จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ช่างสำรวจ

1-20 จาก 27 ผลการ

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ รายละเอียดของงาน 1. สำรวจงานก่อสร้างอาคาร , ท่าเทียบเรือ , เขื่อน ของโครงการต่างๆ สถาน... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์วิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 13000 บาท
ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ รายละเอียดของงาน - ปฎิบัติงานสำรวจในการกำหนดตำแหน่งและระดับเพื่อการก่อสร้าง สถานที่ปฏิ... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ,เซอร์เวย์ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางโพงพาง  ... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  กะทู้
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ - มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน - มีภาวะการเป็นผู้นำ...
3 วันที่ผ่านมา
บ้านปัญฐิญา  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระดับ แนวได้อย่างแม่นยำ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิก...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแบบแปลน คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศชาย - ไม่จำ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่างสำรวจงานอาคารก่อสร้าง งานถนน หรืองานโครงการต่างๆ - สนับสนุนงานด้านโยธา คุณสมบัติเพ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่ แผนผังบริเวณ แผนภูมิงานก่อสร้าง -ควบคุ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด  -  หว้านใหญ่
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดคำนวนข้อมูลงานสำรวจเพื่อใช้งานในสนาม คิดค่างาน,ปริมาณงานก่อสร้า...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เวสท์คอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อเข้าดำเนินการ 2. ให้ Line และระดับ...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามกรกิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม - ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โกลเด้นแพลน จำกัด  -  จตุจักร
ช่างอื่นๆ ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ - รายละเอียด : ทำงานสำรวจภาคสนาม ออกแบบก่อสร้าง โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบท่าเทียบเ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจพื้นที่งานก่อสร้าง คุณสมบัติเพิ่มเติม -ถ้าไม่มีประสบการณ์ แต่จบวิศวกรรมสำรวจจะพิจารณ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานช่างสำรวจ Traverse, Leveling, Topographical ประจำตามหน่วยงานก่อ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิรน์คีย์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...ัครงาน :: เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง , ช่างสำรวจ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  -  ทองผาภูมิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สำรวจ จัดทำแนวระดับผังบริเวณ 2. จัดทำผังบริเวณงานก่อสร้าง 3. บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี วี เอ็น อินเตอร์เทค จำกัด  -  บางนา, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ,ก่อสร้าง - รายละเอียด : ช่างสำรวจสำหรับงานก่อสร้างหรือช่างสำรวจสำหรับงานออกเเบบ - ลักษณะ : งา... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการสำรวจรังวัด ค่าพิกัด ค่าระดับต่าง ๆ ในการก่อสร้างบ้านจัดสรร, อาคารสูง คุณสมบัติเพิ่มเต...
3 วันที่ผ่านมา
บจก.นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
1.ดำเนินการในงานสำรวจแนวและระดับได้อย่างถูกต้อง แก้ไข ปรับปรุงแบบหากเกิดข้อผิดพลาด 2.รับผิดชอบและป้องกันรักษาเครื่องมือท...
19 วันที่ผ่านมา
K.R.C.ENGINEERING CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ลงพื้นที่ในการทำงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12