งาน ช่าง นครปฐม

1-20 จาก 49 ผลการ

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและควบคุมเครื่อง Simmer- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่อง Simmer- ซ่อมบำรุงเครื่อง Simmer - อื่น ๆ...
1 วันที่ผ่านมา
Sangchai Group  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมเครื่อง CNC สำหรับงานเหล็กประกอบตู้ไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35...
1 วันที่ผ่านมา
MARC(THAILAND) CO., LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ การถอดประกอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง มอเตอร์ เจนเนเรเตอร์ ปั๊ม เทอร์ไบร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า , QC ตรวจสอบควบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช  -  นครปฐม
เชื่อมเหล็ก ซ่อมอุปกรณ์ สวัสดิการ : สวัสดิการที่พัก น้ำ ไฟ(พิจิตร) สวัสดิการข้าวสาร(พิจิตร) สวัสดิการที่พักราค...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม(เครื่องดื่ม)- งานระบบไฟฟ้าโรงงาน / งานระบบบำบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิเกรน มาร์เก็ตติ้ง(1999) จำกัด  -  นครปฐม
บำรุงรักษางานไฟฟ้า สวัสดิการ : 1. ประกันสังคมตามกฤหมาย 2. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 4. ค่าโท...
4 วันที่ผ่านมา
นาป้า จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด  -  นครปฐม
1.ช่างไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แอร์ ประปา - งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร 2.ช่างซ่อมบำรุง ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อมที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย- ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
- วิศวกรเครื่องกล รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วิศวกรไฟฟ้า รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจั...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อมที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย- ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุงงานไฟฟ้าของโรรงาน ซ่อมบำรุง และปรับปรุง ในส่วนระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจส...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน- มีความสามารถในการซ่อมหรือเดินท่อประปาภา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส....
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน-ดูแลเครื่องปรับอากาศ-งานซ่อมบำรุงทั้วไป(ปฎิบัติงานที่ บริษัท แกมม่า เท็กซ์ไทล์...
11 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ระบบ PM เครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติก หรืองานรีดแผ่นพลาสติก คุณสมบัติ ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนโปรแกรม PLC omron ได้ 2.ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้า3.มีประสบการณ์ อย่างน้...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัมปาก้า จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการใช้งาน-และอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอลส์ อาร์ อัส จำกัด  -  นครปฐม
1. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นภายในบริษัท 2. งานซ่อมบำรุงภายในบริษัท (งานเชื่อม,ไฟฟ้า,กลึง) 3. งานอื่น ๆ ตาม...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด  -  นครปฐม
- ดูแลงานไฟฟ้าภายในอาคาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : โบนัส โอที และประกันสังคม คุณสมบัติผ...
4 วันที่ผ่านมา
123