จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ช่างสำรวจ

1-20 จาก 95 ผลการ

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำการสำรวจและเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ (Topographic Survey) ทำวงรอบ เดินระดับได้2. สำรวจและวา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ1. งานสำรวจแนว และระดับ2 ช่วยเหลือวิศวกรโครงการดูแลการทำงานของผู้รับเหมาและคนงานให้...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สำรวจแผนที่ภูมิประเทศ2.สำรวจในแม่น้ำและในทะเล3.สำรวจวางแผนผังงานก่อสร้างได้4.สำรวจ Hydrogghapic S...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานรับเหมาก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป ประ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานสำรวจหน้างานอาคารสูง คอนโดสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม....
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่ แผนผังบริเวณ แผนภูมิงานก่อสร้าง-ควบคุมงานก่อ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ คำนวน กำหนด ระดับ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธารารัตน์2007 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สำรวจหน้างาน2.วางผัง ปักหมุด คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้น...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออนเวิร์ดส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี ขึ้นไป• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจประสานงานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ป...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานช่างสำรวจ Traverse, Leveling, Topographicalประจำตามหน่วยงานก่อสร้าง นนทบุรี , ปทุมธานี ได้ คุณสม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  -  ภูเก็ต
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลงานด้านสาธารณูปโภคงานออกค่าพิกัดตำแหน่งถนนโครงการควบคุมงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและรับผิดชอบในการวางแนว และระดับงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปอย่างมีระบบ- สำราวจงานก่อสร้าง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.  -  สระบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการในงานสำรวจแนวและระดับได้อย่างถูกต้อง แก้ไข ปรับปรุงแบบหากเกิดข้อผิดพลาด ติดตามใบรับรองเค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมบิลท์ จำกัด  -  ลพบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานสำรวจให้ระดับ,ค่าพิกัด,ค่าตำแหน่งต่างๆเพื่อสนับสนุนในระบบงาน- สังกัดสำนักงานใหญ่ โยกย้ายไป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่างสำรวจงานอาคารก่อสร้าง งานถนน หรืองานโครงการต่างๆ- สนับสนุนงานด้านโยธา คุณสมบัติ เพศ : ชาย อา...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ระดับ Line ที่ถูกต้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดำเนินการสำรวจ ขนาด ระดับแนวดิ่ง และแนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบและให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ อื่น...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการสำรวจรังวัด ค่าพิกัด ค่าระดับต่าง ๆ ในการก่อสร้างบ้านจัดสรร, อาคารสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อาย...
1 วันที่ผ่านมา
Landy Home (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจที่ดิน สรุปผลสำรวจ เขียนแผนที่- วางผังบ้าน- ควบคุมงานตอกเข็มบ้าน- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญ...
1 วันที่ผ่านมา