จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ช่างเทคนิคไฟฟ้า

1-20 จาก 81 ผลการ

C.E.M Technology (Thailand) Co., Ltd.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นผู้ช่วยสนับสนุนการทำงานของวิศวกรไฟฟ้า- ซ่อมเครืองมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำ...
1 วันที่ผ่านมา
mn.electric and service co.,ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า เขียนวงจรไฟฟ้าได้ มีความรับผิดชอบในการทำงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท โมชั่น-เท็ค (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิกส์- มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ การติดตั้งไฟ LED ก...
7 วันที่ผ่านมา
สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเช็คสินค้าเสียและซ่อม(ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เตาไฟฟ้า,ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น และงานซ่อม...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานระบบไฟฟ้า-ประสานงานกับวิศวกร ผู้รับเหมา-ตรวจสอบวัสดุเข้า-ออกโครงการ-ร่วมประชุมและจัดการงา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมทรู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และตู้ MDB พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์เบื้องต้น คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22...
8 วันที่ผ่านมา
ที เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้ช่างไฟฟ้าพื้นฐาน- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ- สามารถทำงานล่วงเวลา และนอกสถานที่ได้ คุณสมบ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน,เครื่องเย็น อาทิ เครื่องปรับอากาศ, ตู้แช่, ตู้นิ่งซาลาเปา ภายในร้าน7-1...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบงานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  พิจิตร (จังหวัด)
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์ DTAC สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมและทดสอบสินค้าเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้า , ติดตั้งเครื่องจักรและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งในและนอ...
8 วันที่ผ่านมา
Score Solutions Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แกัไขปัญหาระบบและอุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ SL...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงทั่วไป และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 3...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฮปปี้แลนด์โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เปิด - ปิดระบบต่างๆของอาคาร- แก้ไขและตรวจเช็ดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร- แก้ไขและตรวจเช็คเครื่องปรับอากา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • อ่านแบบ ออกแบบ เขียนแบบ Wiring, ประกอบ ตู้คอลโทรล สำหรับวงจรไฟฟ้า และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์• ออกสำรว...
1 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนนานาชาตินิสท์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สรุปงานในตำแหน่ง- ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อมหรือตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด-...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามสถานะของแบบ วัสดุ ตรวจรับอุปกรณ์ จัดเตรียมเอกสารงานโครงการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล โทรศัพท์ลิฟท์ขนของ ระบบสื่อสาร และงานช่างอื่นๆ ของบริษัท ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักรทางไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ ชุดควบคุมมอเตอร์ ตู้เมนไฟฟ้า เป็นต้น2. เดินสายไฟ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน (ตู้นึ่งซาลาเปา,ไมโครเวฟ ฯลฯ) ,คอมพิวเตอร์,เครื่องปรับอากาศ , เครื่องท...
1 วันที่ผ่านมา