. มีใบอนุญ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลอว์ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

มีประสบการณ์ในการฟ้องคดี สินเชื่อต่างๆให้กับธนาคาร เช่น สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี (OD ) (LC ) หรือสินเชื่ออื
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.ขับรถยนต์ได้ 2.ไปต่างจังหวั
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท แบงค๊อก ลอว์เยอร์ จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ว่าความคดีต่างๆให้กับบริษัท-ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการทำคดี-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสม...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิสิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ว่าความคดีบัตรเครดิตธนาคารและสถาบันการเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับกา...
29 วันที่ผ่านมา

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดสงขลา

คุณสมบัติของผู้สมัคร : • เพศ ชาย / หญิง • อายุไม่เกิน 35 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ • ประสบกา...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทวงหนี้ ดำเนินคดีกับลูกหนี้ บังคับคดี นิติกรรม สัญญา คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เทรด คอนเนคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ทำงานฟ้องคดี ให้สถาบันการเงิน, บริษัทเอกชนต่างๆ สวัสดิการ : ประกันสังคม, คอมมิชชั่น, รางวัลท่องเที่ยวในประเทศแล...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ค...
8 วันที่ผ่านมา

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.  -  ขอนแก่น

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40ปี 2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ 3. มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ลักษณะงาน - จัด...
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพย์ พลาซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ร่างสัญญา ทำสัญญาเช่า โนติส คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ~2. - มีประสบการณ์จะพิจา...
2 วันที่ผ่านมา
123