ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ทนายความ

1-20 จาก 466 ผลการ

บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่างสัญญาต่างๆเช่น สัญญาเช่า,สัญญาบริการ ฯลฯ2.งานคดีความ เสนอและขออนุมัติแนวการดำเนินคดี ทำความคิ...
5 วันที่ผ่านมา

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล•ดำเนินคดีในศาลเพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย•รับ...
3 วันที่ผ่านมา

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล• ดำเนินคดีในศาลเพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย• ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล- ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนิ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำสำนวนเตรียมฟ้องคดีของสถาบันการเงิน2. ฟ้องคดี ตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย3. รายงานคดี4. มีใบอนุญ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคดี- ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลที่ก่อความเสียหายใ...
4 วันที่ผ่านมา

ศราภูมิ คอนซัลแท็นท์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ***สามารถเดินทางปฎิบัติงานโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้***ด่วน 2 ตำแหน่ง - จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคด...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฟ้องคดี ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท- สืบพยาน- ดำเนินกระบวนการในฐานะทนายความจนจบชั้นศาล- อุทธรณ์ ...
2 วันที่ผ่านมา

สำนักงานประมวลบัญชีกิจและกฎหมาย  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยงานทนายความตามที่ได้รับมอบหมาย2. จัดทำเอกสารและตรวจสอบเอกสารต่างๆ3. เป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอ...
26 วันที่ผ่านมา

RANGER INVESTIGATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีตั๋วทนาย ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 - 10 ปี คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท• จัดทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ หน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งทนายความ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ใน...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
3 วันที่ผ่านมา

RANGER INVESTIGATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์เป็นทนาย อย่างน้อย 5 ปี- เคยว่าความ คดีแพ่ง และอาญา- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้- ส...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา- ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด  -  พระประแดง

1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รวมถึงการจัดทำร่าง ข้อตกลง สัญญา และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ 2. ดำเนินกระบวนการพิิจารณาในคดีแ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัทงานหนึ่งจำกัด  -  จังหวัดพังงา

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ คุณสมบัติ เพศ : ชาย/หญิง การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ ประสบ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายรวมถึงตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จัดทำร่างฟ้องร้องแถลงการณ์ในฐานะโจทก์/จ...
1 วันที่ผ่านมา

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 100000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Give accurate and timely counsel to executives in a variety of legal topics (labor law,partnershi...
5 วันที่ผ่านมา

Syntec Construction Public Co., Ltd.  -  วัฒนา, ภาคกลาง

รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน : - เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริ...
2 วันที่ผ่านมา