ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ทนายความ

ตำแหน่งงาน 322 อัตรา

แสดงเพียงงานระยะไกลเท่านั้น
รับงานใหม่ ๆ ผ่านทางอีเมล
ใหม่

ทนายความ / ผู้ช่วยทนายความ

บริษัท ลีกัล อินเตอร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทฯ กฎหมาย ดำเนินการฟ้องคดีให้กับสถาบันการเงินต่างๆ ในคดีแพ่ง มีประสบการณ์ในการยื่นฟ้องคดีล้มละลาย , ยื่นคำขอรับชำร...
กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
ใหม่

ทนายความ

บริษัท ภัทรา แกรนด์ จำกัด

จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน - ทนายความ และงานบังคับคดี หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ คุณสมบัติผู้สม... 
กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Lawyer - Litigation / ทนายความ

RGF HR Agent Asia

Job Detail Lawyer - Litigation (45K-80K) (SDG-51262)  Responsible and to be in charges of court proceeding (Civi...
กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

ทนายความ

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฟ้องคดี ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท - สืบพยาน - ดำเนินกระบวนการในฐานะทนายความจนจบชั้นศาล - อุทธ...
กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
ใหม่

ทนายความ

ไทยรัฐ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ - ดำเนินการฟ้องร้อง และแก้ต่างคดีให้กับบริษัท คดีหม่ินประมาท กฎหมายคอมพิวเตอร์ และคดีที่เกี่...
จอมพล
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ทนายความ(ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร)

บริษัท ยู.เอ็ม. ไทร์ดอเตอร์ สว...

- มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)แล้ว - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถเดินทางไ...
กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ใหม่

ทนายความ

บลิส แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคดี - ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลที่ก่อความเสียห...
กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
ใหม่

ทนายความ

บ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจและร่างสัญญา นิติกรรมสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 2.ร่างและวิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารส...
กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ทนายความ

- หากมีความชำนาญด้านกฏหมายปกครองจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านการว่าความอย่างน้อย 1 ปี - สามารถเดินทางทำงา...
เมืองภูเก็ต
13 วันที่ผ่านมา
ใหม่

ทนายความ (ประจำสาขาหาดใหญ่ และโซนภาคใต้)

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.

คุณสมบัติของผู้สมัคร : • เพศ ชาย / หญิง • อายุไม่เกิน 35 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ • ประสบกา...
จังหวัดสงขลา
6 วันที่ผ่านมา
ใหม่

Junior Associate - Law Firm

RGF HR Agent Asia

Job Detail - Support Main Lawyer to consult clients about law issues - Making/ Preparing all documents related r...
เวียดนาม
6 วันที่ผ่านมา

สืบทรัพย์,บังคับคดี

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ - สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์,ถอนการบังคับคดี -...
กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
ใหม่

จนท.งานบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Toeic 600+) ประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่...

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

จำนวน - อัตรา ลักษณะการทำงาน รายละเอียด : เงินเดือน : 20,000 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 1,000 บาท/เดือน ลักษณะง...
กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
ใหม่

ทนายความ

Settaluck

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เข้าเป็นทนายว่าความ คดีแรงงาน คดีซื้อขาย คดีครอบครัว คดีมรดก คดีอาญา ตามที่บริษัทมอบหมาย - ให้คำ...
กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ทนายความ

~ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมากกว่า 43 ปี มีพนักงานกว่า 2,500 คน และมีลูกค้าทั่วประเทศ ต้องการบุค...
ปากเกร็ด
19 วันที่ผ่านมา
ใหม่

ทนายความ

บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางด้านงานสัญญาทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ให้คำปรึกษาทางด้...
กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ทนายความ

บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และดำเนินคดีในศาล คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีภาษีอากร รวมทั้งดำเนินคดีชั้นบังคับคดี ติด...
กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา

ทนายความ

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคดี - ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลที่ก่อความเสียหา...
กรุงเทพมหานคร
12 วันที่ผ่านมา

ทนายความ (ประจำสาขาหาดใหญ่ และโซนภาคใต้)

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง - ยื่นฟ้องคดีต่อศาล - สืบคดี ในวันนัดพิจารณ...
กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

นักกฎหมาย / ทนายความ

บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทำคดีทางแพ่ง , อาญา , ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ บังคับคดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ แ...
กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา