จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ทนายความ

1-20 จาก 63 ผลการ

บริษัท ลอว์ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลอว์ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
มีประสบการณ์ในการฟ้องคดี สินเชื่อต่างๆให้กับธนาคาร เช่น สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี (OD ) (LC ) หรือสินเชื่ออื
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Samui Tonggad Resort  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทำนิติกรรมและด้านกฎหมาย มีใบอนุญาตทนายความ มีประสบการณ์พิจารณาก่อน
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ทิพย์ พลาซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ร่างสัญญา ทำสัญญาเช่า โนติส คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ~2. - มีประสบการณ์จะพิจา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทวงหนี้ ดำเนินคดีกับลูกหนี้ บังคับคดี- ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ - ตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ- ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท รับทำบัญชี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทนายความประจำบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
• เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงเงื่อนไขในขอบเขตของงานบริการในองค์กร ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิสิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ว่าความคดีบัตรเครดิตธนาคารและสถาบันการเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับกา...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคดี- ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลที่ก่อความเสียหายใ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลองไลฟ์ ดี จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
ดูแลและออกเอกสารสัญญา และว่าความของบริษัท สวัสดิการ : รายได้ดี มีสวัสดิการ โบนัส โอที คอมมิชชั่น ค่ารักษาพญาบาล...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานดำเนินคดีความ เกี่ยวกับคดีระเมิด2. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกกฏหมาย เช่น ช่วยงานรับแจ้งอุบั...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล - ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนินการแก้ฟ้องแย้ง และค...
6 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทเกษม  -  กรุงเทพมหานคร
ทนายความ ทวงถามบังคับคดี สามารถเดินทางไป ตจว ได้ สวัสดิการ : 1.โบนัส 2 ครั้ง/ปี 2.การปรับเงินเดือนประจำปี 3.... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทำคดีทางแพ่ง , อาญา , ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ บังคับคดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ แ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล- ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนิ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน)2. ประ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กฎหมาย เค เอ็ม วาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ดำเนินคดีในชั้นศาล คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. อายุไม่เกิน 35ปี ~2. มีตั๋วทนายความแล้ว ~3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการฟ้องเรียกร้องคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายประมาณ- ดำเนินการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล,ค่าปลงศพ,จากคู่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พระเกศ ฟิล์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
-งานว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา -งานจดทะเบียนบริษัท -งานนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ สวัสดิการ : -เงินเดือน -ประ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ทนายความ,ว่าความ เสนอพิจารณาและดำเนินการฟ้องคดี แก้ต่าง ทั้งคดีแพ่ง,คดีอาญา แทนลูกค้าและบริษัท (ระดับผู้จัดการ) ... 
3 วันที่ผ่านมา